fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Managment.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Kiškis, Mindaugas; Kiškienė, Austė. Entrepreneurship Education-A Hidden Contributor to the Decline in
  Entrepreneurship? // International Journal of Entrepreneurship. London : Allied Business Academies. ISSN 1099-9264. eISSN 1939-4675. 2021, vol. 25, iss. 5, p. 1-13.
 2. Kraujelytė, Austė. Intelektinė nuosavybė kaip e. verslo ir e. valdžios plėtros veiksnys = Intellectual property as a factor for e-government and e-business development // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2006, Nr. 17, p. 104-114.
 3. Kraujelytė, Austė; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. Technologijų perdavimo vaidmuo inovacijų procese : Lietuvos inovacijų politikos perspektyva = Role of Technology Transfer in Innovation Process : Lithuanian Innovation Policy Perspective // Viešoji politika ir administravimas. Kaunas : Technologija. ISSN 1648-2603. 2007, Nr. 19, p. 54-68.
 4. Petrauskas, Rimantas-Alfonsas; Bilevičienė, Tatjana; Kiškienė, Austė. E-inclusion as the part of e-government development in Lithuania = E. įtrauktis kaip e. valdžios vystymosi Lietuvoje dalis // Viešoji politika ir administravimas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2008, Nr. 23, p. 48-58.
 5. Kiškienė, Austė. Scientific Knowledge and Technology Transfer Policy in the EU // Economics and business : Riga : RTU Press ; Warsaw : De Gruyter Open. ISSN 1407-7337. eISSN 2256-0394. 2014, 26, p. 36-43.
  Kiškis, Mindaugas; Kraujelytė, Austė. Elektroninės valdžios instrumentalizmo ir jo alternatyvų teisinė-politinė analizė = Instrumentalist approach to e-government and its alternatives in a legal and political perspective // Teisė : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. 2005, t. 55, p. 47- 60.
 6. Kiškis, Mindaugas; Kraujelytė, Austė. Informacinių technologijų įtaka teisiniams-politiniams procesams e-Valdžios kontekste = Information Technology Interference with the Socio-Political Processes in the Context of e-Government // Informacinės technologijos 2005 / KTU. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6337. 2005, p. 771-778.
 7. Kiškis, Mindaugas; Kraujelytė, Austė; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas. Redefining e-government in the e-democracy context: experience of the new member states // Res-Systemica : revue Européenne de systémique. Actes du VI Congrès Européen de Systémique, Septembre 2005, Paris. / Association Française de Science des Systèmes, Union Européenne de Systémique. Paris : Association Française de Science des Systèmes. 2005, Vol. 5, p. 1-10.
 8. Augustinaitis, Arūnas; Kraujelytė, Austė; Spurga, Saulius. Kuriančiosios, žinių visuomenės plėtra // Lietuvos tauta : būklė ir raidos perspektyvos : [kolektyvinė monografija] / Strateginių studijų centras, Pilietinės visuomenės institutas. Vilnius : Versus aureus, 2006. ISBN 9789955699781. p. 165-198.
 9. Augustinaitis, Arūnas; Zabarskaitė, Elena Jolanta; Mikulėnienė, Danguolė; Meiliūnaitė, Violeta; Labanauskas, Liutauras; Kiškienė, Austė; Venckus, Remigijus; Rudokas, Kastytis. Naujos regionų tapatybės konstravimas. Integralumas, sumanumas, konkurencingumas. 2-asis pataisytas leidimas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2017. 236 p. ISBN 9786094111983.
  Augustinaitis, Arūnas; Zabarskaitė, Jolanta; Mikulėnienė, Danguolė; Meiliūnaitė, Violeta; Labanauskas, Liutauras; Kiškienė, Austė; Venckus, Remigijus; Rudokas, Kastytis. Naujos regionų tapatybės konstravimas. Integralumas, sumanumas, konkurencingumas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2017. 240 p.
  Maioli, Cezare; Petrauskas, Rimantas-Alfonsas; Kiškienė, Austė; Bilevičienė, Tatjana. E-government and digital inclusion / Cesare Maioli (ed.)… [at al.]. Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008. 135 p.
 10. Kiškienė, Austė (autorius, disertacijos). Mokslo žinių ir technologijų perdavimo politika Lietuvoje = : Scientific knowledge and technology transfer policy in Lithuania : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2009. 48 p.
 11. Kiškienė, Austė. Mokslo žinių ir technologijų perdavimo politika Lietuvoje = Scientific knowledge and technology transfer policy in Lithuania. Kaunas : Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. 315 p.
 12. Kiškienė, Austė. Scientific knowledge and technology transfer policy in Lithuania = Mokslo žinių ir technologijų perdavimo politika Lietuvoje. Kaunas : Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. 54 p.

Educational, study and entrepreneurship support projects / Švietimo, studijų ir verslumo rėmimo projektai:

 1. EUCA-INVEST (Investing in Entrepreneurial universities in Caucasus and Central Asia) (2016). Responsibilities: development of entrepreneurship education programmes, university technology transfer policy documents, entrepreneurship support services and consultancy. More information: http://www.euca-invest.eu/.
 2. Fostering the creation of innovative business (INOVEKS) (2013-2015). Responsibilities: Consultant, mentor, entrepreneurship lecturer. More information: http://www.mita.lt/lt/projektai/igyvendinti[1]projektai/inoveks/.
 3. Sunrise Valley Entrepreneurship School “AdVenture” (2012). Responsibilities: entrepreneurship teaching, mentoring and consultancy. More information: http://www.sunrisevalley.lt/projektai/adventure-0.
 4. Development of technology transfer skills at the research and study institutions of the Lithuanian Valleys (TP-UNI) (2011-2012). Responsibilities: Consultant, mentor, entrepreneurship and technology transfer lecturer. More information: http://www.sunrisevalley.lt/node/5392.

