fbpx

Sritis: Viešasis valdymas

Mokymai vyks: 2020.11.26

Trukmė: 13:00-17:00 val. (4 val.)

Mokymų išskirtinumas:

  • Patirtimi ir praktinėmis žiniomis paremti mokymai.
  • Dalyviams kompetencijų pažymėjimas.
  • 15 min. individualios konsultacijos galimybė su lektoriumi po mokymų.
  • Mokymų vaizdo medžiagos peržiūra 7 d. po mokymų.

Mokymų turinys: Mokymų metu bus nustatinėjami veiksniai, priežastys ir sąlygos, dėl kurių, atliekant atitinkamą administravimo procedūrą, gali pasireikšti korupcijos rizika atitinkamoje organizacijos veiklos srityje, taip pat pateikiami nustatytos korupcijos rizikos analizės ir įvertinimo kriterijai bei parenkamos konkrečios priemonės identifikuotai didžiausiai korupcijos rizikai valdyti ir šalinti.

Aktualumas: Viešojo sektoriaus organizacijos susiduria su įvairaus pobūdžio korupcijos rizikomis (tiek išorinėmis, tiek vidaus), kurias gali kelti organizacijoje dirbantis personalas, veiklos partneriai, verslo atstovai ir kitos suinteresuotosios šalys. Netinkamai parenkamos ar neįdiegiamos į organizacijos veiklos procesus priemonės korupcijos rizikai valdyti sudaro prielaidos atsirasti ir vyrauti korupcijai.

Kaina:  69 eurų.

Registracija

 

Mokymai vyks: Nuotoliniu būdu per ZOOM programėlę.

Lektorius: Prof. dr. Raimundas Kalesnykas

Tel. +370 640 78 959, E-mail – krc@ksu.lt

2

Apie lektorių

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas 

  • Teisės mokslų daktaras, KSU Teisės fakulteto profesorius, ES Europos teisėsaugos akademijos (CEPOL) Mokslo ir tyrimo grupės ekspertas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo (ESBO) ekspertas, turintis virš 20 metų akademinio darbo patirties dėstant Lietuvos ir užsienio universitetuose, vedant įvairius antikorupcinius mokymus valstybės politikams, valstybės tarnautojams, viešojo ir verslo sektoriaus darbuotojams.
  • Lektoriaus interesų sritys apima plačią teisės, visuomenės saugumo ir kovos su korupcijos teorijos bei praktikos problematiką: tarptautiniai kovos su korupcija standartai, tarptautinio saugumo politika, tarptautinė žmogaus teisių apsauga, ES teisė, administracinė teisė, viešasis administravimas, visuomenės saugumo procesų pokyčiai ir valdymas, teisėsaugos sistemos reformų valdymas ir teisėsaugos pareigūnų rengimas bei mokymas.

Po mokymų:

Baigę kursus dalyviai gaus registruotus mokymų pažymėjimus.

Daugiau informacijos:
krc@ksu.lt
+ 370 640 78 959