fbpx

Seminaro data ir laikas: spalio 28 d. nuo 9.30 val. iki 15 val.

Trukmė: 6 ak. val.

Kaina: 130 Eur

Registracija

Seminaras vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą. Nuoroda į seminarą bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams seminaro dieną.

Daugiau informacijos telefonu 8 640 78959, 8 600 14470 arba el. paštu training@ksu.lt

Seminarą veda Laura Juodakytė – lektorė turinti 15 metų teisinio darbo patirtį prekybos, išmaniųjų sprendimų ir technologijų sektoriuose veikiančiose tarptautinėse įmonėse ir įmonių grupėse. Lektorė turi patirties dirbdama duomenų apsaugos pareigūne (Data Protection Officer) ir atitikties pareigūne (Compliance Officer). Advokatų kontoros „JLaw“ steigėja, taip pat viena iš Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos steigėjų.

Seminaras skirtas švietimo sektoriaus įstaigų ir įmonių vadovams, duomenų apsaugos pareigūnams, teisininkams, saugos įgaliotiniams, skyrių ir departamentų vadovams ir kitiems asmenims, atsakingiems už duomenų apsaugą švietimo sektoriaus įstaigose ir įmonėse.

Seminaro dalyviai gaus pažymėjimus.

Seminaro turinys:

Seminaro metu bus aptariami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimai švietimo sektoriaus įmonėms ir įstaigoms, jų įgyvendinimas pasitelkiant gerąją Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktiką, aptariamos naujausios tendencijos. Itin didelis dėmesys seminare bus skiriamas vaikų duomenų apsaugos reikalavimams, praktiniams pavyzdžiams ir konkrečių situacijų analizei švietimosektoriuje.

1 Tema.

▪ Asmens duomenų sąvoka, duomenų tvarkymo tikslo ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas. Kai kurių teisinių pagrindų problematika ir rizikos. Pertekliniai duomenys. Reikalavimai teisėtam duomenų perdavimui. Saugojimo terminų parinkimas ir duomenų naikinimas.
▪ Duomenų subjektų grupės, jų teisių įgyvendinimas. Vaikų apsauga ir jų duomenų tvarkymo specifika.
▪ Duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo atribojimas ir atsakomybės pagal BDAR. Valdomuose registruose esančių duomenų saugumo užtikrinimas, prieigos teisų valdymas, santykis su kitomis duomenų bazėmis, duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo identifikavimas.

2 Tema.

▪ Asmens duomenų tvarkymo rizikų valdymas ir atskaitomybės principo
įgyvendinimas: priemonės, jų įgyvendinimo detalės, rizikingiausių sričių švietimo sektoriuje pavyzdžių aptarimas.
▪ Asmens duomenų saugumo užtikrinimas.
▪ Naudojamų sistemų inventorizavimas, prieigos teisių ir saugumo priemonių nustatymas.
▪ Saugumo pažeidimų valdymas.

3 Tema

Duomenų apsaugos pareigūno skyrimas: privalomumas, reikalavimai ir funkcijos. Vidinio ir išorinio duomenų apsaugos pareigūno specifika.
▪ Duomenų apsaugos pareigūno santykis su saugos įgaliotiniu ir atsakomybių atribojimas.
▪ Duomenų apsaugos pareigūno „įrankių dėžutė“ atitikties užtikrinimui įgyvendinti.

4 Tema

▪ Aktualių duomenų tvarkymo pavyzdžių aptarimas: vaizdo stebėjimas švietimo įstaigose, nuotraukų/filmuotos medžiagos naudojimas, vaikų duomenų viešinimas marketingo tikslais, bendravimas su vaikų atstovais.
▪ Švietimo įstaigų darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ypatumai.
▪ BDAR priežiūra ir kontrolė. Aktuali baudų skyrimo ir teismų praktika

Rekvizitai:

Kazimiero Simonavičiaus universitetas, UAB

Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius, LT-02189

Įmonės kodas: 111968775

PVM mokėtojo kodas: LT100011185311

Sąskaita: LT 854010 0424 0030 9151

Daugiau informacijos:
krc@ksu.lt
+ 370 640 78 959