fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Law.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Gutauskas, Aurelijus; Kalesnykas, Raimundas. Human trafficking and the peculiarity‘s of its criminal legal evaluation // Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia / Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Alba Iulia : Aeternitas. ISSN 1454-4075. 2009, 12/2009, p. 136-147.
 2. Gutauskas, Aurelijus; Kalesnykas, Raimundas; Petrošius, Darius. Terorizmas ir jo prevencijos Lietuvoje problema = Problem of terrorism prevention in Lithuania // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2004, t. 63(55), p. 24-45.
 3. Kalesnykas, Raimundas. Administracinių teisės pažeidimų, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką, sudėčių teisinės analizės aspektai = The aspect of the legal analysis of administrative offences against public order // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės akademija. ISSN 1392-6195. 1999, t. 13(5), p. 5-20.
 4. Kalesnykas, Raimundas (dailininkas). Policijos pareigūnų rengimas kai kuriose Europos valstybėse = Police education and training in Europe // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2003, t. 48(40), p. 65-78.
 5. Kalesnykas, Raimundas. Grėsmė – kaip saugos rinkos plėtros dimensija = The threat as a dimension for security industry development // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2005, Nr. 76(68), p. 102-112.
 6. Kalesnykas, Raimundas. Kai kurios policijos funkcijų privatizavimo problemos Lietuvoje = Certain problems of privatization of the police functions in Lithuania // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2001, T. 19(11), p. 190-201.
 7. Kalesnykas, Raimundas; Mečkauskas, Vidmantas. Lenkijos policijos teisė : funkcinis požiūris į sistemą = Police law in Poland: functional approach to system // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2003, t. 49(41), p. 85-96.
 8. Kalesnykas, Raimundas; Mečkauskas, Vidmantas. Vaizdo stebėjimo kamerų (CCTV) panaudojimas užtikrinant visuomenės saugumą : teisiniai ir organizaciniai aspektai = The use of CCTV for ensuring public safety: legal and organizational aspects // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2002, T. 36(28), p. 59-70.
 9. Kalesnykas, Raimundas. Policijos funkcijos įgyvendinimo efektyvumas : viešųjų ir privačių interesų derinimo problema = Efficiency of enforcement of the police functions: adjustment of public and private interests // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2002, T. 24(16), p. 43-56.
 10. Kalesnykas, Raimundas. Privačių saugos struktūrų integravimosi į teisėtvarkos palaikymo sistemą galimybės = Possibilities to integrate private policing in the system of law and order // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2002, T. 26(18), p. 71 – 82.
 11. Kalesnykas, Raimundas. Privatization processes of policing in Lithuania // SIAK journal : Zeitschrift für Polizeiwissenschaften und Polizeiliche Praxis / BM.I – Republik Österreich, Bundesministerium für Inneres, Sicherheitsakademie. Wien : Neuer Wiss. Verl. ISSN 1813-3495. 2007, Nr. 3, p. 14-24.
 12. Kalesnykas, Raimundas. The importance of private interest for implementing person and property security // Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas: rakstu krājums. Riga : Biznesa augstskola Turība, 2006. ISBN 998476673X. P. 115-125.
 13. Kalesnykas, Raimundas. The new regulatory rules of applying anti-corruption measures for Lithuanian public sector // Sustainable development of law and management in the current world : scientific monograph / editors: Dalia Perkumienė, Olegas Beriozovas. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2021. ISBN 9786098308020. p. 124-143.
 14. Kuzminskienė, Kristina; Perkumienė, Dalia; Beriozovas, Olegas; Kalesnykas, Raimundas. Kalėjimo departamento statutinių pareigūnų rengimo sisteminiai pokyčiai Lietuvoje // Problems and Challenges of Contemporary Law in the Context of International Law / Šiuolaikinės teisės problemos ir iššūkiai tarptautinės teisės kontekste. Conference Proceedings : Kazimiero Simonavičiaus Universitetas, 2022. ISBN 9786098308044. p. 88-94.
 15. Kalesnykas, Raimundas. Antikorupcinių sprendimų ekspertas dr. R. Kalesnykas: „Korupciją medicinoje lemia daug veiksnių“ // Vilkaviškio krašto laikraštis „Santaka“ : Vilkaviškio krašto laikraštis „Santaka“. 2019, p. 1-2.
 16. Kalesnykas, Raimundas. Antikorupcinių sprendimų ekspertas dr. R. Kalesnykas: visuomenė turi keistis // Antikorupcinių sprendimų ekspertas dr. R. Kalesnykas: visuomenė turi keistis : diena.lt. 2019, p. 1-2.
 17. Kalesnykas, Raimundas. Mūsų organizacijoje vietos korupcijai nėra! Ar tikrai?: patarimai vadovui, nuo ko pradėti korupcijos prevenciją // Valstybės tarnybos aktualijos : Valstybės tarnybos departamentas. ISSN 1648-8075. 2017, 1, p. 3-10.
 18. Kalesnykas, Raimundas. Viešojo sektoriaus antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo poreikiai bei galimybės: Elektrėnų ir Trakų rajono savivaldybių atvejis // Valstybės tarnybos aktualijos : Valstybės tarnybos departamentas. ISSN 1648-8075. 2017, 2, p. 7-13.
 19. Kišūnaitė, Aida (redaktorius); Burda, Ryšardas (redaktorius); Kalesnykas, Raimundas (redaktorius); Ivanov, Konstantin (redaktorius). Prospects for the development of law: Collection of materials of the International Scientific Conference = Перспективы развития правa: Cборник материалов международной научной конференции // Prospects for the development of law: Collection of materials of the International Scientific Conference. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2017. eISBN 9786099563428. p. 1-371.
 20. Kisnica, Ivita (redaktorius); Zemītis, Guntis; Makans, Leonīds; Kalesnykas, Raimundas; Začs, Uģis; Bourdache, Kaci; Dadelo, Stanislavas; Wuorikoski, Tuomas; de Andres Gonzalez, Olena; Tammilehto, Tuomas; Taitto, Petteri; Hyttinen, Kirsi; Veinbergs, Janis; Burda, Ryšardas; Veinbergs, Vilnis; Ruoslahti, Harri; Tarkkanen, Laura; Siliņš, Dainis; Ratačova, Viktorija; Rendenieks, Dzintars; Nevmerzhitskaya, Julia; Rajamäki, Jyri; Radionova-Girsa, Elina. Organization and individual security : collective monograph. Turiba University. Riga : Turiba University, Printed by Ltd “Drukātava”, 2018. 568 p.
 21. Kurapka, Vidmantas Egidijus; Babachinaitė, Genovaitė; Jurgelaitienė, Gitana; Petkus, Artūras; Justickis, Viktoras; Piesliakas, Vytautas; Uscila, Rokas; Malevski, Hendryk; Burda, Ryšardas; Barkauskas, Alvydas; Juškevičiūtė, Janina; Matulienė, Snieguolė; Kažemikaitienė, Eglė; Latauskienė, Eglė; Krikščiūnas, Rolandas; Šakočius, Alvydas; Laurinavičius, Alfonsas; Kalesnykas, Raimundas; Mečkauskas, Vidmantas; Novikovas, Andrejus. Mokslo programos “Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija”, 2001 m: ataskaita / programos vadovas Vidmantas Egidijus Kurapka ; Lietuvos teisės universitetas, Vilniaus universitetas, Teisės institutas, Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos teismo ekspertizės centras. Vilnius : Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, 2001. 330 p.
 22. Kalesnykas, Raimundas. Privatizacijos procesai teisėtvarkoje : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, teisė (01S) = Privatisation processes in policing / Raimundas Kalesnykas ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius : LTU, 2002. 169 p.
 23. Kalesnykas, Raimundas. Privatizacijos procesai teisėtvarkoje : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, teisė (01S) = Privatisation processes in policing / Raimundas Kalesnykas ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius : LTU, 2002. 27 p.
 24. Bakaveckas, Audrius; Dziegoraitis, Algimantas; Dziegoraitienė, Audronė; Gylys, Adolfas; Kalesnykas, Raimundas; Pranevičienė, Birutė; Rusinas, Edmundas; Šedbaras, Stasys; Urmonas, Algimantas; Žilinskas, Dainius. Lietuvos administracinė teisė: bendroji dalis : vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas. Antroji laida. Vilnius : MRU Leidybos centras, 2005. 607 p.
 25. Kalesnykas, Raimundas. Policijos ir kitų socialinių institucijų, teikiančių socialines paslaugas gyventojams, bendradarbiavimas : mokomasis leidinys parengtas pagal Tempus Phare projektą “Valstybės pareigūnų rengimas teisinės sistemos reformai Lietuvoje” = Co-operation between police and other social institutions rendering social services to inhabitants / Raimundas Kalesnykas ; Lietuvos teisės akademija. Vilnius : LTA Leidybos centras, 2000. 98 p.
 26. Pocienė, Aušra; Kalesnykas, Raimundas; Kiškis, Alfredas; Uscila, Rokas; Mališauskaitė-Simanaitienė, Sonata. Saugumo miestuose užtikrinimo problemos : monografija / Aušra Pocienė, Raimundas Kalesnykas, Alfredas Kiškis, Rokas Uscila, Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė. [Vilnius] : Teisės institutas, 2010. 239 p

