fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Intellectual Property, Media, Privacy and Data protection, Innovation, E-Business and Entrepreneurship.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Kazakevičiūtė-Januškevičienė, Girūta; Janušonis, Edgaras; Baušys, Romualdas; Limba, Tadas; Kiškis, Mindaugas. Assessment of the segmentation of RGB remote sensing images: A subjective approach // Remote sensing: Special Issue The Quality of Remote Sensing Optical Images from Acquisition to Users. Basel : MDPI. eISSN 2072-4292. 2020, vol. 12, iss. 24, art. no. 4152, p. 1-24.
 2. Kiškis, Mindaugas; Limba, Tadas. Biotechnology patenting in small countries – strategies for the international marketplace // Biotechnology law report. New York : Mary Ann Liebert, Inc. ISSN 0730-031X. eISSN 1557-8704. 2016, vol. 35, iss. 6, p. 291-299.
 3. Kiškis, Mindaugas; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. Self-regulation model for e-governance legal framework // Electronic government : third international conference, EGOV 2004, Zaragoza, Spain, August 30-September 3, 2004 : proceedings. – (Lecture Notes in Computer Science; vol. 3183). Berlin : Springer. ISSN 0302-9743. 2004, p. 422- 427.
 4. Limba, Tadas; Driaunys, Kęstutis; Kiškis, Mindaugas; Šidlauskas, Aurimas. Development of digital contents: privacy policy model under the general data protection regulation and user-friendly interface // Transformations in business and economics. Kaunas : Vilnius University. ISSN 1648-4460. 2020, vol. 19, iss. 1, p. 133-154.
 5. Limba, Tadas; Gulevičiūtė, Gintarė; Romeika, Giedrius; Kiškis, Mindaugas. E-business qualitative criteria application: analysis of global market = E. verslo kokybinių kriterijų taikymas: pasaulinė rinkos analizė //Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology, University of Latvia. Kaunas : Kaunas Faculty of Humanities. Vilnius University. ISSN 1648-4460. 2016, vol. 15, no. 2B, p. 42-59.
 6. Kiškis, Mindaugas; Limba, Tadas; Gulevičiūtė, Gintarė. Business value of intellectual property in biotech SMEs: case studies of Lithuanian and Arizona’s (US) firms // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. eISSN 2345-0282. 2016, vol. 4, no. 2, p. 221-234.
 7. Kiškis, Mindaugas; Limba, Tadas; Gulevičiūtė, Gintarė. Differentiating public policy for technology startups – essential for biotech? // Journal of commercial biotechnology. [Washington : thinkBiotec LLC]. ISSN 1462-8732. eISSN 1478-565X. 2015, vol. 21, no. 1, p. 39-52.
 8. Kiškis, Mindaugas; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. E-governance: two views on legal environment // Electronic government. – (Lecture Notes in Computer Science; vol. 2739). Berlin : Springer. ISSN 0302-9743. 2003, p. 407-412.
 9. Kiškis, Mindaugas. Transparency for efficiency of the international patent system // NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management. Taipei : National Taipei University of Technology. ISSN 2226-6771. 2014, Vol. 3, no. 2, p. 118-132.
 10. Limba, Tadas; Kiškis, Mindaugas; Gulevičiūtė, Gintarė; Stasiukynas, Andrius; Plėta, Tomas; Juozapavičiūtė, Ieva. Model based on qualitative criteria for internet marketing development // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. eISSN 2345-0282. 2018, vol. 5, no. 3, p. 618-
  633.
 11. Vlasenko, Andrej; Limba, Tadas; Kiškis, Mindaugas; Gulevičiūtė, Gintarė. Research on human emotion while playing a computer game using pupil recognition technology // TEM journal-technology education management informatics. Novi Pazar : Association for Information Communication Technology Education & Science. ISSN 2217-
  8309. eISSN 2217-8333. 2016, vol. 5, no. 4, p. 417-423.
 12. Kiškis, Mindaugas. Intellectual property challenges for the modern biotechnology enterprise: an overview // Journal of commercial biotechnology. Washington : thinkBiotech LLC. ISSN 1462-8732. eISSN 1478-565X. 2017, vol. 23, no. 1, p. 24-33.
