fbpx

Kas yra Erasmus mokymosi vizitas?

Tai laikotarpis, kurį darbuotojas praleidžia užsienio įmonėje/organizacijoje ar aukštojo mokslo institucijoje, siekiant:

  • parengti naują mokomąją medžiagą studentams;
  • sustiprinti ir išplėsti bendradarbiavimo ryšius bei aptarti būsimo bendradarbiavimo galimybes;
  • tobulinti profesinius įgūdžius.

Veikla gali būti įvairi: seminarai, praktinis stebėjimas ir pan., išskyrus dalyvavimą konferencijose. Mokymosi vizitas vyksta pagal iš anksto suderintą ir siunčiančiosios bei priimančiosios institucijos patvirtintą mokymosi programą.

 

Kas gali vykti į Erasmus mokymosi vizitus?

Vykti į mokymosi vizitus gali KSU personalas. To paties darbuotojo mokymosi vizitų skaičius einamaisiais mokslo metais nėra ribojamas.

Kaip susirasti priimančią instituciją?

Tinkama mokymosi vizitui priimančiąja institucija gali būti bet kuri įmonė ar organizacija, įsteigta Erasmus+ programoje pilnomis teisėmis dalyvaujančioje šalyje, nepriklausomai nuo jos dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos. Jeigu vykstama į mokslo ir studijų institucijas, turinčias išplėstinę Erasmus universiteto chartiją, su jomis KSU turi būti pasirašęs tarpinstitucinę sutartį mainams pagal Erasmus+ programą. Erasmus partnerių sąrašą rasite čia. Su priimančiomis organizacijomis darbuotojas mokymosi programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai.

 

Kokia Erasmus mokymosi vizito trukmė?

Mokymosi vizito trukmė – nuo 2 dienų iki 2 mėnesių, tačiau atsižvelgiant į KSU skiriamą finansavimą, rekomenduojama vizito trukmė – iki 1 savaitės. Ilgesnės nei 1 savaitė trukmės vizitai finansuojami tik esant sutaupytų lėšų.

Kokios yra Erasmus mokymosi vizito finansavimo sąlygos?

Erasmus lėšomis dengiamos:

  1. Pragyvenimo išlaidos (nakvynė ir dienpinigiai), priklausančios nuo šalies, kurioje planuojamas dėstymo vizitas.
Priimanti šalis Suma per dieną, EUR
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija 180
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 160
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 140
  1. Kelionės išlaidos, kurių dydis nustatomas pagal atstumą nuo Vilniaus iki vizito vietos, remiantis Europos komisijos atstumų skaičiuokle:

Kelionės atstumas

Įprastinė kelionė. Suma

Ekologiška kelionė*. Suma

10–99 km

23 EUR vienam dalyviui

100–499 km

180 EUR vienam dalyviui

210 EUR vienam dalyviui

500–1 999 km

275 EUR vienam dalyviui

320 EUR vienam dalyviui

2 000–2 999 km

360 EUR vienam dalyviui

410 EUR vienam dalyviui

3 000–3 999 km

530 EUR vienam dalyviui

610 EUR vienam dalyviui

4 000–7 999 km

820 EUR vienam dalyviui

8 000 km arba daugiau

1501  EUR vienam dalyviui

* Ekologiška kelionė laikoma, kai didžioji dalis kelionės vyksta pasirinkus tvarias transporto priemones (vykstant autobusu, traukiniu ar kartu su kolegomis vykstant vienu automobiliu (angl. car-pooling)).

Svarbu! Kelionės atstumas pagal Europos komisijos atstumų skaičiuoklę yra atstumas nuo išvykimo vietos iki mobilumo veiklos vietos. Mobilumo dalyvis gauna fiksuotą sumą, kuri yra skirta padengti išlaidas į mobilumo veiklos vietą ir atgal.

 

Kam teikiama pirmenybė?

Vykdant atranką pagrindiniai vertinimo kriterijai yra šie:

  • vizito aktualumas KSU veiklai;
  • pirmenybė teikiama darbuotojui, Erasmus+ programoje dalyvaujančiam pirmą kartą;
  • pirmenybė teikiama darbuotojui, einamaisiais mokslo metais į mokymosi vizitą vykstančiam pirmą kartą;
  • užsienio kalbos mokėjimas.

 

Ką daryti, norint išvykti Erasmus mokymosi vizitui?

KSU vykdomos individualios personalo atrankos mokymosi vizitams, remiantis darbuotojų pateiktomis paraiškomis. Sprendimus dėl dotacijos skyrimo priima KSU Rektorius.

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių koordinatorė
Kristina Šlekienė

 international@ksu.lt

+370 686 34423