Presentations at the conferences / Konferencijose skaityti pranešimai

 1. Kalesnykas, Raimundas. Policijos apylinkės inspektoriaus veiklos pokyčiai gerinant vietos savivaldos gyventojų ir bendruomenės saugumą // Efektyvumas viešajame sektoriuje : kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti? : 5-osios (2013 m.) praktinės–mokslinės konferencijos medžiaga : 04/11, 2013 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. 2013, p. 1.

Participation in working groups or commissions formed by governmental and municipal institutions and organizations, business entities / Dalyvavimas valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų sudarytose darbo grupėse ar komisijose

Member of  The good practice evaluation committee of projects and community initiatives for the prevention of crimes and other violations of law drawn up by order of the Minister of Internal Affairs of the Republic of Lithuania April 1, 2022, Nr. 1V-265

Membership in editorial boards of scientific journals  / Narystės mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose

2017-2023 Member of the Editorial Board, Economic Theory and Law, Yaroslav Mudryi National Law University http://econtlaw.nlu.edu.ua/editorial-board/?lang=en

Participation in R&D projects / Dalyvavimas MTEP projektuose

 1. Expert in project ERASMUS+ cooperation partnership in higher education “Digital education tools for security risk management”. Nr.: 2021-1-LV01-KA220-HED-000023056. Period: 28.02.2022 to 27.12.2024. This project aim to establish sustainable security specialists’ network, which can cooperate on long term bases.
 2. Expert in project Investigating, Developing and Providing Awareness About Innovative Lesson Syllabus Implemented in Cyber Security Technologies in Information Technologies Project No. 2016-1-TR01-KA202-034434. Planned project period 2016-2018.