fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Communication and Information. Management.

Research output / Mokslo produkcija

  1. Černikovaitė, Miglė Eleonora; Karazijienė, Žaneta; Bivainienė, Lina; Dambrava, Valdas. Assessing customerpreferences for shopping centers: effects of functional and communication factors // Sustainability: Section:Economic and business aspects of sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. eISSN 2071-1050. 2021, vol. 13,iss. 6, art. no. 3254, p. 1-17.
  2. Valdas, Dambrava. Diskriminavimo atvejai Lietuvos kavinėse = Cases of discrimination in Lithuanian cafés // Actahumanitarica universitatis Saulensis: Kavinės fenomenas kultūroje. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN1822-7309. 2012, t. 15, p. 72-82.

Presentations at the conferences / Konferencijose skaityti pranešimai 

1.Bivainienė, Lina; Černikovaitė, Miglė Eleonora; Dambrava, Valdas. Šiaulių miesto įvaizdžio naratyvai // Regionas:istorija, kultūra, kalba = The region: history, culture, language : Santraukos / Summaries : 10-oji tarptautinėtarpdisciplininė mokslinė konferencija 10th international interdisciplinary scientific conference, 2021 m. gegužės20–21 d. / 20th–21st May, 2021. Šiauliai : Šiaulių akademija, Regionų plėtros institutas. 2021, p. 4-5.

Consultations provided to the public or entities /Visuomenei ar ūkio subjektams suteiktos konsultacijos 

2022 m. rugsėjo 28 – 29 d. mokymai Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbuotojams ,,Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai”.