 13. Kiškis, Mindaugas; Kiškienė, Austė. Entrepreneurship Education-A Hidden Contributor to the Decline in Entrepreneurship? // International Journal of Entrepreneurship. London : Allied Business Academies. ISSN 1099- 9264. eISSN 1939-4675. 2021, vol. 25, iss. 5, p. 1-13.
 14. Kiškis, Mindaugas. Faculty intellectual property rights in Canadian Universities // Baltic journal of law & politics. Kaunas ; Warsaw : Vytautas Magnus University ; Versita. ISSN 2029-0454. 2012, vol. 5, no. 2, p. 81-108.
 15. Kiškis, Mindaugas; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. Compensating creativity in the digital world : reconciling
  technology and culture // Appling computing 2005 : proceedings of the 2005 ACM Symposium on applied computing. [New York] : ACM, 2005. ISBN 1581139640. p. 282-286.
 16. Karjala, Dennis; Kiškis, Mindaugas. Intellectual property rights within the university: the Lithuanian and US examples = Intelektinės nuosavybės teisės universitete: Lietuvos ir JAV pavyzdžiai // Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific research journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų
  akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1822-8011. 2011, Nr. 1(9), p. 65-84.
 17. Kiškis, Mindaugas. Direct electronic marketing opportunities for SMEs = Mažų ir vidutinių įmonių tiesioginės elektroninės rinkodaros galimybės // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2009, Nr. 2(6), p. 61-72.
 18. Kiškis, Mindaugas. Entrepreneurship in cyberspace: what do we know? = Verslumas elektroninėje erdvėje: ką mes žinome? // Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2011, [Nr.] 1(1), p. 37-48.
 19. Kiškis, Mindaugas. Intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje ypatumai ir teisinis reglamentavimas = Intellectual property in cyberspace: specifics and legal regulation // Teisė : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. 2009, t. 71, p. 41-52.
 20. Kiškis, Mindaugas. Intelektinės nuosavybės teisių doktrinos = Doctrines of intellectual property rights // Teisė: mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. 2009, t. 73, p. 24-37.
 21. Kiškis, Mindaugas; Krikščionaitis, Mindaugas. Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų tyrimai : metodologiniai aspektai = Measuring intellectual property infringements : methodological aspects // Teisė : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. 2008, t. 68, p. 37-50.
 22. Kiškis, Mindaugas. Laikmenų ir įrangos mokesčių (atlyginimo autoriams ir gretutinių teisių turėtojams už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais) perspektyva po ESTT Padawan bylos = Perspective for copyright levies (compensation for authors and neighbouring rights holders for private copying) after EUCJ Padawan decision // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(3), p. 871-886.
 23. Kiškis, Mindaugas. Legal protection for digital property: copyright aspects = Informacinės nuosavybės teisinė apsauga: autorių teisių aspektai // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2001, t. 20(12), p. 113-122.
 24. Kiškis, Mindaugas. Legal regulation of electronic marketing = Elektroninės rinkodaros teisinis reguliavimas // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 3(121).
 25. Kiškis, Mindaugas. Nanotechnologijų reguliavimas Europos Sąjungoje = Regulation of nanotechnology in the European Union // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2010, Nr. 4(8), p. 357-372.
 26. Kiškis, Mindaugas. Novel remedies for intellectual property rights infringement online // Jurisprudencija : mokslo
  darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas.
  ISSN 1392-6195. 2013, Nr. 20(4), p. 1443-1456.
 27. Kiškis, Mindaugas; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. ICT adoption in the judiciary : classifing of judicial information // International review of law computers&technology. London : Carfax Publishing. ISSN 1360-0869. 2004, vol. 18, no. 1, p. 37-45.
 28. Kiškis, Mindaugas; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. Intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje pažeidimų ypatumai = Peculiarities of intelectual property infringement in cyberspace // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 5(83), p. 29-36.
 29. Kiškis, Mindaugas; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. Lessig’s implications for intellectual property law and beyond them // International review of law, computers & technology. Leicester : Routledge. ISSN 1360-0869. 2005, vol. 19, no. 3, p. 305-316.
 30. Kiškis, Mindaugas; Rimkus, Osvaldas. MRU vadybos ir administravimo studentų verslumo elektroninėje erdvėje tyrimas = Entrepreneurship in cyberspace research of MRU Management and Administration students // Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2012, t. 2, Nr. 1, p. 172-188.
