fbpx

Korupcijos prevencijos naujovės ir privalomi reikalavimai viešojo sektoriaus organizacijoms: praktiniai patarimai nuo ko pradėti ir kaip sėkmingai kurti antikorupcinę aplinką

Mokymų data: vasario 23 d.

Trukmė: 6 ak. val.

Kaina: 116 eur.

Registracija

Vieta: nuotoliniu būdu per Zoom.

Tel. +370 600 14470 el. paštas: training@ksu.lt

 

Kursai skirti:

Viešojo sektoriaus organizacijų ir/ar jų struktūrinių padalinių vadovams, už korupcijos prevenciją atsakingi subjektams, vidaus audito, atitikties funkcijų vykdytojai ir kt. viešajame sektoriuje dirbantiems asmenims.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR korupcijos prevencijos įstatymo nauja redakcija, įtvirtinusi pokyčius kuriant ir diegiant korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje. Už antikorupcinės aplinkos kūrimą atsako viešojo sektoriaus organizacijos vadovas, kuris privalo imtis priemonių valdyti korupcijos rizikas ir užtikrini korupcijos prevencijos mechanizmo veikimą.

Mokymų metu bus pristatytas sisteminis (ne fragmentinis) požiūris į korupcijos prevenciją, pateikti privalomi korupcijai atsparios aplinkos kūrimo reikalavimai ir jų įgyvendinimo praktinės gairės. Viešojo sektoriaus organizacijai svarbu turėti atraminius įrankius, padedančius nustatyti korupcijos prevencijos planavimo, dalyvavimo valdant korupcijos rizikas, užtikrinant korupcijos prevencijos veikimą bei nuolat stebėti ir gerinti korupcijos prevencijos kokybę. Antikorupcinės veiklos proceso įgyvendinimas turi remtis standartizuota ir vadybos sistemomis paremta atitikties kultūra, kuria būtų skatinamas darbuotojų sąmoningumas siekiant išvengti su įsitraukimu į korupciją susijusių sąnaudų, rizikos ir žalos, bei kuria būtų didinamas pasitikėjimas ir reputacija viešojo sektorius organizacija bei jos vykdoma veikla.

 

Mokymo programa apims šias temas:

  1. Korupcijai atspari aplinka ir naujas požiūris į korupcijos prevencija.
  2. Korupcijos prevencijos įstatymo taikymo reikalavimai ir apimtis viešojo sektoriaus subjektuose.
  3. Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistema. Prevencinių priemonių nustatymas, parinkimas ir įdiegimas į organizacijos veiklos procesus.
  4. Korupcijos prevencijos valdymo procesas. Vadybos sistemų panaudojimas antikorupcinėje veikloje. Viešojo sektoriaus organizacijos antikorupcinės atitikties funkcija.
  5. Korupcijos prevencijos veiksmingumo matavimo ir sėkmės rodikliai.

 

Mokymus veda prof. dr. Raimundas Kalesnykas
KSU teisės profesorius, tarptautinės kompanijos „Ethic Intelligence“ sertifikuotas antikorupcinio atitikties standarto ISO 37001 bei ISO 19600 auditorius, Nacionalinės antikorupcijos asociacijos vadovas, Tarptautinių antikorupcinės atitikties ir saugumo užtikrinimo projektų ekspertas; Tarptautinė profesinė patirtis (nuo 2004 m.), dirbant komandos vadovu, ekspertu, konsultantu ir instruktoriumi, įgyvendinant įvairius antikorupcinius projektus EC GD Home, USAID, ESBO, EUD, CEPOL, ECORYS, SaferWorld UK vardu Centrinėje Azijoje (Kazachstanas, Kirgizija ir Tadžikistanas), Filipinai, Ukraina, Turkija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas;Nacionalinė profesinė patirtis (nuo 2002 m.), dirbant patarėju viešojo sektoriaus reformos, kovos su korupcija ir gero valdymo klausimais Vidaus reikalų ir Vyriausybės ministerijoje, nuolatinė darbo grupių, rengiančių įvairius įstatymus, strategijas ir programas šioje srityje. korupcijos prevencija, lobizmas, informatorių apsauga.

Daugiau informacijos:
training@ksu.lt
8 640 78 959 arba 8 600 14470