Expert work / Ekspertinė veikla:

 1. Amway Global Entrepreneurship Report (2014, 2015, 2016). Responsibilities: Member of Advisory Board, national expert. More information: http://globalnews.amway.com/amway-global[1]entrepreneurship-report.
 2. Innovation workshop by Sunrise Valley and Knowledge Economy Forum “Take-off for those who create future or mission to transform society and economy” (2011). Goal: to suggest ideas for Lithuania 2030” strategy. Responsibilities: subject expert. More information: https://www.lietuva2030.lt/lt/renginiai/610-inovaciju-partnerystes-dirbtuves-kuriantiems-ateiti-startas[1]arba-visuomenes-ir-ekonomikos-transformavimo-misija
 3. Foresight of Lithuanian research and study development until 2030 (2010 – 2011). Responsibilities: subject expert. More information: http://mosta.lt/images/documents/analize/trumprasciai/2011/mokslioji_lietuva_2030.pdf.
 4. Lithuanian society: analysis of the situation and development prospects (2005-2007). Responsibilities: subject expert, researcher. More information: http://www.civitas.lt/en/research/lithuanian-society-analysis-of-the-situation-and-development[1]prospects/.
 5. Lithuanian state common (grand) strategy (2007). Responsibilities: subject expert, researcher, coordinator.
 6. Study “Monitoring of the EU Structural Funds: implementation effectiveness” (2006-2007). Responsibilities: expert.

Research projects / Mokslo projektai:

 1. Interdisciplinary digital education in data-driven management: an innovative, sustainable and inclusive approach to support start-ups, small and medium-sized enterprises in Europe (DDM4SME) (Erasmus+) (2021-2023). Responsibilities: researcher, curriculum design. More information: https://ksu.lt/tarpdisciplininis/
 2. Big Data Platform for Future Foresight (Lithuanian Research Council) (2019-2022). Responsibilities: researcher. More information: https://ksu.lt/padaliniai/projektu-pletros-skyrius/projektas-didziuju[1]duomenu-platformos-ateities-izvalgoms/
 3. Gamified augmented reality modeling solution – a tool for increasing the social, economic and ecological sustainability of real estate projects (EU Structural Funds programme) (2020-2022). Responsibilities: researcher, commercialization manager. More information: https://ksu.lt/suzaidybintos-papildytos/
 4. SkillTake – a platform for employee selection and competence management (EU Structural Funds programme) (2020-2021). Responsibilities: researcher, business development. More information: https://ksu.lt/skilltake-darbuotoju-2/
 5. eLeadership Skills for Small and Medium sized Enterprises (LEAD) (2014-2015). Responsibilities: national correspondent, researcher. More information: http://www.empirica.biz/projects/eskills[1]work/details/?projectid=194.
 6. Monitoring and Benchmarking e-Skills Policies (MONITOR) (2012-2014). Responsibilities: national correspondent, researcher. More information: http://www.empirica.biz/projects/eskills[1]work/details/?projectid=195.
 7. Mapping and evaluating of existing platforms within the cultural sector (CultureMap) (2009-2010). Responsibilities: national correspondent, researcher. More information: http://www.empirica.biz/projects/eskills-work/details/?projectid=46.
 8. Monitoring eHealth Strategies: lessons learned, trends and good practices (eHStrategies) (2009-2010). Responsibilities: national correspondent, researcher. More information:http://www.empirica.biz/projects/ehealth/details/?projectid=50.
 9. Analysis of the role of Creativity and Innovation in school curricula in the EU 27 (ICEAC) (2009-2010). Responsibilities: national correspondent, researcher. More information: http://www.empirica.biz/projects/eskills-work/details/?projectid=47.
 10. Studies on Exchange of Good Practices in e-Health (GPeH) (2008-2009). Responsibilities: national correspondent, researcher. More information: http://www.empirica.biz/projects/ehealth/details/?projectid=55.
 11. Measuring progress of eAccessibility in Europe (MeAc) (2006-2008). Responsibilities: national correspondent, researcher. More information: http://www.empirica.biz/projects/inclusive[1]society/details/?projectid=175.
 12. Benchmarking eSkills Policies on multi-stakeholder partnerships (eSkills) (2006-2008). Responsibilities: national correspondent, researcher. More information: http://www.empirica.biz/projects/eskills-work/details/?projectid=193.
 13. Measures to Increase Trust and Confidence of Consumers in the Information Society (ConsTrust) (2006-2007). Responsibilities: national correspondent, researcher. More information: http://www.empirica.biz/projects/research-innovation/details/?projectid=86.
 14. eInclusion@EU Project – Strengthening eInclusion & eAccessibility across Europe, 502553 (eInclusion) (2004-2007). Responsibilities: national correspondent, researcher. More information: http://www.empirica.biz/projects/inclusive-society/details/?projectid=221.
 15. Evidence-based support for the design and delivery of user-centred online public services, 502553 (eUser) (2004-2006). Responsibilities: national correspondent, researcher. More information: http://www.empirica.biz/projects/eskills-work/details/?projectid=94.
 16. Study on trans-European deployment potential, sustainability and exploitation models for public services in the context of an enlarged European Union (eTen) (2004-2005). Responsibilities: national correspondent, researcher. More information: http://bookshop.europa.eu/pt/study-on-trans[1]european-deployment-potential-sustainability-and-exploitation-models-for-public-services-in-the[1]context-of-an-enlarged-european-union-pbKK0214510