 31. Kiškis, Mindaugas. Socialiniai iššūkiai tiesioginei elektroninei rinkodarai = Social challenges for direct electronic management // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [Elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 430-440.
 32. Kiškis, Mindaugas. Understanding the Canadian innovation system = Kanados inovacijų sistemos įžvalgos // Social
  Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU. ISSN 1392-0758. 2012, Nr. 1(75), p. 92-99.
 33. Limba, Tadas; Kiškis, Mindaugas; Jurkutė, Virginija. Online brand experience creation process model: theoretical insights : theoretical insights // International journal of advanced computer science and information technology (IJACSIT) [Elektroninis išteklius]. [Geneva] : Helvetic Editions. ISSN 2296-1739. 2014, Vol. 3, no. 2, p. 100-118.
 34. Kiškis, Mindaugas. Creative commons problems in Lithuania // Socialinės technologijos’10: iššūkiai, galimybės, sprendimai = Social technologies’10: challenges, opportunities, solutions [Elektroninis išteklius] : konferencijos medžiaga : 2010 m. lapkričio 25-26 d., Vilnius-Net. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010.
  ISBN 9789955192084. P. 35-41.
 35. Kiškis, Mindaugas. Data protection law and personal identification numbers in Lithuania : Case translation: Lithuania // Digital evidence and electronic signature law review. Biggleswade : Pario Communications Limited. ISSN 2054- 8508. 2014, vol. 11, p. 162-164.
 36. Kiškis, Mindaugas; Drungėlaitė, Ieva. The decade of patenting in Lithuania // Societal innovations for global growth :
  research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio
  universitetas. ISSN 2335-2450. 2014, No. 1(3), p. 97-109.
 37. Kiškis, Mindaugas. DTV in Lithuania // Digital television in Europe / Ed. by W.van den Broeck, J. Pierson. Brussel :
  VUBPRESS Brussels University Press, 2008. ISBN 9789054875413. p. 133-141.
 38. Kiškis, Mindaugas. First steps in internet regulation in Lithuania // Spreading the Word on the Internet : 16 answers to 4 questions : reflections on Freedom of the Media and the Internet Amsterdam conference, June 2003 / Edited by Christiane Hardy and Christian Möller. Vienna : OSCE. 2003, p. 43-51.
 39. Kiškis, Mindaugas. Intelektinės nuosavybės teisių gynimas elektroninėje erdvėje pasitelkiant alternatyvius internetinius ginčų sprendimo mechanizmus // Methods of alternative dispute resolution in Central and Eastern Europe : collection of research articles. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2014. eISBN 9786099524191. P. 1-14.
 40. Kiškis, Mindaugas; Kraujelytė, Austė. Elektroninės valdžios instrumentalizmo ir jo alternatyvų teisinė-politinė analizė = Instrumentalist approach to e-government and its alternatives in a legal and political perspective // Teisė : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. 2005, t. 55, p. 47-60.
 41. Kiškis, Mindaugas; Kraujelytė, Austė. Informacinių technologijų įtaka teisiniams-politiniams procesams e-Valdžios kontekste = Information Technology Interference with the Socio-Political Processes in the Context of e-Government // Informacinės technologijos 2005 / KTU. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6337. 2005, p. 771-778.
 42. Kiškis, Mindaugas; Kraujelytė, Austė; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. Redefining e-government in the e-democracy context: experience of the new member states // Res-Systemica : revue Européenne de systémique. Actes du VI Congrès Européen de Systémique, Septembre 2005, Paris. / Association Française de Science des Systèmes, Union Européenne de Systémique. Paris : Association Française de Science des Systèmes. 2005, Vol. 5, p. 1-10.
 43. Kiškis, Mindaugas; Limba, Tadas. Elektroninės valdžios teisinio reglamentavimo prielaidos: esamų iniciatyvų Lietuvoje analizė = Premises for regulation of electronic governance: analysis of current initiatives // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : LTU Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2004, t. 57(49), p. 34-40.
 44. Kiškis, Mindaugas. Perspectives of patent protection for computer programs indeveloping information economy = Kompiuterių programų patentinės apsaugos perspektyvos besivystančios žinių ekonomikos sąlygomis // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2002, T.
  24(16), p. 117-126.
