fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

History and Theory of Arts.

Research output / Mokslo produkcija

  1. Jaškūnienė, Eglė. Social adaptation of abstract photography in soviet Lithuania: “Photographics” by Zinas Kazenas //SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 6-9 April, 2016,Vienna, Austria : conference proceedings: Book. 4, Vol. 1. Arts, performing arts, architecture and design. History ofarts, contemporary arts, performing and visual arts. Sofia : STEF92 Technology Ltd, 2016. ISBN 9786197105537.ISSN 2367-5659. p. 183-190.
  2. Jaškūnienė, Eglė. The role of photography in a Soviet graphic design structure in late 50s and 60s // SGEM 2016 :3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Book. 4, Vol. I Arts, performingarts, architecture and design. History of arts, contemporary arts, performing and visual arts, 6-9 April, 2016, Vienna,Austria : conference proceedings. Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd, 2016. ISBN 9786197105537. ISSN2367-5659. p. 399-406.
  3. Jaškūnienė, Eglė. „Kūrybinių industrijų“ strategija sovietmečio lietuvoje: masinio vartojimo produktų pakuotės =“Creative industries” strategies in Soviet Lithuania: packages of mass consumption goods // Santalka : filosofija,komunikacija = Coactivity : philosophy, communication. Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. eISSN 2029-6339.2015, Vol. 23, no. 1, p. 13-21.
  4. Jaškūnienė, Eglė. Fotografija lietuviškose maisto pakuotėse (1964-1988) // Dizainas, kūryba ir naujosiostechnologijos : konferencijos medžiaga : 2008 m. kovo 28 d. Vilnius : Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, 2008.ISBN 9789955888147. p. 34-37.
  5. Jaškūnienė, Eglė. Povilas Karpavičius ir 7-6-ojo dešimtmečio fotografijos edukacija Lietuvoje: archyvų dokumentai= Povilas Karpavičius and Lithuanian photo education system in 60-80-ies: archives and documents // Technologijosir menas : tyrimai ir aktualijos = Technology and art : research and topicalities. Vilnius : Vilniaus technologijų irdizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2013, [Nr.] 4, p. 6-9.
  6. Jaškūnienė, Eglė. Autorystė 7-9 deš. Lietuvos fotoplakate // Saviraiška ir dizainas : Vilniaus statybos ir dizainokolegijos Dizaino fakulteto praktinės konferencijos tezės ir pranešimų medžiaga. Vilnius : Vilniaus statybos irdizaino kolegija, 2007. ISBN 9789955701354. p. 47-48.
  7. Jaškūnienė, Eglė. Fotografinis dizainas // Reklaminė fotografija. Vilnius : Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija,2011. ISBN 9786098028140. P. 104-142.
  8. Jaškūnienė, Eglė. Fotografija Lietuvos grafiniame dizaine 1953–1988 m.: technologijos, komunikacija, propaganda,estetika : monografija = Photography in the Lithuanian graphic design 1953–1988: technologies, communication,propaganda, aesthetics. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021. 208 p.
  9. Jaškūnienė, Eglė; Liepuonius, Arvydas; Valiauga, Arturas. Fotografija reklamoje : [mokomosios priemonės] /Deltuvaitė Eglė … [et al.] ; Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Vilnius : Vilniaus technologijų ir dizainokolegija, 2011. 47 p.
  10. Jaškūnienė, Eglė. Lietuvos fotografijos istorija 1839-1989 / Eglė Jaškūnienė ; Vilniaus technologijų ir dizainokolegija. Vilnius : Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, 2012. 135 p. ISBN 9786094600043. [M.kr.: H 003] [Aut.lankų sk.: 9,643] [Aut. ind.: 1,000] [Aut. ind. aut. lankais: 9,643]3.Kubertavičienė, Regina; Jaškūnienė, Eglė. Teaching material for foreign students : programmes, lectures, tasks /R.Jakučiūnaitė-Kubertavičienė, E.Jaškūnienė ; Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Vilnius : Vilniaustechnologijų ir dizaino kolegija, 2012. 52 p.