fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Managment. Economics.

Research output / Mokslo produkcija

 1. V.Filipavičius, L.Kazlauskas. Optimal investment portfolio theoretical aspects. 18th Lithuanian Young Scientists Conference “Science –Future of Lithuania. Business in 21st Century” (VGTU). ISSN 2029-7149 p.291-298
 2. A.Zakarkaitė, V.Filipavičius. Applicability of H.Markowitz model to Baltic Stock Exchange. 20th Lithuanian Young Scientists Conference “Science –Future of Lithuania. Business in 21st Century” (VGTU). elSSN 2029-7149
 3. Bradauskaitė, Indrė; Filipavičius, Viktoras. Franchising and its place in today‘s business world // 15-oji Lietuvosjaunųjų mokslininkų konferencija “Mokslas – Lietuvos ateitis” 2012 metų teminė konferencija “Verslas XXIamžiuje”, 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius : Technika, 2012. ISBN 9786094570957. ISSN 2029-7149.
 4. Filipavičius, Viktoras; Kazlauskas, Lukas. Optimalaus investicijų portfelio teoriniai aspektai // 18-oji Lietuvosjaunųjų mokslininkų konferencija “Mokslas – Lietuvos ateitis” 2015 metų teminė konferencija “Verslas XXIamžiuje”, 2015 m. vasario 5 d. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7149. eISSN 2029-7149. 2015, p. 291-298.
 5. Laurinavičius, Laimis; Novickij, Jurij; Filipavičius, Viktoras. The accuracy of pulsed magnetoplasma interferometermeasuring electrical properties of semiconductors // Measurement 2001 : proceedings 3rd international conference onmeasurement, Smolenice, Slovak Republic May 14-17, 2001. Bratislava : Institute of Measurement Science of theSlovak Academy of Sciences. 2001, p. 57-60.
 6. Laurinavičius, Laimis; Novickij, Jurij; Filipavičius, Viktoras. The accuracy of pulsed magnetoplasma interferometermeasuring electrical properties of semiconductors // Measurement science review : journal of the institute ofmeasurement science Slovak academy of sciences. Bratislava : Institute of measurement science. 2001, Vol. 1, nr.1,p. 203-206.
 7. Novickij, Jurij; Filipavičius, Viktoras; Balevičius, Saulius; Žurauskienė, Nerija; Cimmperman, Piotras. High powerswitch for pulsed magnetic field generation = Didelės galios jungiklis impulsiniam magnetiniam laukui generuoti //Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 2 (44), p. 65-68.
 8. Novickij, Jurij; Kačianauskas, R.; Filipavičius, Viktoras; Balevičius, Saulius; Žurauskienė, Nerija; Tolutis, RimantasAleksandras. Inductors for high magnetic field generation = Stipriųjų magnetinių laukų induktoriai // Elektronika irelektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2004, Nr. 7 (56), p. 19-24.
 9. Zakarkaitė, Aušrinė; Filipavičius, Viktoras. H. Markowitz‘o modelio tinkamumo Baltijos vertybinių popierių biržaitikrinimas = Applicability of H. Markowitz model to Baltic stock exchange // 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkųkonferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija “Verslas XXI amžiuje”, 2017 m. vasario 9 d. Vilnius= Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ “Business in XXIcentury”, 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2017. eISBN 9786094760204. eISSN 2029-7149. p. 1-9. DOI: 10.3846/vvf.2017.021.
 10. Žilinskienė, Deimantė; Filipavičius, Viktoras; Zabarskaitė, Elena Jolanta; Navaitis, Gediminas. Loterijos LietuvojeEkonominė, socialinė ir kultūrinė analizė. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2021. 80.
 11. Filipavičius, Viktoras; Novickij, Jurij. Electrical engineering : manual for laboratory / Viktoras Filipavičius, JurijNovickij ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2001. 92 p.