fbpx

UAB NFQ Technologies kartu su partneriu Kazimiero Simonavičiaus universitetu įgyvendina Europos Sąjungos investicijų projektą, kuriuo siekiama padėti klientams kurti sėkmingą verslą, bendradarbiaujant su aukščiausios kompetencijos specialistais. Projekto tikslas – sukurti „Stovento Intelligence“ produkto prototipą, atliekant tam reikiamas mokslinių tyrimų ir eksprerimentinės plėtros veiklas. Projekto uždavinys – atlikti būtinuosius MTEP veiksmus, produkto prototipo sukūrimui.

Projektu bus tiesiogiai prisidedama prie visų SMART prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ tematikų: dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, daiktų internetas, įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas, kibernetinis saugumas, finansinės technologijos ir blokų grandinės.

Projektas „Stovendo Intelligence: daugiakanalių veiklos procesų tyrimo ir optimizavimo platforma“ įgyvendinamas pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, projekto tinkama finansuoti išlaidų suma – 2 321 481,39 EUR, projektui įgyvendinti skiriama iki 1 189 916,68 Eur (vieno milijono vieno šimto aštuoniasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų šešiolikos eurų ir 68 ct) projektui skirtų finansavimo lėšų, likusi dalis finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.