fbpx

Projekto NR. 09.1.3-CPVA-K-723-01-0014

Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir KSU lėšos.

Projekto vykdytojas – Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Projekto tikslas

sukurti modernią ir įtraukiančią aplinką, skatinant vaikus domėtis mokslu. Projektu siekiama modernizuoti vaikų neformalųjį ugdymą, įsigyjant pažangias ugdymo priemones, sudaryti terpę gerinti ugdymo kokybę bei vystyti mokinių kūrybiškumą.