fbpx

Kursų data: 2022 m. lapkričio 29-gruodžio 1 d.

Trukmė: 24 val.

Kursų kaina: 450 Eur

Registracija

Kursų vieta: Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 600 14470 arba el. paštu training@ksu.lt

Lektoriai

Jūratė Jurevičiūtė – Lektorė turinti virš 10 metų patirties asmens duomenų saugos ir kibernetinio saugumo srityje. Nuo 2018 m. iki 2022 m. dirbo duomenų apsaugos pareigūne valstybinėje institucijoje, kuri yra daugiau nei 10 pirmos kategorijos valstybės informacinių sistemų valdytoja, taip pat duomenų apsaugos pareigūne viename iš universitetų. Šiuo metu dirba Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyresniąja patarėja.

Laura Juodakytė – Lektorė turinti 15 metų teisinio darbo patirtį prekybos, išmaniųjų sprendimų ir technologijų sektoriuose veikiančiose tarptautinėse įmonėse ir įmonių grupėse. Lektorė turi patirties dirbdama duomenų apsaugos pareigūne (Data Protection Officer) ir atitikties pareigūne (Compliance Officer). Advokatų kontoros „JLaw“ steigėja, taip pat viena iš Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos steigėjų.

Liudas Karnickas – asmens duomenų apsaugos srities advokatas. Tarptautinių įmonių grupių, jų padalinių Lietuvoje sertifikuotas duomenų apsaugos pareigūnas. Turi daugiau nei dešimties metų patirtį konsultuojant atitikties užtikrinimo klausimais duomenų technologijų pagrindu veikiančias ir griežtai reguliuojamų sektorių įmones. Tarptautinių duomenų srautų struktūravimo ekspertas, žinantis daugelio trečiųjų valstybių asmens duomenų apsaugos reglamentavimą. Dalyvavo tobulinant nacionalinį sveikatos duomenų antrinio panaudojimo, biomedicininiuose tyrimuose, biobankuose nacionalinį reglamentavimą. Įvairių duomenų apsaugos pareigūnų tobulinimo programų lektorius. Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos steigėjas.

Miglė Petkevičienė – vadovauja advokatų kontoros Ellex Valiūnas ir partneriai Duomenų apsaugos ir atitikties pogrupio komandai. Ji turi penkiolikos metų patirtį įvairių sudėtingų projektų duomenų apsaugos, gyvybės mokslų, informacinių technologijų ir kt. teisės srityse. Pastaruosius keletą metų Miglė itin aktyviai padėjo Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėms pasiruošti naujojo duomenų apsaugos reguliavimo iššūkiams. Miglė yra dažna duomenų apsaugos mokymų, konferencijų ir seminarų lektorė, vedusi daugiau nei 100 klientų puikiai įvertintų renginių duomenų apsaugos tema. Miglė taip pat yra užsienio bei Lietuvos teisės žurnalų autorė ir bendraautorė, trejus metus dėstė paskaitas VU Teisės fakultete, taip pat šiuo metu dėsto paskaitas ir veda seminarus ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.

Dr. Jevgenijus Tichonovas – Lektorius sukaupęs ilgalaikę patirtį skirtinguose IT srityse. Daugiau nei 4 metus vadovavo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Informacinių technologijų skyriui, prie kurio prisijungė 2018 m., pačiame asmens duomenų apsaugos pokyčių įkarštyje. Šiuo metu rūpinasi vieno didžiausio Lietuvos duomenų centro kibernetiniu saugumu.

Kursai skirti:

 • Duomenų apsaugos pareigūnams ir su duomenų apsauga susiduriantiems darbuotojams.

Pažymėjimas:

Kursų dalyviai gaus Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre registruotus pažymėjimus.

Partneriai:

Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacija (LDAPA).

Kursų turinys:

lapkričio 29 d. nuo 9.00 iki 17.00 val.

