fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Communication and Information. Management.

Research output / Mokslo produkcija

MONOGRAPHY, STUDIES AND OTHERS:

 1. The third dimension of the global mind:Towards a logic of the media world. BATESONIANA POLONICA I. Towards an ecology of mind:Batesonian legacy continued. Eds.: NORA BATESOMONIKA WITKOWSKA-JAWORSKA. Wydawnicwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dabrowie Górniczej, 2017. P. 85-114.
 2. Naujasis regionalizmas ir integruota regionų plėtra: metodologiniai aspektai. Kn. Naujos tradicinės regionų tapatybės konstravimas. Integralumas, sumanumas, konkurencingumas. Kolektyvinė monografija. Moksl. redaktorius Arūnas Augustinaitis. Vilnius: KSU, LKI, 2017. p. 12-38.
 3. Naujos tradicinės regionų tapatybės konstravimas. Integralumas, sumanumas, konkurencingumas. Kolektyvinė monografija. Moksl. redaktorius Arūnas Augustinaitis. Vilnius: KSU, LKI, 2017. 239 p.
 4. Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija: mokslioji Lietuva 2030: [sud. MOSTA; Arūnas Augustinaitis, Arūnas Bėkšta, Edgaras Leichteris, Daumantas Matulis, Giedrius Viliūnas]. – Printėja, 2012.- 44 p.
 5. Augustinaitis, Arūnas; Petrauskas, Rimantas; Malinauskienė, Eglė; Rudzkienė, Vitalija ir kt. Lietuvos e. valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimas : kolektyvinė monografija /Red. Vitalija Rudzkienė, Arūnas Augustinaitis. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2009. 350 p. ISBN 9789955191605, p.7-161; 327-336.
 6. Augustinaitis, Arūnas; Malinauskienė, Eglė; Wankel, Charles. Highway to Global Competitiveness for Lithuania: A Bumpy Road. University and Corporate Innovations in Lifetime Learning. A volume (6) in Research in Management Education and Development. Eds. Charles Wankel, Robert DeFillippi Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing, Inc., 2008. p. 237-266.
 7. Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos / Strateginių studijų centras ir Pilietinės visuomenės institutas. Red. M. Adomėnas, A. Augustinaitis, T. Janeliūnas, D. Kuolys ir E. Motieka. Vilnius : Versus aureus, 2006. ISBN 9955-699-49-3. p. 11-27; 165-216; 376-392.

PREPERED TEXTBOOKS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, EDUCATIOAL BOOKS OR METHODOLOGICAL TOOLS:

 1. Online Course – „Žinių visuomenės plėtra“. MRU, 2007 (with colleague Austė Kiškienė).

KEY SCIENTIFIC ARTICLES IN PEER REVIEWED PERIODICAL, CONTINUOUS OR SINGLE-USE SCIENTIFIC PUBLICATIONS:

