fbpx

Projekto Nr. 101092436-ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis 2023 – 2025

Šio projekto idėja – pasiūlyti saugos valdymo sistemos (SMS) profesinį aviacijos diplomą, kuris bus „viskas viename“ sertifikatas ir sutrumpins iki minimumo laiką, reikalingą tokiems šios srities ekspertams parengti. Tai taip pat bus ekonomiškai efektyvus mokymas, skatinantis aviacijos įmones skatinti personalo kvalifikacijos kėlimą, negalvojant apie biudžetą šiais sudėtingais laikais.

TIKSLAI

  • Didinti profesinio mokymo teikėjų gebėjimus, ypač vadybos, valdymo, įtraukties, kokybės užtikrinimo, inovacijų srityse, ir tarptautiškumą.
  • Tobulinti profesijos mokytojų ir instruktorių žinias, techninius, vadybinius ir pedagoginius įgūdžius.
  • Integruoti mokytojų / instruktorių, profesinio mokymo besimokančiųjų ir darbdavių, ypač privataus sektoriaus, indėlį į mokymo programas, profilio kūrimą ir mokymo reformą.
  • Pagerinti profesinio mokymo besimokančiųjų kompetencijų, įgūdžių ir įsidarbinimo lygį kuriant naujas ir novatoriškas profesinio mokymo programas, ypač tas, kurios suteikia pagrindinius profesinius gebėjimus bei pagrindinius kalbos ir IKT įgūdžius.
  • Aktyviai įtraukti moteris praktikantes ir siekti apmokyti asmenis, kuriuos sudarys ne daugiau kaip 2/3 tos pačios lyties.

 

UŽDAVINIAI

Projektu siekiama parengti akredituotą aviacijos saugos valdymo sistemų profesinį diplomą, trunkantį dvejus metus ir susidedantį iš 72 kreditų valandų pagal Jordanijos nacionalinę kvalifikacijų sąrangą ir teisės aktus. Projektas taip pat apima magistrantūros trijų masinių atvirų internetinių kursų (MOOC) sukūrimą ta pačia tema, kuriuos kartu rengia keturios dalyvaujančios Jordanijos švietimo institucijos ir jų mokymosi visą gyvenimą centrai. Bus organizuojamos fokus grupės su pramonės suinteresuotosiomis šalimis siekiant užtikrinti, kad mokymo programa ir MOOC dalykai atitiktų vietos aviacijos pramonės poreikius.

 

TIKSLINĖS GRUPĖS

  • Vidurinės mokyklos abiturientai
  • Studentai
  • Aviacijos profesionalai
  • Aviacijos inžinieriai ir inžinieriai apskritai
  • Industrija

 

PARTNERIAI

University of the Aegean (UAEGEA), Graikija – koordinatorius

Jordan University of Science and Technology (JUST), Jordanija

Al-Balqa Applied University (BAU), Jordanija

Amman Arab University (AAU), Jordanija

Mideast Aviation Academy (MEAA), Jordanija

Eskisehir Technical University (ESTU), Turkija

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU), Lietuva

Creative Thinking Development (CRE.THI.DEV), Graikija