fbpx

Erasmus studijų metu studentas turi galimybę:

 • tobulinti užsienio kalbos gebėjimus;
 • susipažinti su studijuojamos specialybės niuansais užsienio šalyje;
 • pažinti kitą kultūrą;
 • sustiprinti pasitikėjimą savimi;
 • užmegzti naujų kontaktų.

Užsienyje išlaikyti egzaminai įskaitomi KSU.

Erasmus stipendiją studijoms gali gauti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Studijų užsienyje trukmė: 3-12 mėn.

Svarbu! Erasmus+ programos finansavimą studentas gali gauti iki 12 mėnesių, kuriuos gali skirti studijoms, praktikai studijų metu bei praktikai po studijų baigimo (absolventų praktika).

Kaip pasirinkti universitetą?

Universitetą turite pasirinkti iš sąrašo universitetų, su kuriais KSU turi sudaręs sutartis dėl studentų mainų. Universitetų sąrašą rasite čia.

Renkantis universitetą atkreipkite dėmesį, ar:

 • universitetas, kuriame norite studijuoti, gali pasiūlyti studijų dalykus, atitinkančius Jūsų studijų kryptį KSU;
 • mokate užsienio kalbą, kuria bus dėstomi dalykai užsienio aukštojoje mokykloje.

Finansavimo sąlygos

Studentams, sėkmingai praėjusiems atranką, mokama Erasmus stipendija, kurios dydis priklauso nuo šalies, į kurią vykstama studijuoti.

Šalių grupėsStipendija per mėnesį
I šalių grupė: Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija.600 EUR
II šalių grupė: Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija.600 EUR
III šalių grupė: Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Serbija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija.540 EUR

Erasmus stipendija skiriama papildomoms mobilumo išlaidoms padengti, t. y. kelionės ir draudimo išlaidoms, prireikus užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo užsienio šalyje išlaidoms kompensuoti. Stipendija neskiriama visoms studijų užsienyje išlaidoms padengti.

Studijoms į užsienį galima vykti ir su „nuline stipendija“. Tokiu atveju Erasmus stipendija nebus mokama, tačiau bus galima naudotis visomis Erasmus studento teisėmis (nemokamai studijuoti Erasmus partnerinėje institucijoje, naudotis Erasmus kalbų vertinimo ir mokymosi sistema ir kt.).

Pastaba. Studentams iš socialiai remtinų grupių gali būti skirta papildoma 200 EUR/mėn. stipendija (netaikoma specialiųjų poreikių atveju). Prašymas teikiamas KSU kancleriui.

Studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą paramą studijoms užsienyje. Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. Šiai paramai gauti paraiškos turi būti teikiamos Švietimo mainų paramos fondui. Daugiau informacijos rasite Fondo tinklalapyje www.erasmus-plius.lt.

Atranka Erasmus studijoms vykdoma du kartus per metus. Rudenį atrenkami studentai studijoms užsienyje einamųjų mokslo metų pavasario semestrui. Pavasarį atrenkami studentai studijoms užsienyje kitų mokslo metų rudens semestrui.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

 • neturi akademinių skolų;
 • studijuoja bent antrame studijų semestre;
 • moka užsienio kalbą, kuria planuoja studijuoti partneriniame universitete;
 • turi aiškią ir stiprią motyvaciją;
 • priimančio universiteto siūlomi studijų dalykai atitinka studento studijų kryptį ir lygį.

Norėdami dalyvauti konkurse studentai turi užpildyti ir iki paskelbtame kvietime nurodyto termino pateikti paraišką. Apie atrankos laiką ir rezultatus studentai bus informuoti asmeniškai el. paštu.

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių koordinatorė
Kristina Šlekienė

 international@ksu.lt
+370 5 250 7443
+370 686 34423