 1. Formula 3C: ‚Creativity – Creative Knowledge – Communication‘. Proceedings of IFKAD 2016 ‚Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity‘. 11st International Forum on Knowledge Asset Dynamics. 15-17 June Dresden – Germany. IKAM. 2016. P. 752-764.
 2. Экономическая лингвистика – концептуальный подход к транскультурному сотрудничеству в глобализированном пространстве“. Proceedings of VI International Scientific Conference „Actual Problems of Azebaijani Studies“. Baku: Baku Slavic University,2015, P. 110-113. Bendraautorė: Zabarskaitė J.
 3. Management of Creative Knowledge Centers in the Context of Triple Helix Model. In: The 7th International Scientific Conference “Business and Management 2012”. Vilnius: Gediminas Technical University Press “Technika”, 2012. P. 801-807. ISSN 2029-4441 print / ISSN 2029-929X online; ISBN 978-609-457-116-9 CD. Doi 10.3846/bm.2012.103. Bendraautorius: Reimeris R. http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/information_and_communication/801_807_Augustinaitis.pdf
 4. Racionalizavimo kriterijai žinių visuomenėje. Kn.: Iracionalumas ir mokslinio pažinimo ribos. Kolektyvinė monografija/ red. Saulius Kanišauskas. Vilnius: MRU, 2011. p. 221-238. ISBN 978-9955-19-273-2.
 5. Building Foresight Framework for Egovernment in Lithuania. In: MeTTeG11: Proceedings of the 5th International Conference on Methodologies, Technologies and Tools Enabling e-Govrnement / ed. by Halley Editrice Flavio Corradini, Alberto Polzonetti. ISBN: 978-88-7589-425-2, Camerino: Halley informatica s.l.r., 2011. p. 185-202. Bendraautoriai: Rudzkienė V.; Višnevska V.
 6. Pilietinių technologijų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Socialinės technologijos’ 10: iššūkiai, galimybės sprendimai: konferencijos medžiaga. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 344 p., pp. 205-212. ISBN 978-9955-19-208. Bendraautorius Rimantas Petrauskas.
 7. Kūrybinis žinojimas kompleksinėse aplinkose: kūrybiškumo sudaiktinimas, medijavimas ir vizualizavimas. Filosofija. Sociologija. 2010, T. 21, Nr. 3. p. 189–202.
 8. eRedesigning of Society: Towards Experiential Connectivity of Generations in Lithuania. AI&Society. DOI 10.1007/s001 46-007-06163-9 / Augustinaitis, Arunas; Ennals, Richard; Malinauskiene, Egle; Petrauskas, Rimantas. Springer-Verlag London, 2009. ISSN051-5666 (Print)
 9. eRedesigning of Society: Towards Experiential Connectivity of Generations in Lithuania. AI&Society. DOI 10.1007/s001 46-007-06163-9 / Augustinaitis, Arunas; Ennals, Richard; Malinauskiene, Egle; Petrauskas, Rimantas. Springer-Verlag London, 2009. ISSN051-5666 (Print) 2007. ISSN1435-5655 (Online).
 10. Learning Lithuania: Building a small country. In: Learning together for local innovation: promoting learning regions. Cedefop Reference series, 68. B. Gustavsen, R. Ennals, B. Nyhan (eds). Luxembourg: CEDEFOP, 2007. p. 122-138.
 11. Viešieji ryšiai ir viešybės valdymas žinių visuomenėje// Informacijos mokslai. 2006 (38) p. 15-26.
 12. eParticipation Development in Lithuania: Research Projects // Electronic Government. Schriftenreihe Informatik. Vol. 15. Linz: Trauner Vrl., 2005 p. 233-240. ISBN 3-85487-830-3. (DB: Association for Database and Expert Systems Applications – DEXA). Co-author: Rimantas Petrauskas.
 13. Functional Model of Criminality: Simulation Study, in Raudys, Sarunas, Hussain, Aini, Justickis, Viktoras, Pumputis, Alvydas, Augustinaitis Arunas, Modeling and Using Context, 5th International and Interdisciplinary. Conference, CONTEXT 2005, Paris, France, July 5–8, 2005. pp. 410–423. (Lecture Notes in Computer Science; Vol. 3554).
 14. Valdymo kaitos kryptys žinių visuomenėje // Informacijos mokslai. 2005 (33). p. 9-17.
