fbpx

Sritis: Viešasis valdymas

Mokymai vyks: 2020.11.19

Trukmė: 13:00-17:00 val. (4 val.)

Mokymų išskirtinumas:

  • Patirtimi ir praktinėmis žiniomis paremti mokymai.
  • Dalyviams kompetencijų pažymėjimas.
  • 15 min. individualios konsultacijos galimybė su lektoriumi po mokymų.
  • Mokymų vaizdo medžiagos peržiūra 7 d. po mokymų.

Mokymų turinys: Mokymų metu bus pristatomos teisinio reguliavimo pokyčiai ir naujovės korupcijos prevencijos srityje, apžvelgiamos naujos iniciatyvos rengiant ir įgyvendinant atsparumo korupcijai programas, juose įtvirtinant veiksmingas korupcijos prevencijos priemones bei pasidalinta gerąja patirtimi dėl korupcijos prevencijos įgyvendinimo rezultatyvumo viešojo sektoriaus organizacijoje.

Aktualumas: 2019 metais Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė Korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai) metmenys, kuriuose siūloma iš esmės pertvarkyti ir sukurti naują korupcijos prevencijos modelį tam numatant veiksmingas priemones. Šiuo metu yra parengta LR Korupcijos prevencijos įstatymo projekto nauja redakcija, kuri įpareigos viešojo sektoriaus organizacijos aktyviai įsitraukti į korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

Kaina:  59 eurų.

Registracija

 

Mokymai vyks: Nuotoliniu būdu per ZOOM programėlę

Lektorius: Prof. dr. Raimundas Kalesnykas

Tel. +370 640 78 959, E-mail – krc@ksu.lt

1

Apie lektorių

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas 

  • Teisės mokslų daktaras, KSU Teisės fakulteto profesorius, ES Europos teisėsaugos akademijos (CEPOL) Mokslo ir tyrimo grupės ekspertas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo (ESBO) ekspertas, turintis virš 20 metų akademinio darbo patirties dėstant Lietuvos ir užsienio universitetuose, vedant įvairius antikorupcinius mokymus valstybės politikams, valstybės tarnautojams, viešojo ir verslo sektoriaus darbuotojams.
  • Lektoriaus interesų sritys apima plačią teisės, visuomenės saugumo ir kovos su korupcijos teorijos bei praktikos problematiką: tarptautiniai kovos su korupcija standartai, tarptautinio saugumo politika, tarptautinė žmogaus teisių apsauga, ES teisė, administracinė teisė, viešasis administravimas, visuomenės saugumo procesų pokyčiai ir valdymas, teisėsaugos sistemos reformų valdymas ir teisėsaugos pareigūnų rengimas bei mokymas.

Po mokymų:

Baigę kursus dalyviai gaus registruotus mokymų pažymėjimus.

Daugiau informacijos:
krc@ksu.lt
+ 370 640 78 959