  12. Kiškis, Mindaugas; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. Internet content regulation : implication for e-government =
  Interneto turinio reguliavimas : E. valdžios potekstė // The Journal of information, law and technology (JILT) : The
  University of Warwick. ISSN 1361-4169. 2005, iss. 2-3, p. 1-14.
 45. Kiškis, Mindaugas; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. Trackling the digital divide through e-governmenty legislation // Eurolawyer. Leveling the playing field : a magazine from EYBA for the law professional. [Rome] : European Young Bar Association. 2003, Iss. 20, [nr.] 15/11, p. 6-7.
 46.  Kiškis, Mindaugas; Šulija, Gintautas. Baudžiamoji atsakomybė už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus Europos valstybėse = Criminal liability for intellectual property infringements in European states // Teisė : mokslo darbai. ISSN 1392-1274. 2003, t. 49, p. 52-65.
 47. Kiškis, Mindaugas. Where next for European IP law? // Medien und Recht International. Wien : Medien und Recht Verlag. ISSN 1817-8456. 2007, H. 3, p. 6-9.
 48. Petrauskas, Rimantas-Alfonsas; Kiškis, Mindaugas. Teaching on E-government : aspects of legal environment // E government : legal, technical and pedagogical aspects / Fernando Galindo, Roland Traunmüller (eds.). Zaragoza : Seminario de Informática y Derecho, 2003. ISBN 8495480964. p. 339-348.
 49. Uscila, Rokas; Kiškis, Mindaugas. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro 2005 metų viktimologinis tyrimas “Lietuvos gyventojų faktinė nusikalstamų veikų patirtis” // Teisės problemos. Vilnius : Teisės institutas. ISSN 1392-1592. 2005, Nr. 4(50), p. 76-86.
 50. Kiškis, Mindaugas. Privacy friendly remedies for intellectual property rights // Knowright 2012: knowledge rights – legal, societal and related technological aspects, Vienna, 2014 [Elektroninis išteklius]. New York : Social Science Research Network. 2014, p. 1-11.
 51. Babachinaitė, Genovaitė; Gutauskas, Aurelijus; Jurgelaitienė, Gitana; Kiškis, Mindaugas; Starkus, Saulius. Nusikalstamumo ir kitų nepageidautinų socialinių procesų prevencijos problemos bei jų sprendimas Europos valstybėse : monografija = The prevention problems of criminality, other undesirable social processes and their solution in European countries / Genovaitė Babachinaitė, Aurelijus Gutauskas, Gitana Jurgėlaitienė, Mindaugas Kiškis, Saulius Starkus ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius : LTU Leidybos centras, 2003. 268 p.
 52. Girdauskas, Mindaugas; Kiškis, Mindaugas; Šmaižienė, Rūta; Spruogis, Ernestas. Right to Liberty and Security // Fundamental rights in Europe and North America: Lithuania / edited by A.Weber. Leiden – Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2008. ISBN 9789004169418. p. 69-160.
 53. Katuoka, Saulius; Kiškis, Mindaugas; Pranevičius, Gediminas; Šlapkauskas, Vytautas; Vėgėlė, Ignas. Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje : kolektyvinė monografija. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006. 495 p.
 54. Kiškis, Mindaugas; Limba, Tadas. Biotechnologijų MVĮ intelektinės nuosavybės strategijos. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2017. 292 p.
 55. Kiškis, Mindaugas. Lithuania : [ataskaita] // E-discovery and data privacy : a practical guide / Edited by Catrien Noorda, Stefan Hanloser. [Alphen aan den Riju] : Kluwer Law International, 2011. ISBN 9789041133458. P. 163- 172.
 56. Kiškis, Mindaugas; Ragulskytė Markovienė, Rasa. The fundamental rights of communication // Fundamental rights in Europe and North America: Lithuania / edited by Albrecht Weber. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2008. ISBN 9789004169418. p. 161-208.
 57. Kiškis, Mindaugas. Vartotojo teisė atsisakyti sutarties – praktinis jos įgyvendinimas nuotolinės prekybos sutartyse = Consumer’s right to withdraw from contract – practical aspects in distance selling contracts // Vartotojų teisių apsaugos Europos Sąjungoje teisiniai aspektai : vartotojo, kaip sutarties šalies, apsauga = Aspects juridiques de la protection des consommateurs dans l’Union européenne : la protection du consommateur contractant : mokslo darbų rinkinys / Mykolo Romerio universitetas, Savojos universitetas, Santiago de Compostela Universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. ISBN 9789955195771. P. 59-73.