 15. Žinių visuomenės vadybinio racionalizavimo principai // Informacijos mokslai. 2005 (35). p. 2-46.
 16. Master Studies on e-Governance Administration: The First Experience in Lithuania // Electronic Government: Third international conference proceedings / EGOV 2004. Zaragoza, Spain, August 30 – September 3, 2004. Roland Traunmüller (Ed.). Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Vrl., 2004, p. 453–456. ISBN 3-540-22916-7 (co-author: Rimantas Petrauskas). (Lecture Notes in Computer Science; Vol. 3183) ISSN 0302-9743
 17. Šiuolaikinio žinojimo sandara // Informacijos mokslai. 2004 (29), p. 31-45.
 18. The First Steps of e-Governance in Lithuania: From Theory to Practice // Electronic Government: First international conference proceedings / EGOV 2002. Aix-en-Provence, France, September 2-6, 2002. Roland Traunmüller; Klaus Lenk (ed.). – Berlin; Heidelberg; New York; Barcelona; Hong Kong; London; Milan; Paris; Tokyo: Springer, 2002, p. 438-445. ISBN 3-540-44121-2 (co-author: Rimantas Petrauskas). (Lecture Notes in Computer Science; Vol. 2456) ISSN 0302-9743
 19. Viešojo administravimo magistro studijos: elektroninės valdžios administravimas // Viešoji politika ir administravimas. 2004 (10) ISSN 1648-2603 Bendraautorius Rimantas Petrauskas.
 20. Žinių visuomenės raštingumas // Informacijos mokslai. 2004 (31), p. 18-27.
 21. Valdymo komunikacija: žinių visuomenės įtaka viešajam administravimui // Informacijos mokslai. 2003 (27), p. 9-22.
 22. Bibliotekinio universalumo kontūrai // Informacijos mokslai. 2002 (20). p. 26-33.
 23. Informacinė žinojimo sandara // Informacijos mokslai. 2002 (21) p. 43-58.
 24. Knowledge Marketing: A Postmodern Approach // Ekonomika. 2002 (59). p. 119-130.
 25. Žinių visuomenė ir lobizmo profesinė perspektyva // Šiuolaikinės lobistinės veiklos tendencijos. Vilnius; MRU (Lietuvos teisės universitetas), 2002, p. 90-102, ISBN 9955-563-03-6 .
 26. Žinių visuomenės transdalykinė mokymo sandara // Informacijos mokslai. 2002 (23). p. 39-51.
 27. Informacijos visuomenės profesionalumo kriterijai // Informacijos mokslai. 2001 (16). p. 17-30.
 28. Informacinio racionalumo prielaidos // Informacijos mokslai. 2001 (19). p. 9-19.
 29. Informacijos visuomenės savivaldos tendencijos // Informacijos mokslai. 2000 (14). p. 18-45.
 30. Informacijos visuomenės vadyba // Informacijos mokslai. 2000 (13). p. 49-52.
 31. Postmoderniojo žinojimo ypatumai // Žinija Lietuvoje: neformali mokslo žinių sklaida XX amžiuje. Kaunas: Technologija, 2000. p. 60-65. ISBN 9986-13-801-9/
 32. Politinio lyderio komandos vadyba // Politologija. 1999 (1). p. 26-42
 33. Pomoderniosios bibliotekininkystės link // Informacijos mokslai. 1999 (11). p. 26-34.
 34. Šiandiena kaip transinformatiškumas // Sociologija. Mintis ir veiksmas. 1999 (6). p. 28-43.
 35. Informacinės visuomenės mokslo bruožai // Sociologija. Mintis ir veiksmas. 1998 (2). p. 95-108.
 36. Komunikacijos ir informacijos mokslai: Teorinės integracijos prielaidos // Filosofija: Mokslo darbai/ KTU. Kaunas: Technologija, 1997. p. 80-90. ISBN 9986-13-508-7
 37. Informacijos menedžmentas: aksiomos ir teoremos // Informacijos mokslai.1996 (4). p. 25-39.
 38. Informacijos specialistų poreikio nustatymo kriterijai // Informacijos mokslai. 1996 (5). p. 9-20. (bendraaut. E. Macevičiūtė).
 39. Информационный менеджмент: наука и прподование // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новыу технологии и новые формы соотрудничества: Материалы конференции, Евпатория, 10-18 июля 1995. М.: ГПНТБ, 1995. Т. 2. c. 67-70.
 40. Informacinė mokslo integracija // Informacijos mokslai. 1994. (2). p. 9-21.

