fbpx

Sritis: Viešasis valdymas

Mokymai vyks: Susirinkus grupei

Trukmė: 13:00-17:00 val. (4 val.)

Mokymų išskirtinumas:

  • Patirtimi ir praktinėmis žiniomis paremti mokymai.
  • Dalyviams kompetencijų pažymėjimas.
  • Mokymų vaizdo medžiagos peržiūra 3 d. po mokymų.

Mokymų turinys: Dalyviai bus supažindami su pagrindinėmis įstatymo taikymo nuostatomis, apimančiomis privačių interesų deklaravimą, valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų pareigas siekiant išvengti interesų konfliktų, jiems taikomus apribojimus ir atsakomybę už įstatymo nuostatų pažeidimus.

Aktualumas: Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo redakcija, numatanti pokyčius užkertant kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai viešojo sektorius organizacijoje.

Kaina:  69 eurų.

Registracija

 

Mokymai vyks: Nuotoliniu būdu per ZOOM programėlę

Lektorius: Prof. dr. Raimundas Kalesnykas

Tel. +370 640 78 959, E-mail – krc@ksu.lt

Viešųjų ir privačių interesų derinimas viešajame sektoriuje įstatymo taikymo naujovės ir reglamentavimo praktika.

Apie lektorių

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas 

  • Teisės mokslų daktaras, KSU Teisės fakulteto profesorius, ES Europos teisėsaugos akademijos (CEPOL) Mokslo ir tyrimo grupės ekspertas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo (ESBO) ekspertas, turintis virš 20 metų akademinio darbo patirties dėstant Lietuvos ir užsienio universitetuose, vedant įvairius antikorupcinius mokymus valstybės politikams, valstybės tarnautojams, viešojo ir verslo sektoriaus darbuotojams.
  • Lektoriaus interesų sritys apima plačią teisės, visuomenės saugumo ir kovos su korupcijos teorijos bei praktikos problematiką: tarptautiniai kovos su korupcija standartai, tarptautinio saugumo politika, tarptautinė žmogaus teisių apsauga, ES teisė, administracinė teisė, viešasis administravimas, visuomenės saugumo procesų pokyčiai ir valdymas, teisėsaugos sistemos reformų valdymas ir teisėsaugos pareigūnų rengimas bei mokymas.

Po mokymų:

Baigę kursus dalyviai gaus registruotus mokymų pažymėjimus.

Daugiau informacijos:
krc@ksu.lt
+ 370 640 78 959