fbpx

Sritis: Viešasis valdymas

Mokymai vyks: 2020.12.03

Trukmė: 13:00-17:00 val. (4 val.)

Mokymų išskirtinumas:

  • Patirtimi ir praktinėmis žiniomis paremti mokymai.
  • Dalyviams kompetencijų pažymėjimas.
  • 15 min. individualios konsultacijos galimybė su lektoriumi po mokymų.
  • Mokymų vaizdo medžiagos peržiūra 7 d. po mokymų.

Mokymų turinys: Mokymų metu bus pristatomos pranešėjų apsaugą reglamentuojančių ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimai, pateikiamos praktinės rekomendacijos dėl vidaus pranešimų kanalų diegimo, pranešėjų apsaugos užtikrinimo organizavimo bei praktiniai patarimai veiksmingai pranešėjų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

Aktualumas: 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR pranešėjų apsaugos įstatymas ir ES pranešėjų apsaugos direktyva (2019/1937), kuriais remiantis viešojo sektoriaus organizacijos privalo sudaryti sąlygas pranešti apie korupcijos atvejus užtikrinant visapusišką pranešėjų apsaugą.

Kaina:  69 eurų.

Registracija

 

Mokymai vyks: Nuotoliniu būdu per ZOOM programėlę

Lektorius: Prof. dr. Raimundas Kalesnykas

Tel. +370 640 78 959, E-mail – krc@ksu.lt

3

Apie lektorių

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas 

  • Teisės mokslų daktaras, KSU Teisės fakulteto profesorius, ES Europos teisėsaugos akademijos (CEPOL) Mokslo ir tyrimo grupės ekspertas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo (ESBO) ekspertas, turintis virš 20 metų akademinio darbo patirties dėstant Lietuvos ir užsienio universitetuose, vedant įvairius antikorupcinius mokymus valstybės politikams, valstybės tarnautojams, viešojo ir verslo sektoriaus darbuotojams.
  • Lektoriaus interesų sritys apima plačią teisės, visuomenės saugumo ir kovos su korupcijos teorijos bei praktikos problematiką: tarptautiniai kovos su korupcija standartai, tarptautinio saugumo politika, tarptautinė žmogaus teisių apsauga, ES teisė, administracinė teisė, viešasis administravimas, visuomenės saugumo procesų pokyčiai ir valdymas, teisėsaugos sistemos reformų valdymas ir teisėsaugos pareigūnų rengimas bei mokymas.

Po mokymų:

Baigę kursus dalyviai gaus registruotus mokymų pažymėjimus.

Daugiau informacijos:
krc@ksu.lt
+ 370 640 78 959