Konferencijose skaityti pranešimai / Presentations at the conferences

 1. Plenarinis pranešimas Arūnas Augustinaitis: Management and Ethics of Private University in a changing Europe. VII International Interdisciplinary Conference „One World – Many Cultures“. 1050-Aniversary of Baptism of Poland and National Identity. Bydgoszcz, Kujawy and Pomorze University. 2016, October 27th.
 2. Pranešimas Arūnas Augustinaitis: Formula 3C: ‚Creativity – Creative Knowledge – Communication‘. Proceedings of IFKAD 2016 ‚Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity‘. 11st International Forum on Knowledge Asset Dynamics. 15-17 June Dresden – Germany. IKAM. 2016. http://www.knowledgeasset.org/Program/
 3. Pranešimas Arūnas Augustinaitis, Jolanta Zabarskaitė: „Экономическая лингвистика – концептуальный подход к транскультурному сотрудничеству в глобализированном пространстве“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Actual Problems of Azebaijani Studies“ // Baku, Baku Slavic University, 2015. 05. 05-07.
 4. Pranešimas Arūnas Augustinaitis, Jolanta Zabarskaitė: The Role of Language Visualization in the Context of Economic Linguistics“. International Conference „Visuality 2015: Intercultural Creative Discourses. Conference Paper Abstracts. 23-24 April 2015, Vilnius, VGTU, KSU.
 5. Pranešimas: „Sumanioji kultūra: nuo 3D regioninės plėtros iki ekonominės lingvistikos“. Mokslo konferencija „Kultūriniai žemėlapiai: Filosofinės ir sociologinės perspektyvos“. LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius, Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vilniaus Gedimino technikos universiteto KIF, 2014 m. sausio 30 d. Vilnius LMA.
 6. Pranešimas Arūnas Augustinaitis, Jolanta Zabarskaitė: „The new approach towards language teaching, economic linguistics and the language industry“ International conference UNITY IN DIVERSITY: LANGUAGES FOR MOBILITY, JOBS AND ACTIVE CITIZENSHIP 25–26 September 2013 Vilnius, Lithuania, Seimas of the Republic of Lithuania. http://www.multilingualism2013.eu/index_en.php?menu=program
 7. Pranešimas Arūnas Augustinaitis, Austė Kiškienė: Barriers and communication in making political technology assessment decisions in Lithuania. In: Technology Assessment and Policy Areas of Great Transitions. 1st PACITA project conference. March 13 – 15, 2013. Book of Abstracts. Prague, Czech Republic. P. 13-14. http://www.pacitaproject.eu/wp-content/uploads/2013/03/Book-of-abstracts-Prague.pdf
 8. Pranešimas „Filosofija ir sociologija šiuolaikinio žinojimo struktūroje“. Mokslo konferencija „Filosofija ir sociologija tarpdalykinių tyrimų kontekste“. LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius, Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Humanitarinis institutas, 2013 m. sausio 09 d. Vilnius LMA.
 9. Pranešimas „Sumanioji specializacija: mada ar būtinybė“. MTP „Technopolis“, Kaunas, metinė konferencija „SMARTmeLT“ 2012 m. gruodžio 6 d. http://www.technopolis.lt/lt/renginiai/konferencijos/konferencija_smartmelt/
 10. Pranešimas „The Role of E-Government in the Contexts of Global Competitiveness“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Humanitarinių ir socialinių mokslų įtaka verslo ir visuomenės kaitai“. 2011 m. lapkričio 17 d. AVADA. Bendraautorė Vanda Višnevska.
 11. Pranešimas Civil Society Technologies: Communication Approach. INTERNATIONAL CONFERENCE SOCIAL TECHNOLOGIES ’11. ICT for Social Transformations. 2011 lapkričio 17-18 d. Vilnius, MRU. Bendraautorius R. Petrauskas. http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/fakultetai/socialines_informatikos_fakultetas/Konferencija/PROGRAMME_2011-11-17_18.pdf
 12. Pranešimas Building Foresight Framework for Egovernment in Lithuania. MeTTeG11: 5th International Conference on Methodologies, Technologies and Tools Enabling e-Govrenment. Camerino University, 2011.07.01. Bendraautoriai: Rudzkienė V.; Višnevska V.
 13. Plenarinis pranešimas „Managerial expression of visuality in the contexts of globalizatio“. Tarptautinė konf. „Vizualumas 2011: Kūrybos ir vaizdo sąveika“/ Vizuality 2011: Interactions of Creativity and Images“. VGTU: 2011, balandžio 8-9d.
 14. Pranešimas „Pilietinių technologijų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje”. Tarptautinė konferencija „Socialinės technologijos‘ 10: iššūkiai – galimybės – sprendimai“. 2010 lapkričio 26 d. Vilnius, MRU. Bendraautorius R. Petrauskas.
 15. Pranešimas „Managing Creativity: Didactics for Transformative Competences. Tarptautinė konferencija “Learning by Development – New Ways to Learn”. 2010 m. spalio mėn. 14-15 d. Helsinki, Laurea University of Applied Sciences. http://lbdconference.laurea.fi/conference.html#3
 16. Pranešimas „Komunikacija kaip esminė globalizuoto mokslo valdymo prielaida“. Konferencija „ Iššūkiai mokslui globalizacijos kontekste“ 2010 m. rugsėjo 30 d. Vilnius. ESF, SKVC, VU TSPMI, Euraxess, Basnet Forumas.
 17. Pranešimas „Kūrybinio žinojimo raiškos kompleksinėse aplinkose: ekonominiai ir socialiniai kriterijai“. Konferencija „Vizualumas 2010: vaizdiniai ir tapatumai medijuotoje kultūroje“ 2010 m. birželio 4-5 d. Vilnius, VGTU.
