fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Managment.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Klimašauskienė, Rūta. Knowledge production in educational research and its conversion into innovation: theoretical
  and practical assumptions = Žinių kūrimas ir virsmas novacijomis edukacinių tyrimų kontekste: teoriniai ir praktiniai
  aspektai // Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN
  1392-0758. 2005, nr. 3(49), p. 52-65.
 2. Klimašauskienė, Rūta. Networks for innovative knowledge production in higher education: different approaches // Education-line : European Conference on Educational Research, University of Crete, 22-25 September 2004. Leeds : University of Leeds. 2004, p. [1-10].
 3. Klimašauskienė, Rūta. Enhancing science-based innovations through knowledge mobility between higher education and educational practice // The European Conference on Educational Research, Hamburg, 17-20 September 2003[elektroninis išteklius]. Leeds : University of Leeds. 2003, p. [1-9].
 4. Klimašauskienė, Rūta; Janiūnaitė, Brigita; Chreptavičienė, Virginija. Problematic aspects of knowledge production in higher education, dissemination and conversion into innovation = Naujų žinių kūrimo aukštajame moksle, sklaidos į praktiką ir virtimo novacijomis probleminiai aspektai // Socialiniai mokslai = Social sciences / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-0758. 2003, nr. 1(38), p. 15-23.
 5. Klimašauskienė, Rūta; Janiūnaitė, Brigita. Novatoriškumo raiška baigiamuosiuose KTU edukologijos magistrų darbuose = Research on innovativeness of thesis for educational science master’s degree in Kaunas University of Technology // Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija,
  2001. ISBN 9955091045. p. 147-159.
 6. Klimašauskienė, Rūta. Knowledge mobility between higher education and educational practice: pursuing qualities of the learning society // Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft. Bd. 12, Learning and development for innovation, networking and cohesion. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISBN 3631534264. p. 359-372.
 7. Leliūgienė, Irena; Klimašauskienė, Rūta. Direktoriaus pavaduotojo mokslui institucijos įkūrimo Lietuvos profesinio ugdymo posistemėje prielaidos = Premise of foundation of a deputy head’s for science institution in Lithuanian vocational training system // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. 2001, T. 8, p. 253-262.
 8. Klimašauskienė, Rūta. Tradicinis ir šiuolaikinis aukštasis mokslas: žinių kūrimo aspektas = Traditional and modern higher education: the aspect of new knowledge creation // Aukštasis mokslas – žinių visuomenei : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955093781. p. 23-35.
 9. Klimašauskienė, Rūta. Universitete sukurtų edukologijos žinių virtimas novacijomis : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Rūta Klimašauskienė. Kaunas : Technologija, 2006. 39 p.