fbpx

Seminaro data ir laikas: Gruodžio 01 d. nuo 9.30 val. iki 15 val.

Trukmė: 6 ak. val.

Kaina: 116 Eur

Registracija

Seminaras vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą. Nuoroda į seminarą bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams seminaro dieną.

Daugiau informacijos telefonu 8 600 14470 arba el. paštu training@ksu.lt

Seminarą veda Laura Juodakytė – lektorė turinti 15 metų teisinio darbo patirtį prekybos, išmaniųjų sprendimų ir technologijų sektoriuose veikiančiose tarptautinėse įmonėse ir įmonių grupėse. Lektorė turi patirties dirbdama duomenų apsaugos pareigūne (Data Protection Officer) ir atitikties pareigūne (Compliance Officer). Advokatų kontoros „JLaw“ steigėja, taip pat viena iš Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos steigėjų.

Seminaras skirtas sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, duomenų apsaugos pareigūnams, teisininkams,saugos įgaliotiniams, skyrių ir departamentų vadovams ir kitiems asmenims, atsakingiems už duomenų
apsaugą sveikatos priežiūros įstaigose.

Seminaro dalyviai gaus pažymėjimus.

Seminaro turinys:

Seminaro metu bus aptariami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigoms, jų įgyvendinimas pasitelkiant gerąją Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktiką, aptariamos naujausios tendencijos. Itin didelis dėmesys seminare bus skiriamas specialių kategorijų duomenų tvarkymui, praktiniams pavyzdžiams ir konkrečių situacijų analizeisveikatos priežiūros sektoriuje.

1 Tema.

▪ Asmens duomenų sąvoka, duomenų tvarkymo tikslo ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas. Kai kurių teisinių pagrindų problematika ir rizikos. Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo ypatumai. Informuoto asmens sutikimas. Pertekliniai duomenys. Reikalavimai teisėtam duomenų perdavimui. Saugojimo terminų parinkimas ir duomenų naikinimas.
▪ Duomenų subjektų grupės, jų teisių įgyvendinimas. Bendravimo su duomenų subjektais (pacientais, tiriamaisiais) ypatumai: identifikavimo iššūkiai, duomenų perdavimo kanalai, jų saugumas.
▪ Duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo atribojimas ir atsakomybės pagal BDAR. Valdomuose registruose esančių duomenų saugumo užtikrinimas, prieigos teisų valdymas, santykis su kitomis duomenų bazėmis, duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo identifikavimas.

2 Tema.

▪ Asmens duomenų tvarkymo rizikų valdymas ir atskaitomybės principo įgyvendinimas: priemonės, jų įgyvendinimo detalės, rizikingiausių sričių pavyzdžių sveikatos priežiūros sektoriuje aptarimas.
▪ Asmens duomenų saugumo užtikrinimas.
▪ Naudojamų sistemų inventorizavimas, prieigos teisių ir saugumo priemonių nustatymas.
▪ Saugumo pažeidimų valdymas.

3 Tema

Duomenų apsaugos pareigūno skyrimas: privalomumas, reikalavimai ir funkcijos. Vidinio ir išorinio duomenų apsaugos pareigūno specifika.
▪ Duomenų apsaugos pareigūno santykis su saugos įgaliotiniu ir atsakomybių atribojimas.
▪ Duomenų apsaugos pareigūno „įrankių dėžutė“ atitikties užtikrinimui įgyvendinti.

4 Tema

▪ Aktualių duomenų tvarkymo pavyzdžių aptarimas: vaizdo stebėjimas sveikatos priežiūros įstaigose, duomenų perdavimas žiniasklaidos atstovams, bendravimas su duomenų subjektų atstovais.
▪ Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ypatumai.
▪ BDAR priežiūra ir kontrolė. Aktuali baudų skyrimo ir teismų praktika.

Rekvizitai:

Kazimiero Simonavičiaus universitetas, UAB

Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius, LT-02189

Įmonės kodas: 111968775

PVM mokėtojo kodas: LT100011185311

Sąskaita: LT 854010 0424 0030 9151

Daugiau informacijos:
training@ksu.lt
+ 370 600 14470