 18. Lietuvos didžiosios strategijos metodologija: valstybės ir visuomenės konkurencingumas globalioje aplinkoje. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje “Strateginė perspektyva globaliame pasaulyje: lietuvos didžioji strategija”. 2008 m. gegužės 23 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai, Vilnius.
 19. Pranešimas. Jungtinės Karalystės Britų Tarybos Vasario 14-16 d. konferencija Manchesteryje. BC Conference. Challenges and opportunities for Freedom of Expression: how communication changes are affecting us all. 13-16 February 2007 Manchester
 20. Pranešimas. Connex konferencija RG4-5 Wrapping-up Conference (October 25-27, 2007,Piran, Slovenia)
 21. Pranešimas. CONNEX konferencija: Florencija Connex Thematic Conference on Political Representation European University Institute Badia Fiesolana, Theatre, 25 – 26 May 2007.
 22. Pranešimas. Šiaurės Šalių Tarybos projektas (Nordforsk – “Nordic Seed”) ACTIVAGE Active Ageing in Working Life II Project meeting – 29.-30. March 2007, Riga, Latvia.
 23. Pranešimas.Tarptautinė konferencija Maputu (Mozambikas) IST-Africa 2007. Government of Mozambique, the IST-Africa 2007 Conference & Exhibition took place 9 – 11 May 2007 in Maputo. Part of the IST-Africa Initiative, which is supported by the European Commission under the IST Programme of Framework Programme 6 (FP6)
 24. Strategic Choices for Organisational Restructuring and Change. Tarptautinis seminaras ir konferencija – 4 dalių, Briuselis (sausio 18-19 d.; vasario 27-28 d.; balandžio 26-27 d. ). Tema: Lithuanian Perspective: Building new coalitions supporting workplace innovation. Tezių metrika: Shaping The Future of Work. New roles for Social Partnership and Policy Makers: Social Dialog and Work Organisation. 2006. Report of an EU project funded under Budget heading 04.03.03.01 EC; UKWON.
 25. Pranešimas. Tarptautinė konferencija “Žinių ekonomika įsiliejant į greitkelį” 2006 m. spalio 5 d. Vilnius, ŽEF, MRU.
 26. Pranešimas. Tarptautinis CEDEFOP CEDRA seminaras “Mokymasis kartu iš vietos inovacijų – besimokančių regionų plėtra” Bremenas, (Vokietija) 2006 m. gegužės 31-birželio 2d.; Stambulas (Turkija), spalio 24-28)
 27. Konferencija „Kokių sprendimų reikia, kad Lietuva Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą 2007-2013 metais panaudotų veiksmingai?“ Pranešimas: Kaip pakeis ES parama švietimo ir mokslo sistemą bei žmogiškųjų išteklių kokybę? Vilnius, 2006 m. gruodžio 19 d.
 28. “Informacijos ir žinių vadybos  aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai”: Mokslinė konferencija, Vilnius, VU, 2006 gruodžio 1 d. Plenarinis pranešimas “Komunikacijos ir informacijos sampratos kaita: globalioji perspektyva”.
 29. Konferencija “Kaip ir kam bus panaudota Europos sąjungos parama 2007-2013 metais?”, pranešimas: Žmogiškųjų išteklių plėtra – struktūriniai pokyčiai, Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Vilnius, 2006 balandžio 4d.
 30. Lithuanian Alternative: Educated Society or Learning Society? Pranešimas tarpt. konf. “Lithuanian Knowledge towards Global Competitiveness: Lisbon Strategy Relaunched”. Vilnius. MRU. 6-7 October 2005. (org. komiteto narys). http://conf2004.zef.lt/program.php
 31. Knowledge Society factors influencing changes of governance paradigm. Pranešimas tarpt. moksl. konf. “Knoweldge Society Management”. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2004 m. sausio mėn. 23-24 d. (org. komiteto pirmininkas). http://www.mruni.lt/lt/fakultetai.htm
 32. Public Consultations: New Ways of Modern Administration. Pranešimas tarpt. Moksl. seminare “workshop on Online Public consultations”. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2004 m. gegužės mėn. 18-19 d. (org. komiteto pirmininkas). http://www.mruni.lt/lt/fakultetai.htm
 33. Learning Society in Lithuania: National Report. Tarptautinė konferencija EU Presidency Conference “Foresight for Innovation – thinking, debating the future; shaping and aligning policies”. Dublinas, Airija, University College Dublin, 2004 m. birželio 14-15. http://www.forfas.ie/news/foresight_for_innovation_conference_2004/
 34. Foresight as Methodological Innovation: Lisbon Process in Lithuania. 6th Annual International Conference “Knowledge Society and Implementation of the Lisbon Strategy in Europe and Latvia. Tarptautinė mokslinė konferencija, Ryga, Latvija, Aukštoji bankininkystės mokykla, 2004 m. spalio 14-15. http://www.lba.lv/conference2004/presentations/11_Augustinaitis_Riga.ppt
 35. Multi stakeholder governance: Lithuania on the e-way. National Report. Tarptautinis kolokviumas The Multi-stakeholder Approach in Information and Communication Policies. Global strategies, local authorities, business interests and citizens’ practice. From Geneva to Tunis (WSIS – World Summit on Information Society) Paduja-Venecija, Italija, 2004 m.lapkričio 22-23. http://www.scipol.unipd.it/
 36. Key Drivers for Governance Transformation in a Knowledge Society. Tarptautinė konferencija Knowledge Economy: Luxury or Necessity of the National Strategy. MRU, ŽEF. Vilnius, 2004 m. spalio 6-8 d. (org. komiteto narys) http://conf2004.zef.lt/konf2004_zef/Key%20Drivers%20for%20Governance%20Transformation%20in%20a%20Knowledge.ppt

