fbpx

Kas yra Erasmus dėstymo vizitas aukštojo mokslo institucijoje?

Tai laikotarpis, kurį akademinio personalo atstovai gali praleisti Erasmus programoje dalyvaujančioje aukštojo mokslo institucijoje. Tokio vizito metu dėstytojas užsienio aukštojo mokslo institucijoje dėsto paskaitas pagal iš anksto suderintą dėstymo programą, taip pat gali tobulinti dėstomų dalykų kokybę, kartu su partnerinėmis institucijomis aptarti ir inicijuoti/plėtoti akademinį bendradarbiavimą.

 

Kas gali vykti į Erasmus dėstymo vizitus?

Vykti į dėstymo vizitus gali KSU akademinis personalas. To paties dėstytojo dėstymo vizitų skaičius einamaisiais mokslo metais nėra ribojamas.

 

Kaip susirasti priimančią aukštojo mokslo instituciją?

Erasmus dėstymo vizitui galima vykti į aukštojo mokslo instituciją, su kuria KSU yra sudaręs sutartį dėl Erasmus personalo mainų. Partnerinių institucijų sąrašą rasite čia. Su priimančiais padaliniais užsienio aukštojo mokslo institucijoje dėstytojas dėstymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai.

 

Kokia Erasmus dėstymo vizito trukmė?

Dėstymo vizito trukmė – nuo 2 dienų iki 2 mėnesių, tačiau atsižvelgiant į KSU skiriamą finansavimą, rekomenduojama vizito trukmė – iki 1 savaitės. Ilgesnės nei 1 savaitė trukmės vizitai finansuojami tik esant sutaupytų lėšų.

Minimali dėstymo apimtis – 8 valandos per vieną dėstymo vizito savaitę (arba trumpesnį mobilumo laikotarpį).

Kokios yra Erasmus mokymosi vizito finansavimo sąlygos?

Erasmus lėšomis dengiamos:

  1. Pragyvenimo išlaidos (nakvynė ir dienpinigiai), priklausančios nuo šalies, kurioje planuojamas dėstymo vizitas.
Priimanti šalis Suma per dieną, EUR
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija 180
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 160
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 140
  1. Kelionės išlaidos, kurių dydis nustatomas pagal atstumą nuo Vilniaus iki vizito vietos, remiantis Europos komisijos atstumų skaičiuokle:

Kelionės atstumas

Įprastinė kelionė. Suma

Ekologiška kelionė*. Suma

10–99 km

23 EUR vienam dalyviui

100–499 km

180 EUR vienam dalyviui

210 EUR vienam dalyviui

500–1 999 km

275 EUR vienam dalyviui

320 EUR vienam dalyviui

2 000–2 999 km

360 EUR vienam dalyviui

410 EUR vienam dalyviui

3 000–3 999 km

530 EUR vienam dalyviui

610 EUR vienam dalyviui

4 000–7 999 km

820 EUR vienam dalyviui

8 000 km arba daugiau

1500  EUR vienam dalyviui

* Ekologiška kelionė laikoma, kai didžioji dalis kelionės vyksta pasirinkus tvarias transporto priemones (vykstant autobusu, traukiniu ar kartu su kolegomis vykstant vienu automobiliu (angl. car-pooling)).

Svarbu! Kelionės atstumas pagal Europos komisijos atstumų skaičiuoklę yra atstumas nuo išvykimo vietos iki mobilumo veiklos vietos. Mobilumo dalyvis gauna fiksuotą sumą, kuri yra skirta padengti išlaidas į mobilumo veiklos vietą ir atgal.

 

Kam teikiama pirmenybė?

Vykdant atranką pirmenybė teikiama dėstytojams, kurie:

  • Erasmus+ programoje dalyvauja pirmą kartą,
  • einamaisiais mokslo metais dėstymo vizitui vyksta pirmą kartą,
  • vizito metu sustiprins ir išplės KSU ryšius ir/arba aptars būsimus bendradarbiavimo projektus,
  • moka užsienio kalbą.

 

Ką daryti, norint išvykti Erasmus dėstymo vizitui?

KSU vykdomos individualios akademinio personalo atrankos dėstymo vizitams, remiantis dėstytojų pateiktomis paraiškomis. Sprendimus dėl dotacijos skyrimo priima KSU Rektorius.

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių koordinatorė
Kristina Šlekienė

 international@ksu.lt

+370 686 34423