fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Culture, Media culture, Aesthetics, Intercultural dialogue, Cultural memory.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Hipervizualumas, transestetizmas ir šiuolaikinis mados dizainas = Hypervisuality,Trans-aesthetics, and Contemporary Fashion Design // Logos. Vilnius : LOGOS. ISSN 0868-7692. 2019, Nr. 100, p.153-167. DOI: 10.24101/logos.2019.60.
 2. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Kinematografinės atminties remediacijos, jų recepcija ir sklaida visuomenėje =Cinematographic Remediations of Memory, Its Reception and Functioning in Society // Logos. Vilnius : Logos. ISSN0868-7692. 2017, Nr. 89, Nr. 90, p. 1-21.
 3. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Kultūrinė atmintis, kultūrinis kapitalas ir vizualumas = Cultural Memory, CulturalCapital and Visuality // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 83, Nr. 84, p. 1-14.
 4. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Muziejinis vandalizmas ir jo recepcija Lietuvoje: “Danajos” atvejis // Logos. ISSN0868-7692. 2009, 62, p. 172-180.
 5. 5.Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Orientalizmo patirtis ankstyvojoje Malraux kūryboje = : The orientalistic experiencein early Malraux’s novels // Logos. ISSN 0868-7692. 2008, 55, p. 140-150.
 6. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. André Malraux’s Comparative Theory of Art // Dialogue and Universalism:Comparative Culture Studies in Philosophy and Aesthetics. Warszawa : Institute of Philosophy and Sociology of thePolish Academy of Sciences ; Philosophy for Dialogue Foundation. ISSN 1234-5792. eISSN 1689-3816. 2020, vol.30, no. 3, p. 263-280.
 7. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. From Visuality to Visibility: Regime, Capital, Media = Nuo vizualumo ikimatomumo; režimas, kapitalas, medijos // Art History & Criticism. Warsaw ; Kaunas : De Gruyter Poland ; VDU.ISSN 1822-4555. eISSN 1822-4547. 2020, Volume 16, Issue 1, p. 125-131. DOI: 10.2478/mik-2020-0009.
 8. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Jewish Heritage in the Creative Cities of Central and Eastern Europe: Tourism,Technologies and Proshhetic Memory = Žydų paveldas kūrybiniuose Vidurio ir Rytų Europos miestuose: turizmas,technologijos ir protezinė atmintis // Creativity studies. Vilnius : VGTU Press. ISSN 2345-0479. eISSN 2345-0487.2020, vol. 13, iss. 1, p. 41-52. DOI: 10.3846/cs.2020.6079.
 9. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Destruktyvioji meno recepcija: vandalai ar šiuolaikiniai ikonoklastai? // ActaAcademiae artium Vilnensis. ISSN 1392-0316. 2010, [T.] 58, p. 183-193.
 10. Gaižutytė, Žilvinė. Rytų ir neeuropinų tautų meno tyrinėjimas M. Mausso ir P. Bourdieu meno sociologijoskoncepcijose // Kultūrologija. ISSN 1822-2242. 2005, T. 12, p. 588-612.
 11. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Akultūracija ir kultūrinio kapitalo kaupimas mokykloje // Inveniens quaero : Ieškoti,rasti, nenurimti. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955206552. P. 801-815.
 12. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Algio Uždavinio Lietuvos kultūros tyrinėjimai: kultūrologinė komparatyvistinėdailės kritika // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. [T.] 12. Algio Uždavinio fenomenas. Vilnius : Lietuvoskultūros tyrimų institutas, 2012. ISBN 9789955868552. P. 170-186, 544-545.
 13. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Antropoceno estetikos ištakos ir jos idėjų sklaida meno praktikoje = Thee Origins ofAnthropocene Aesthetics and the Dissemination of Its Ideas in Artistic Practic // Estetikos, meno filosofijos ir menopsichologijos tarpdalykinės sąveikos : mokslo straipsnių rinkinys / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius :Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2022. ISBN 9786098231458. p. 154-171, 525, 526.