Dalyvavimas valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų sudarytose darbo grupėse ar komisijose / Participation in working groups or commissions formed by governmental and municipal institutions and organizations, business entities

Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komiteto patarėjas: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38862&p_k=1

Narystės mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose / Membership in editorial boards of scientific journals

2017-2023 Member of the Editorial Board, European Journal of Management Issues, Oles Honchar Dnipro National University. https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/about/editorialTeam

Nuo 2017-2021 Editor, Journal of Business Economics and Management, VGTU. https://journals.vilniustech.lt/index.php/JBEM

1994-2019 Member of the Editorial Board, Informacijos mokslai (1392-0561, 1392-1487), Vilniaus universiteto leidykla, https://www.zurnalai.vu.lt/IM/about

Consultations provided to the public or economic entities / Visuomenei ar ūkio subjektams suteiktų svarbiausių konsultacijų sąrašas

 1. 2021 completed the evaluation of 2 proposal(s) on COST Open Call OC-2020-1 in the role of Independent External Expert.
 2. Proposals on the Implementation of Research Results “Universal Basic Income – Lithuania’s Prosperity and Competitiveness Perspective”. Proposals on the implementation of research results were submitted to the Head of State, the Prime Minister and individual ministries: 1. To the President of the Republic of Lithuania His Excellency Gitan Nausėda “Universal Basic Income – Perspective of Lithuania’s Welfare and Competitiveness”, 28.10.2019. B.Visokavičienė, A.Augustinaitis.