 58. Kiškis, Mindaugas. Lithuania // Data protections : laws of the world. Vol. 2 / [editors] Mark Ford, Clifford Chance. London : Sweet & Maxwell, 2007. ISBN 9780752005485. p. 1-28.
 59. Kiškis, Mindaugas. Republic of Lithuania // Privacy and human rights 2003 : an international survey of privacy laws and developments. Washington : Electronic Privacy Information Center, 2003. ISBN 1893044181. p. 338-345.
 60. Kiškis, Mindaugas. Kompiuterių programų teisinės apsaugos modeliai : pasaulinė patirtis ir Lietuvos perspektyva : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, teisė (01 S) = Models for legal protection of computer software: world experiences and Lithuanian perspective / Mindaugas Kiškis ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius : LTU, 2002. 176 p.
 61. Kiškis, Mindaugas. Kompiuterių programų teisinės apsaugos modeliai : pasaulinė patirtis ir Lietuvos perspektyva : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, teisė (01 S) = Models for legal protection of computer software: world experiences and Lithuanian perspective / Mindaugas Kiškis ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius : LTU, 2002. 29 p.
 62. Kiškis, Mindaugas; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas; Rotomskis, Irmantas; Štitilis, Darius. Teisės informatika ir informatikos teisė : vadovėlis. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. 267 p.
 63. Paliulis, Narimantas Kazimieras; Davidavičienė, Vida; Petrauskas, Rimantas Alfonsas; Kiškis, Mindaugas; Gatautis, Puslapis 7 iš 8 Rimantas. Verslo perspektyvos ir iššūkiai elektroninėje erdvėje : [vadovėlis] / Narimantas Kazimieras Paliulis, Vida Elskytė, Rimantas Petrauskas, Mindaugas Kiškis, Rimantas Gatautis ; Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija. Vilnius : [is.n.], 2007. 195 p.
 64. Štitilis, Darius; Kiškis, Mindaugas; Limba, Tadas; Rotomskis, Irmantas; Agafonov, Konstantin; Gulevičiūtė, Gintarė; Panka, Karolis. Interneto ir technologijų teisė : vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Registrų centras, 2016. 574 p.
 65. Žilinskas, Vytautas Jonas; Kasperavičius, Petras; Kiškis, Mindaugas. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga : vadovėlis aukštosioms mokykloms / Vytautas Jonas Žilinskas, Petras Kasperavičius, Mindaugas Kiškis. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. 559 p. I
 66. Kiškis, Mindaugas. Tarptautinio intelektinės nuosavybės piratavimo prevencija : mokomasis leidinys parengtas pagal Tempus Phare projektą “Valstybės pareigūnų rengimas teisinės sistemos reformai Lietuvoje” = Prevention of international intelectual property piracy / Mindaugas Kiškis ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius : LTU Leidybos centras, 2000. 83 p.
 67. Kiškis, Mindaugas. Intelektinės nuosavybės teisinė apsauga elektroninėje erdvėje : metodinė priemonė. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 81 p.
 68. Kiškis, Mindaugas; Lunevičiūtė, Gabija. Verslumas elektroninėje erdvėje : metodinė priemonė. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 104 p.

Presentations at the conferences / Konferencijose skaityti pranešimai

 1. Kiškis, Mindaugas; Drungėlaitė, Ieva. The decade of patenting in Lithuania // SOCIN 2014 : international interdisciplinary conference on social innovations “Social Innovations : theoretical and practical insights 2014” : conference abstracts : October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. ISBN 9789955196839. P. 78-79.
 2. Kiškis, Mindaugas; Limba, Tadas; Gulevičiūtė, Gintarė. Reflecting the specifics of different technological business sectors in public policy instruments // Social technologies’14 : Social Technologies and Collective Intelligence : conference abstracts : October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. ISBN 9789955196822. P. 30-31.
 3. Kiškis, Mindaugas. Patent marketability in the modern patent systems // SOCIN 2013 : Social technologies’13. Development of social technologies in the complex world : special focus on e-health : conference abstracts : 10-11 October, 2013 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2013. ISBN 9789955195870. P. 6-7.