fbpx

Sritis: Viešasis valdymas

Mokymai vyks: 2020.12.10

Trukmė: 13:00-17:00 val. (4 val.)

Mokymų išskirtinumas:

  • Patirtimi ir praktinėmis žiniomis paremti mokymai.
  • Dalyviams kompetencijų pažymėjimas.
  • 15 min. individualios konsultacijos galimybė su lektoriumi po mokymų.
  • Mokymų vaizdo medžiagos peržiūra 7 d. po mokymų.

Mokymų turinys: Mokymų metu bus pristatoma tarptautinė praktika ir reikalavimai organizacijoje diegiant antikorupcinės vadybos sistemą, supažindinama su antikorupcinės vadybos sistemos struktūra, nauda organizacijai ir pateikiamos praktinės rekomendacijos kaip sukurti, įgyvendinti, prižiūrėti, gerinti antikorupcinę vadybos sistemą ir atlikti jos vertinamąją analizę

Aktualumas: 2017 metais Lietuvos standartizacijos departamentas, suprasdamas su korupcija susijusios problemos aktualumą, mastą ir valstybės prioritetus, perėmė tarptautinį antikorupcinį standartą ir parengė jo redakciją lietuvių kalba ISO37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“. Gerai valdoma organizacija turėtų taikyti tinkamomis vadybos sistemomis paremtą antikorupcinės atitikties politiką siekiant išvengti su įsitraukimu į korupciją susijusių sąnaudų, rizikos ir žalos, skatinti visuomenės pasitikėjimą ir gerinti savo reputaciją.

Kaina:  69 eurų.

Registracija

 

Mokymai vyks: Nuotoliniu būdu per ZOOM programėlę

Lektorius: Prof. dr. Raimundas Kalesnykas

Tel. +370 640 78 959, E-mail – krc@ksu.lt

4

Apie lektorių

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas 

  • Teisės mokslų daktaras, KSU Teisės fakulteto profesorius, ES Europos teisėsaugos akademijos (CEPOL) Mokslo ir tyrimo grupės ekspertas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo (ESBO) ekspertas, turintis virš 20 metų akademinio darbo patirties dėstant Lietuvos ir užsienio universitetuose, vedant įvairius antikorupcinius mokymus valstybės politikams, valstybės tarnautojams, viešojo ir verslo sektoriaus darbuotojams.
  • Lektoriaus interesų sritys apima plačią teisės, visuomenės saugumo ir kovos su korupcijos teorijos bei praktikos problematiką: tarptautiniai kovos su korupcija standartai, tarptautinio saugumo politika, tarptautinė žmogaus teisių apsauga, ES teisė, administracinė teisė, viešasis administravimas, visuomenės saugumo procesų pokyčiai ir valdymas, teisėsaugos sistemos reformų valdymas ir teisėsaugos pareigūnų rengimas bei mokymas.

Po mokymų:

Baigę kursus dalyviai gaus registruotus mokymų pažymėjimus.

Daugiau informacijos:
krc@ksu.lt
+ 370 640 78 959