 14. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Dabartinė prancūzų meno sociologija versus postmodernus mąstymas //Postmodernizmo fenomeno interpretacijos. Vilnius : Versus aureus, 2009. ISBN 9789955342410. P. 159-180.
 15. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Gamtos pasaulio grožis Vidos Norkutės akvarelėse // Vida Norkutė: slėpiningaakvarelės meno magija / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2022. ISBN9786098231427. p. 33-42.
 16. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Globalioji atmintis: nacionalinių atminčių nyksmas = Global memory: thedissolution of national memories // @eitis: elektroniniai mokslo sklaidos vartai: Tauta, kultūra, tapatybė: apiekuriamąsias ir ardomąsias įvairoves. Kaunas : @eitis, 2018. ISBN 9786099585819. ISSN 2424-421X. 2018, T. 772,p. 72-96.
 17. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Kelionių fotografija ir memobilija: Normantas#Thailand#GoldenBuddha’swind =Travel photography and memobilia: Normantas#Thailand#GoldenBuddha’swind // Paulius Normantas: kelionė įtolumas, ėjimas į save / sudarytoja ir mokslinė redaktorė Odeta Žukauskienė. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimųinstitutas, 2019. ISBN 9786098231113. p. 142-153. (Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos ; T. 13 Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. ISBN 9789955868156. P.300-316.
 18. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Komparatyvistinės André Malraux meno filisofijos ištakos // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. [T.] 8. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. ISBN 9789955868156. P. 300-316.
 19. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Kultūrinės atminties mediacijos tyrimai: teorinės ir praktinės problemos =Investigations of Mediation of Cultural Memory: Theoretical and Practical Problems // Atmintis, vaizdas, kultūra /sudarė Rita Repšienė. – Serija : Lietuvos kultūros tyrimai. T. 6. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015.ISBN 9789955868774. p. 140-157.
 20. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Kultūrinės atminties ženklai ir simboliai = Signs and Simbols of Cultural Memory //Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos: mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimųinstitutas, 2021. ISBN 9786098231359. p. 187-202, 390.
 21. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Kultūrinės savasties paieškos, transkultūrinės perspektyvos ir egzotizmaidabartiniame Lietuvos mene // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. [T.] 9. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimųinstitutas, 2010. ISBN 9789955868262. P. 244-255.
 22. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Meno muziejai ir medijos // Muziejai, paveldas, vertybės. Vilnius : Lietuvoskultūros tyrimų institutas, 2012. ISBN 9789955868514. P. 47-63.
 23. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Meno pasaulių virsmai ir komparatyvizmo atvertys: Maussas, Malraux ir Uždavinys// Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. [T.] 11, Kultūrų sąveikos. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas,2011. ISBN 9789955868378. P. 489-505, 555-556.
 24. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Modernusis ikonoklazmas ir vandalizmas meno sociologijos požiūriu // Estetikos irmeno filosofijos probleminių laukų sąveika = Interactions of problem fields of aesthetics and art philosophy. Vilnius :Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. ISBN 9789955868101. P. 310-328.
 25. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Nacionalinis tapatumas ir atmintis šiuolaikinėje ekranosferoje ir medijų mene //Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Kitos knygos, 2011. ISBN9786094270628.
 26. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Svetimos dvasios šauklys: Sigito Gedos vertimai sociologiniu ir kultūriniu požiūriu// Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. [T.] 10. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010. ISBN9789955868309. P. 232-244.
 27. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Transkultūrinė atmintis: daugiavietės ir daugiakryptės atminties įmuziejinimas irįvaizdinimas = Transcultural memory: musealization and visualisation of multisited and multidirectional memory //Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos XIV : Kultūrologija. T. 20. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas,2016. ISBN 9789955868903. p. 125-138, 571-572.
 28. Gaižutytė, Žilvinė. Lietuvos meninės produkcijos integracija į Europos simbolinių prekių rinką // Nacionaliniotapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis / sudarytojai ir moksliniai redaktoriai AntanasAndrijauskas, Vytautas Rubavičius. Vilnius : Kronta, 2008. ISBN 9786094010163. P. 224-240.
