fbpx

Sritis: Viešasis valdymas

Mokymai vyks: Susirinkus grupei

Trukmė: 13:00-17:00 val. (4 val.)

Mokymų išskirtinumas:

  • Patirtimi ir praktinėmis žiniomis paremti mokymai.
  • Dalyviams kompetencijų pažymėjimas.
  • Mokymų vaizdo medžiagos peržiūra 3 d. po mokymų.

Mokymų turinys: Mokymų metu bus aptariamos sukčiavimo schemos vykdant viešuosius pirkimus, analizuojami korupcijos rizikos veiksniai ir atvejai viešųjų pirkimų srityje, pristatomi antikorupciniai įrankiai suvaldant galimas rizikas organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus.

Aktualumas: Naujausi korupcijos suvokimo ir paplitimo tyrimo duomenys rodo, jog viešieji pirkimai išlieka viena iš rizikingiausių viešojo sektoriaus veiklos sričių. Viešojo sektoriaus organizacijos susiduria su korupcijos problema organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, o privatus (verslo) sektorius – dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose. Vienas iš prioritetinių NKKP 2015 – 2025 m. programos tikslų – mažinti ir šalinti korupcijos rizikos veiksnius, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencijos priemones perkančiosiose organizacijose, kad būtų galima nustatyti korupcijos atvejus įvairiais viešojo pirkimo etapais.

Kaina:  69 eurų.

Registracija

 

Mokymai vyks: Nuotoliniu būdu per ZOOM programėlę.

Lektorius: Prof. dr. Raimundas Kalesnykas

Tel. +370 640 78 959, E-mail – krc@ksu.lt

Korupcijos prevencija viešųjų pirkimų srityje

Apie lektorių

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas 

  • Teisės mokslų daktaras, KSU Teisės fakulteto profesorius, ES Europos teisėsaugos akademijos (CEPOL) Mokslo ir tyrimo grupės ekspertas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo (ESBO) ekspertas, turintis virš 20 metų akademinio darbo patirties dėstant Lietuvos ir užsienio universitetuose, vedant įvairius antikorupcinius mokymus valstybės politikams, valstybės tarnautojams, viešojo ir verslo sektoriaus darbuotojams.
  • Lektoriaus interesų sritys apima plačią teisės, visuomenės saugumo ir kovos su korupcijos teorijos bei praktikos problematiką: tarptautiniai kovos su korupcija standartai, tarptautinio saugumo politika, tarptautinė žmogaus teisių apsauga, ES teisė, administracinė teisė, viešasis administravimas, visuomenės saugumo procesų pokyčiai ir valdymas, teisėsaugos sistemos reformų valdymas ir teisėsaugos pareigūnų rengimas bei mokymas.

Po mokymų:

Baigę kursus dalyviai gaus registruotus mokymų pažymėjimus.

Daugiau informacijos:
krc@ksu.lt
+ 370 640 78 959