fbpx

Kas yra Erasmus mokymosi vizitas?

Tai laikotarpis, kurį darbuotojas praleidžia užsienio įmonėje/organizacijoje ar aukštojo mokslo institucijoje, siekiant:

  • parengti naują mokomąją medžiagą studentams;
  • sustiprinti ir išplėsti bendradarbiavimo ryšius bei aptarti būsimo bendradarbiavimo galimybes;
  • tobulinti profesinius įgūdžius.

Veikla gali būti įvairi: seminarai, praktinis stebėjimas ir pan., išskyrus dalyvavimą konferencijose. Mokymosi vizitas vyksta pagal iš anksto suderintą ir siunčiančiosios bei priimančiosios institucijos patvirtintą mokymosi programą.

 

Kas gali vykti į Erasmus mokymosi vizitus?

Vykti į mokymosi vizitus gali KSU personalas. To paties darbuotojo mokymosi vizitų skaičius einamaisiais mokslo metais nėra ribojamas.

Kaip susirasti priimančią instituciją?

Tinkama mokymosi vizitui priimančiąja institucija gali būti bet kuri įmonė ar organizacija, įsteigta Erasmus+ programoje pilnomis teisėmis dalyvaujančioje šalyje, nepriklausomai nuo jos dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos. Jeigu vykstama į mokslo ir studijų institucijas, turinčias išplėstinę Erasmus universiteto chartiją, su jomis KSU turi būti pasirašęs tarpinstitucinę sutartį mainams pagal Erasmus+ programą. Erasmus partnerių sąrašą rasite čia. Su priimančiomis organizacijomis darbuotojas mokymosi programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai.

 

Kokia Erasmus mokymosi vizito trukmė?

Mokymosi vizito trukmė – nuo 2 dienų iki 2 mėnesių, tačiau atsižvelgiant į KSU skiriamą finansavimą, rekomenduojama vizito trukmė – iki 1 savaitės. Ilgesnės nei 1 savaitė trukmės vizitai finansuojami tik esant sutaupytų lėšų.

Kokios yra Erasmus mokymosi vizito finansavimo sąlygos?

Erasmus lėšomis dengiamos:

  1. Pragyvenimo išlaidos (nakvynė ir dienpinigiai), priklausančios nuo šalies, kurioje planuojamas dėstymo vizitas.
Priimanti šalisSuma per dieną, EUR
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija153
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija136
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija119
  1. Kelionės išlaidos, kurių dydis nustatomas pagal atstumą nuo Vilniaus iki vizito vietos, remiantis Europos komisijos atstumų skaičiuokle:
 AtstumasSuma, EUR
10 iki 99 km:20
100-499 km180
500-1999 km275
2000-2999 km360
3000-3999 km530
4000-7999 km820
virš 8000 km1500

Svarbu! Kelionės atstumas pagal Europos komisijos atstumų skaičiuoklę yra atstumas nuo išvykimo vietos iki mobilumo veiklos vietos. Mobilumo dalyvis gauna fiksuotą sumą, kuri yra skirta padengti išlaidas į mobilumo veiklos vietą ir atgal.

 

Kam teikiama pirmenybė?

Vykdant atranką pagrindiniai vertinimo kriterijai yra šie:

  • vizito aktualumas KSU veiklai;
  • pirmenybė teikiama darbuotojui, Erasmus+ programoje dalyvaujančiam pirmą kartą;
  • pirmenybė teikiama darbuotojui, einamaisiais mokslo metais į mokymosi vizitą vykstančiam pirmą kartą;
  • užsienio kalbos mokėjimas.

 

Ką daryti, norint išvykti Erasmus mokymosi vizitui?

KSU vykdomos individualios personalo atrankos mokymosi vizitams, remiantis darbuotojų pateiktomis paraiškomis. Sprendimus dėl dotacijos skyrimo priima KSU Rektorius.

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių koordinatorė
Kristina Šlekienė

 international@ksu.lt
+370 5 250 7443
+370 686 34423