fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Antreprenerystės ir inovacijų centras (AIC) – tai Universiteto padalinys, siekiantis sudaryti galimybes studentams dalyvauti verslumo ugdymo projektuose, dirbti tarpdalykinėse komandose, mokytis iš patyrusių verslininkų, įgyti praktinių, verslo kūrimui reikalingų įgūdžių, taip pat centras skatina universiteto bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, kuriant ir įgyvendinant verslo idėjas ir projektus.

Antreprenerystės ir inovacijų centras glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio verslo įmonėmis ir kitomis organizacijomis bei padeda kurti aktualias, darbo rinkos poreikius atitinkančias studijų programas, organizuoti studentų praktiką ir plėtoti mokslinius tyrimus.

Antreprenerystės ir inovacijų centro tikslas – skatinti studentų, dėstytojų ir mokslininkų verslumą, kurti verslumui ir inovacijoms palankią aplinką ir paramos sistemą.

 

Verslumo skatinimas

Antreprenerystės ir inovacijų centras kartu su Verslo mokykla skatina universiteto studentų, dėstytojų, mokslininkų verslumą. Verslo mokyklos dėstytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose verslumo ugdymo bei verslo ir inovacijų paramos projektuose:

„Verslo LAB‘as“ – projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę „Asistentas-4“ . Projekto tikslas – Didinti SVV subjektų aktyvumą regionuose teikiant konsultacijas verslo klausimais, sukuriant bendradarbystės centrus (toliau „HUB“).

Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS) – projektas vykdomas kartu su Visorių informacinių technologijų parku.

Antreprenystės ir inovacijų centro teikiamos paslaugos:

  • Verslumo ir inovatyvumo tyrimai Lietuvos regionuose (Verslo akseleratorių modelių ir metodikų kūrimas ir diegimas, Verslumo ugdymo modelių ir metodikų kūrimas ir diegimas);
  • Verslo valdymo matematinių modelių kūrimas ir diegimas;
  • Verslo konkurencingumo tyrimai ir modeliavimas;
  • Sociologiniai verslo tyrimai.

Antreprenerystės ir inovacijų centro docentė

dr. Austė Kiškienė

Tel.: (+370 5) 213 5172

Mob. tel. +370 655 65855

El. p.: auste.kiskiene@ksu.lt