Mokslo populiarinimo veikla / Science populiarisation activities

PUBLIC SCIENTIFIC REPORTS AND LECTURES:

 1. Plenarinis pranešimas: Asmenybė, laikas ir vieta postmoderniose medijose: naujos paradigmos, neatskleisti kontekstai. „IX-oji regioninė folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“ Juodkrantė, 2016 m. rugpjūčio 26 d. Martyno Liudviko Rėzos 240-osioms gimimo metinėms.
 2. Plenarinis pranešimas: Informacinis pažinimas ir informacijos visuomenė. Renginys, skirtas 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ uždarymui. Vilnius. 015-12-08. Vilniaus universiteto bibliotekos Nacionalinis atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centras (MKIC).
 3. Plenarinis pranešimas: Integruota regionų plėtra globaliame pasaulyje. Konferencija „ES struktūrinės paramos investicijų galimybės bendruomenės ir verslo iniciatyvoms išnaudojant etnografinio regiono tapatybę“: Antrasis verslo ir savivaldos forumas. 2015 m. gegužės 14 d., Vilnius. LR VRM, KSU, LKI, LVK_ICC Lietuva.
 4. Sumaniojo turizmo technologijų kūrimas ir taikymas regioninei plėtrai. Neformalioji suaugusiųjų švietimo programa. 30ECTS kreditų. Anykščių turizmo klasteris, 2014 m. lapkritis-gruodis. Programos vadovas (bendraautorė: Rasa Levickaitė). Moduliai: Sumaniojo turizmo struktūrinė raida ir kaita kombinuojant šiuolaikiškus analizės ir tyrimo metodus, sumaniojo turizmo veiklos modeliai, poreikių identifikavimas regioninės plėtros kontekste.
 5. Socialinės inovacijos ir kūrybinių industrijų plėtra. Konferencija Socialinės inovacijos kūrybingos bendruomenės plėtrai. Anykščiai, 2014.04.10. Anykščių savivaldybė i Anykščių menų inkubatorius. 2014.
 6. Pranešimas Šiuolaikinio žinojimo architektūra. Mokslinė stovykla „Užuovėjos“, 2014 m. rugsėjo 18-21 d., Nida.
 7. Pranešimas „Kūrybos ekonomika – regionų konkurencingumo veiksnys“. Konferencija „Tarmės ir kūrybinės industrijos“. Respublikinis tarmių festivalis. Anykščiai: 2013. 12. 12.
 8. Pranešimas Kalba kaip konkuravimo įrankis postmoderniaisiais laikais. Mokslinė stovykla „Užuovėjos“, 2013 m. rugsėjo 12–15 d., Nida. http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos/Stovyklos%20preliminari%20programa_2013-09-09.pdf; http://literaturairmenas.lt/2013-09-20-nr-3441/1122-aktyvios-jungtys/1724-emilija-visockaite-nuo-ko-kopose-slepesi-humanitarai. Bendraautorė: Jolanta Zabarskaitė
 9. Pranešimas “Vertybių ugdymas universitete: žvelgiant į Europos ateitį” / “Nurturing Values at the University: Anticipating the Future of Europe”. Tarptautinė konferencija „ Vertybės ir politika II. Krikščioniškosios Europos šaknys“. Vilnius. 2013 m. birželio 6-8 d.
 10. Pranešimas „Bibliotekos vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje“. Lietuvos technikos bibliotekos seminaras „Kitokia biblioteka“, skirtas Lietuvos technikos bibliotekos 55-mečiui paminėti. 2012 m. spalio 5 d. http://www.tb.lt/Naujienos/renginiai.htm
 11. Panešimas „Lietuvos mokslo ir studijų vizija 2030 “Mokslioji Lietuva”. ŠMM, MOSTA, Konferencija „Mokslioji Lietuva 2030“. Vieta: MA salė. 2012m sausio 27 d. http://www.moksliojilietuva.lt/programa.
 12. Pranešimas „Verslo sprendimų teatras“. VGTU „Tyrėjų naktis“. 2011-09-23. (Bendraautoriai: R. Levickaitė, M. Malinauskaitė, A. Meškauskaitė).
 13. Pranešimas „Lietuvos kūrybinių industrijų plėtra ir strateginės perspektyvos“ Forume „Kūrybinių industrijų galimybės“, Saulėtekio slėnis, 2011-07-05, Saulėtekio al. 15, 117 salė.
 14. Studijos „Nevyriausybinių organizacijų vaidmens stiprinimas, įtakojant švietimo ir mokslo politiką: Žinių ekonomikos forumo atvejo analizė“ pristatymas. ŽEF Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, 2010 lapkričio 3 d.
 15. Paskaita „Особенности развития рынка высшего образования в Литве“ 2010-06-15 Vilnius, Saulėtekio slėnis, programa Tempus „Perseus“ Centrinės Azijos šalių mokslo ir verslo atstovams.
 16. Viešoji konsultacija diskusija „Visuomenė ir technologijos“. Vilnius, LR Švietimo ir mokslo ministerija, 2010 m. gegužės 20 d.
 17. Monografijos „Lietuvos elektroninės valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimai“ pristatymas 11-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugės „Rašytojų kampe“ 2010-02-19. http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/ekonomikos_fakultetas/galerija/index.php?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=1955#gallery
 18. Aukštojo mokslo kokybės ir vadybos įtaka žinių ekonomikai ŽEF Inovacijų diena balandžio 18, 2007 Prezidentūra, ŽEF.
 19. Seminaras (Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga) “Viešųjų ryšių vaidmuo viešajame valdyme”. Pranešimas: “Ryšių su visuomene specialisto profesinis statusas Lietuvoje”, 2006m. vasario 7 d. Vilnius.