 29. Gaižutytė, Žilvinė. Moralės, religijos ir visuomenės samprata Bergsono ir Durkheimo sociologijoje // Gyvybinispolėkis: Bergsono filosofijos interpretacijos = Élan vitale: interpretations of Bergson’s philosophy / sudarytojas irmokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius : Versus aureus, 2008. ISBN 9789955341437. P. 159-178.
 30. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Atminties nuokrypiai ir klaidingi atpažinimai // Kultūros barai. ISSN 0134-3106.2010, Nr. 7/8, p. 47-50.
 31. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Bourdieu Pierre ; Elitinis menas ; Guyau Jean-Marie ; Kristeva Julia ; Lalo Charles ;Masinė kultūra ; Meno rinka ; Meno sociologija ; Sociologinė estetika ; Souriau Etienne // Estetikos enciklopedija.Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. ISBN 9785420016824.
 32. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė; Nikiforova, Basia. The Kingdom of Animals in Meda’s Norbutaitė’s mystery //Kultura Enter. Lublin : Workshops of Culture in Lublin. ISSN 1689-7439. 2022, p. 1-10.
 33. Nikiforova, Basia; Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Medos Norbutaitės kūno ir sielos žemėlapiai // Naujoji Romuva.Vilnius : „Regnum“ fondas, „Naujosios Romuvos“ fondas. ISSN 1392-043X. 2021, Nr. 1(614), p. 36-41.
 34. Stepukonis, Aivaras; Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė; Makselis, Rasius. Pranešimo svarstymas: Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, „Globalioji atmintis: nacionalinių atminčių nyksmas“ // Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias irardomąsias įvairoves. Kaunas : @eitis, 2018. ISBN 9786099585819. p. 97-105. ((lt), ISSN 2424-421X ; T. 772)
 35. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Pierre’as Bourdieu ir socialiniai meno žaidimai / Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė.Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. 352 p. ISBN 9986638674.
 36. Žukauskienė, Odeta; Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Atminties ir žvilgsnio trajektorijos = Trajectories of memoryand glance: a reflection on visual culture / Odeta Žukauskienė, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė. Vilnius : Lietuvoskultūros tyrimų institutas, 2018. 304 p. ISBN 9786098231052.
 37. Žukauskienė, Odeta; Rubavičius, Vytautas; Trilupaitytė, Skaidra; Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė; Narušytė, Agnė.Vaizd(ini)ai ir įvaizdžiai: kas ir kaip mus kuria? : kolektyvinė monografija / Odeta Žukauskienė, VytautasRubavičius, Skaidra Trilupaitytė, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, Agnė Narušytė ; mokslinė redaktorė OdetaŽukauskienė. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021. 279 p. ISBN 9786098231366.
 38. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Shopenhauerio meno filosofijos atspindžiai M. Prousto ir Th. Manno kūryboje //Valios metafizika : Schopenhauerio filosofijos interpretacijos. Vilnius : Versus Aureus, 2007. ISBN 9799955340478.
 39. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. The Expression of cultural values in the contemporary Lithuanian medias // Values,stratification, transformation. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenĕk, 2012. ISBN 9788073804015. P.202-222.
 40. Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė (sudarytojas); Rubavičius, Vytautas (sudarytojas). Nacionalinis tapatumas medijųkultūroje / Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; [sudarė Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, Vytautas Rubavičius]. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. 270, [1] p. ISBN 9786094270628.
 41. Žukauskienė, Odeta (sudarytojas); Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė (sudarytojas). Kūrybinė vaizduotė : dailės kritikair publicistika / Algis Uždavinys ; Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; [sudarytojos Odeta Žukauskienė, ŽilvinėGaižutytė-Filipavičienė]. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų centras, 2013. 351 p. ISBN 9789955868620.
 42. Nikiforova, Basia; Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Meda Norbutaitė’s Cartography of Body and Soul // KulturaEnter. Lublin : Warsztaty Kultury. ISSN 1689-7439. 2021, nr 99, p. 1-7.