 • Europos privatumo ir duomenų apsaugos reglamentavimo evoliucija.
  • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR): istorinės ištakos, struktūra, taikymo sritis, tikslai, vieta nacionalinėje teisės aktų sistemoje ir santykis su kitais teisės aktais.
  • Duomenų apsaugos institucinė sistema Lietuvoje: atsakingos institucijos ir jų kompetencija.
  • Pagrindinės BDAR sąvokos, duomenų subjekto apibrėžimas, asmens duomenų kategorijos ir jų tvarkymo ypatumai.
  • BDAR taikymo praktikoje ypatumai ir iššūkiai, pirmųjų taikymo metų patirties apžvalga.
 • Asmens duomenų tvarkymo principai ir pagrindai.
  • Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai (teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo trukmės ribojimo, vientisumo ir konfidencialumo, atskaitomybės).
  • Teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindai (teisinė prievolė, sutikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas, teisėtas interesas, gyvybiniai duomenų subjekto ar kito asmens interesai, užduoties, vykdomos viešojo intereso labui atlikimas arba pavestų viešosios valdžios funkcijų vykdymas), praktinis atribojimas, taikymas ir pavyzdžiai.
  • Sutikimas kaip teisėtas duomenų tvarkymo pagrindas, praktinis įgyvendinimas, reikalavimai, turinys, praktiniai pavyzdžiai.
 • Duomenų subjekto teisės. I dalis.
  • Duomenų subjekto tinkamo informavimo praktinis įgyvendinimas – privatumo pranešimas, reikalavimai, turinys, praktiniai pavyzdžiai.
  • Teisė susipažinti su duomenimis – reikalavimai, turinys, praktinis įgyvendinimas.
  • Teisė nesutikti – reikalavimai, turinys, praktinis įgyvendinimas. Sutikimo atšaukimo ir teisės nesutikti praktinis atribojimas.
  • Duomenų ištaisymas ir ištrynimas – reikalavimai, turinys, praktinis įgyvendinimas.
  • Kitos duomenų subjekto teisės, įskaitant teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę perkelti duomenis – reikalavimai, turinys, praktinis įgyvendinimas.

Lapkričio 30 d. nuo 9.00 iki 16.15 val.

 • Duomenų subjekto teisės. II dalis.
  • Duomenų subjekto tinkamo informavimo praktinis įgyvendinimas – privatumo pranešimas, reikalavimai, turinys, praktiniai pavyzdžiai.
  • Teisė susipažinti su duomenimis – reikalavimai, turinys, praktinis įgyvendinimas.
  • Teisė nesutikti – reikalavimai, turinys, praktinis įgyvendinimas. Sutikimo atšaukimo ir teisės nesutikti praktinis atribojimas.
  • Duomenų ištaisymas ir ištrynimas – reikalavimai, turinys, praktinis įgyvendinimas.
  • Kitos duomenų subjekto teisės, įskaitant teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę perkelti duomenis – reikalavimai, turinys, praktinis įgyvendinimas.
 • Duomenų apsaugos pareigūnas, pagrindinės įmonės/įstaigos duomenų apsaugos tvarkos, procedūros ir įrankiai.
  • Duomenų apsaugos pareigūno skyrimas, statutas, pagrindinės veiklos užduotys ir atsakomybės.
  • Duomenų apsaugos pareigūno vieta įmonės/įstaigos organizacinėje struktūroje.
  • Duomenų apsaugos pareigūnas, duomenų apsaugos teisininkas, duomenų saugumo ekspertas – veiklos ir atsakomybių atribojimas.
  • Įmonės/įstaigos vidinės duomenų apsaugos tvarkos, procedūros ir įrankiai.
  • Vidiniai duomenų apsaugos mokymai.
 • Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas.
  • Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas – atsakomybė, skirtumai, praktinis atribojimas. Bendri duomenų valdytojai.
  • Duomenų tvarkymo ir duomenų teikimo sutartys – reikalavimai, turinys ir praktiniai pavydžiai.
  • Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes – bendras duomenų perdavimo principas, duomenų perdavimas remiantis sprendimu dėl tinkamumo, duomenų perdavimas taikant tinkamas apsaugos priemones ir kiti pagrindai bei išimtys.
 • Atitikties BDAR reikalavimams vertinimas. Duomenų tvarkymo veiklos įrašai.
  • Atitikties BDAR nuostatoms vertinimas. Praktiniai patarimai / pavyzdžiai.
  • Duomenų tvarkymo veiklos įrašai. Praktiniai patarimai / pavyzdžiai.

Gruodžio 1 d. nuo 9.00 iki 14.45 val.

 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
  • Poveikio duomenų apsaugai vertinimasir teissinio interesų balanso testas.
  • Kada privaloma / rekomenduojama atlikti, priktiniai patarimai kaip atlikti.
  • Asmens duomenų pažeidimų vertinimas ir valdymas. Praktiniai patarimai / pavyzdžiai.
 • Duomenų tvarkymo saugumas.
  • Pritaikytoji ir standartizuotoji asmens duomenų apsauga.
  • Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimas.
  • Asmens duomenų gyvavimo ciklas.

Rekvizitai:

Kazimiero Simonavičiaus universitetas, UAB

Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius, LT-02189

Įmonės kodas: 111968775

PVM mokėtojo kodas: LT100011185311

Sąskaita: LT 854010 0424 0030 9151

Daugiau informacijos:
krc@ksu.lt
+ 370 640 78 959