fbpx

Projekto numeris: 2021-1-BG01-KA220-HED-000035885

Projekto laikotarpis 2021 – 2023 m.

Pagrindinis projekto tikslas yra suteikti 3 partnerinių universitetų dėstytojams modernius didaktinius įrankius darbui su studentais 3 srityse: IKT, verslo ir bendrieji įgūdžiai.

Laukiami rezultatai:

  • Sukurti 3 nauji moduliai, lavinantys IKT, verslo (antreprenerystė, verslo komunikacija) ir bendruosius (konfliktų sprendimas, streso valdymas) įgūdžius.
  • Sukurta atvira mokymosi skaitmeninė platforma.
  • Mokymai dėstytojams.

2023 m. gegužės mėn. vyks projekto metu sukurtų mokymo kursų „Projektų valdymas“ ir „Verslo įgūdžiai“ pilotavimas. Kursas „Projektų valdymas“ vyks gegužės 22 d. ir 23 d. nuo 9.30 iki 14.45 val., o kursas „Verslo įgūdžiai“ vyks gegužės 30 ir 31 d. nuo 9.30 iki 14.45 val. Dėstymo kalba – anglų. Kursų tikslas: padėti studentams įgyti ir efektyviai naudoti pagrindines projektų valdymo kompetencijas bei vystyti specifinius verslo valdymo įgūdžius. Studentai įgys reikalingų įgūdžių ir kompetencijų, kurios vėliau gali prisidėti prie sėkmingesnio įsiliejimo į darbo rinką.

Kursus sudaro teorinė ir praktinė dalys ir vyks nuotoliniu būdu. Kursų pilotavimas, kursų medžiaga yra suskaitmeninta ir pasiekiama projekto skaitmenintoje platformoje neatlygintinai: https://project.ict-skills.eu/course/view.php?id=12 

Kviečiame visus suinteresuotus studentus ir universiteto bendruomenę prisijungti prie šių kursų, o turint klausimų, kreiptis į projektų vadovą Eriką Juchnevičių el. paštu erikas.juchnevicius@ksu.lt

Projekto koordinatorius: Šv. Klimento Ohridskio universitetas Sofijoje, Bulgarija

Partneriai:

Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Lietuva

Žilinskos universitetas, Slovakija

 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programos Erasmus+.

 

Projekto Facebook paskyra: ICT skills in HE

2022 m. liepos 12-15 d. Sofijos universitete vyko mokymai apie atvirą skaitmeninę mokymosi platformą, kurią galima naudoti tiek dėstytojų darbui su studentais, tiek organizuojant mokymus išoriniams dalyviams.

2022 m. rugsėjo 20 d. KSU projektų vadovas Erikas Juchnevičius lankėsi Žilinos universitete, kuriame vyko projekto partnerių susitikimas. Vizito metu aptarti pasiekti rezultatai ir planuotos tolesnės veiklos.