fbpx

Tai Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies įmonėje ar organizacijoje atliekama profesinės veiklos praktika, kurios metu studentas turi galimybę:

 • tobulinti darbinius įgūdžius;
 • atskleisti profesijai naudingas asmenines savybes;
 • tobulinti užsienio kalbos gebėjimus;
 • pažinti kitą kultūrą;
 • sustiprinti pasitikėjimą savimi;
 • užmegzti naujų kontaktų.

Erasmus praktika, kuri yra studento studijų sudedamoji dalis, yra pripažįstama ir įskaitoma kaip profesinės veiklos praktika.

Erasmus stipendiją praktikai gali gauti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai.  Praktikos trukmė: 2-12 mėn.

Svarbu! Erasmus+ programos finansavimą studentas gali gauti iki 12 mėnesių, kuriuos gali skirti studijoms, praktikai studijų metu bei praktikai po studijų baigimo (absolventų praktika).

Kaip susirasti praktikos vietą?

Praktikos vietos galima ieškoti bet kurioje įmonėje ar organizacijoje, įsteigtoje Erasmus+ programoje dalyvaujančioje šalyje, nepriklausomai nuo jos dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos, pvz.:

 • valstybinėje ar privačioje įmonėje (įskaitant ir socialines įmones);
 • vietos, regiono ar nacionalinio lygmens viešojoje įstaigoje;
 • diplomatinėje atstovybėje;
 • aukštojo mokslo institucijoje;
 • mokslinių tyrimų institute / centre;
 • švietimo įstaigoje (nuo ikimokyklinio ugdymo iki vidurinio ugdymo, įskaitant ir profesinį rengimą bei suaugusiųjų švietimą);
 • ne pelno organizacijoje, asociacijoje, nevyriausybinėje organizacijoje (NVO) ir kt.

Priimančiąja institucija negali būti:

Praktikos vietos studentai gali ieškoti:

 • savarankiškai;
 • dėstytojų, praktikos vadovo pagalba;
 • įmonėse /organizacijose, kuriose KSU studentai yra atlikę praktiką;
 • tarptautinėse duomenų bazėse ar tarpininkaujančių organizacijų pagalba.

Finansavimo sąlygos

Studentams, sėkmingai praėjusiems atranką, mokama Erasmus stipendija, kurios dydis priklauso nuo šalies, į kurią vykstama atlikti praktikos.

Šalių grupės Stipendija per mėnesį

 I šalių grupė: Austrija, Belgija, Danija, Italija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija.

824  EUR
II šalių grupė: Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Kipras, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Slovėnija. 824  EUR
III šalių grupė: Bulgarija, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Vengrija. 756 EUR

Erasmus stipendija skiriama papildomoms mobilumo išlaidoms padengti, t. y. kelionės ir draudimo išlaidoms, prireikus užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo priimančiojoje šalyje išlaidoms kompensuoti. Stipendija neskiriama visoms praktikos užsienyje išlaidoms padengti.

Praktikai į užsienį galima vykti ir su „nuline stipendija“. Tokiu atveju Erasmus stipendija nebus mokama, tačiau bus galima naudotis visomis Erasmus studento teisėmis (nemokamai naudotis Erasmus kalbų vertinimo ir mokymosi sistema ir kt.).

Studentai, pasirinkę keliauti ekologiškai, gali gauti papildomai 50 EUR. Ekologiška kelionė laikoma, kai didžioji dalis kelionės vyksta pasirinkus tvarias transporto priemones (vykstant autobusu, traukiniu ar kartu su kolegomis vykstant vienu automobiliu (angl. car-pooling)).

Pastaba. Studentams iš socialiai remtinų grupių ar vieniems auginantiems mažametį(-čius) vaiką(-us) gali būti skirta papildoma 250 EUR/mėn. stipendija (netaikoma specialiųjų poreikių atveju).

Studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą paramą praktikai užsienyje. Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. Šiai paramai gauti paraiškos turi būti teikiamos Švietimo mainų paramos fondui. Daugiau informacijos pateikiama Fondo tinklalapyje www.erasmus-plius.lt.

Atranka Erasmus praktikai

Atranka Erasmus praktikai vykdoma tris kartus per metus. Balandžio mėnesį atrenkami studentai vykti praktikai užsienyje vasarą arba rudens semestre. Sausio ir birželio mėnesį atrenkami studentai vykti absolventų praktikai užsienyje per pirmus metus po studijų baigimo.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

 • neturi akademinių įsiskolinimų;
 • priimančios institucijos pasiūlyta praktikos programa atitinka studijų programos reikalavimus;
 • aiški ir stipri motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 • moka užsienio kalbą, kuri bus darbinė kalba priimančioje institucijoje.

Norėdami dalyvauti konkurse studentai turi užpildyti ir iki paskelbtame kvietime nurodyto termino pateikti paraišką. Apie atrankos laiką ir rezultatus studentai bus informuoti asmeniškai el. paštu.

Svarbu! Norintys atlikti absolventų praktiką dokumentus Erasmus koordinatoriui turi pateikti paskutiniame studijų semestre, tačiau sprendimas dėl stipendijos skyrimo priimamas tik sėkmingai baigus studijas (apsigynus baigiamąjį darbą). Absolventų praktika turi būti atlikta per pirmus metus po studijų baigimo.

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių koordinatorė
Kristina Šlekienė

 international@ksu.lt

+370 686 34423