REVIEWED AND EDITED PUBLICATIONS:

 1. Kačerauskas T. Kūrybos visuomenė: monografija / Tomas Kačerauskas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2015.
 2. Pruskus V. Tarpkultūrinė komunikacija ir vadyba. Vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. 216 p. ISBN 978-609-457-315-6.
 3. Kačerauskas, Tomas. Individas istorinėje bendrijoje : kultūrinės regionalistikos apmatai : monografija / Tomas Kačerauskas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2011. 270 p. ISBN 9789955289487.
 4. Aleknonis G. Naujoji cenzūra. Vilnius: MRU. 2011. 224p.
 5. Janeliūnas T. Komunikacinis saugumas. VU. 2007..
 6. Lygybės statistikos pagrindai. Nacionalinis lygybės statistikos. Rengimo veiksmų planas / Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Boguslavas Gruževskis. Vilnius: Eugrimas, 2009. – 80 p. ISBN 978-9955-790-75-4.
 7. Martišius M. Ne/Akivaizdus karas. Versus Aureus. 2010.
 8. Rudzkienė V. Socialinė statistika. Vadovėlis. Vilnius. MRU 2005.
 9. VU doktorantūros studijos Ekonomikos fakultete ir TSPMI. Sudarė: Marius Povilas Šaulauskas, Stasė Vaškevičienė. Recenzentai: prof. Algimantas Valantiejus, prof. Šarūnas Liekis, prof. Arūnas Augustinaitis. Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis. Metodinė studija. Vilnius, 2008.
 10. VU doktorantūros studijos Filologijos ir Istorijos fakultetuose. Sudarė: Marius Povilas Šaulauskas, Stasė Vaškevičienė. Recenzentai: prof. Algimantas Valantiejus, prof. Šarūnas Liekis, prof. Arūnas Augustinaitis. Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis. Metodinė studija. Vilnius, 2008.
 11. VU doktorantūros studijos Filosofijos ir Komunikacijos fakultetuose. Sudarė: Marius Povilas Šaulauskas, Stasė Vaškevičienė. Recenzentai: prof. Algimantas Valantiejus, prof. Šarūnas Liekis, prof. Arūnas Augustinaitis. Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis. Metodinė studija. Vilnius, 2008.

Dalyvavimas MTEP projektuose / Participation in R&D projects

 1. Chief researcher, Project: Platforms of Big Data Foresight (PLATBIDAFO), Nr. 01.2.2-LMT-K-718-02-0019, duration 2018 11 – 2022 04. Project aim to create new type digital Big Data platforms that allow us create, organize and use digital content for economic and social wellbeing of society using new methods joining Big Data and Future Foresight methodologies.
 2. Chief researcher, Project Stovendo Intelligence: research and optimisation platform of multichannel performance process, No. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0084, period of project implementation 2020 – 2022. The aim of the project is to create a prototype of the Stovendo Intelligence product by carrying out the necessary research and experimental development activities. The objective of the project is to perform the necessary R&D actions to create a product prototype.