fbpx

Sritis: Viešasis valdymas

Mokymai vyks: Susirinkus grupei

Trukmė: 13:00-17:00 val. (4 val.)

Mokymų išskirtinumas:

  • Patirtimi ir praktinėmis žiniomis paremti mokymai.
  • Dalyviams kompetencijų pažymėjimas.
  • Mokymų vaizdo medžiagos peržiūra 3 d. po mokymų.

Mokymų turinys:Mokymų metu bus analizuojamos neetiško elgesio vyravimo priežastys, sąlygos ir pasekmės, bus nustatinėjimas tolerancija ir atsparumas korupcijai, modeliuojamos situacijos kada galima priimti ir teikti dovanas, kaip atpažinti siūlomas neužsakytas paslaugas arba siūlomą kyšį ir kokių atsakomųjų priemonių imtis

Aktualumas: Valstybinėje tarnyboje ir viešojo sektoriaus organizacijose dirbantiems asmenims keliami aukščiausi sąžiningo ir skaidraus elgesio standartai, kurie padeda organizacijoje kurti korupcijai nepalankią aplinką ir didina visuomenės pasitikėjimą. Susidūriama su situacijomis, kai dėl viešajame sektoriuje dirbančių asmenų „neetiško“ arba „nežinojimo kaip elgtis“ elgesio tenka taikyti teisinės atsakomybės priemones.

Kaina:  59 eurų.

Registracija

 

Mokymai vyks: Nuotoliniu būdu per ZOOM programėlę

Lektorius: Prof. dr. Raimundas Kalesnykas

Tel. +370 640 78 959, E-mail – krc@ksu.lt

Valstybės tarnybos darbuotojo etika ir korupcijos prevencija

Apie lektorių

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas 

  • Teisės mokslų daktaras, KSU Teisės fakulteto profesorius, ES Europos teisėsaugos akademijos (CEPOL) Mokslo ir tyrimo grupės ekspertas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo (ESBO) ekspertas, turintis virš 20 metų akademinio darbo patirties dėstant Lietuvos ir užsienio universitetuose, vedant įvairius antikorupcinius mokymus valstybės politikams, valstybės tarnautojams, viešojo ir verslo sektoriaus darbuotojams.
  • Lektoriaus interesų sritys apima plačią teisės, visuomenės saugumo ir kovos su korupcijos teorijos bei praktikos problematiką: tarptautiniai kovos su korupcija standartai, tarptautinio saugumo politika, tarptautinė žmogaus teisių apsauga, ES teisė, administracinė teisė, viešasis administravimas, visuomenės saugumo procesų pokyčiai ir valdymas, teisėsaugos sistemos reformų valdymas ir teisėsaugos pareigūnų rengimas bei mokymas.

Po mokymų:

Baigę kursus dalyviai gaus registruotus mokymų pažymėjimus.

Daugiau informacijos:
krc@ksu.lt
+ 370 640 78 959