fbpx

KSU priėmimas

KSU išankstinis priėmimas magistro studijas vyks iki 2024 m. gegužės 31 d. Studijų pradžia 2024 m. rugsėjo 1 d. 

Į Integruotos komunikacijos, Organizacinių inovacijų ir vadybos bei Aviacijos vadybos magistro studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę universitetines studijas, kurių kryptis atitinka studijų programos, į kurią norima stoti, studijų kryptį.

Į Integruotos komunikacijos, Organizacinių inovacijų ir vadybos bei Aviacijos vadybos magistro studijas stojantys asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių nei studijų programos, į kurią norima stoti, universitetinių bakalauro studijų programas arba neuniversitetinių studijų Socialinių mokslų srities profesinio bakalauro programas, gali būti priimami:

  1. tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad už išlaikytus privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus ir privalomus specialiuosius krypties dalykus iš norimai studijuoti programai patvirtinto studijų dalykų sąrašo, esančio žemiau pateikiamos lentelės 2 ir 3 dalyje, yra surinkę ne mažiau kaip 30 kreditų (ECTS);
  2. studijuodami papildomosiose studijose**, jei už išlaikytus privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus ir privalomus specialiuosius krypties dalykus neturi surinkę 30 kreditų (ECTS) minimumo iš norimai studijuoti programai patvirtinto studijų dalykų sąrašo,esančio žemiau pateikiamos lentelės 2 ir 3 dalyje.

** Papildomosios studijos bus vykdomos, jei pageidaujančiųjų studijuoti skaičius bus ne mažesnis nei 12.

Studijų dalykų atitiktį nustato KSU Priėmimo komisija.

Privalomų bakalauro studijų pagrindų dalykų sąrašas

Programos pavadinimas

Privalomi bakalauro studijų pagrindų dalykai

Bakalauro studijų pagrindų dalykai (Privaloma lankytų dalykų apimtis ne mažiau kaip 18 ECTS)

Integruota komunikacija

Socialinių mokslų magistras

Nuolatinė – nuotolinė(1,5 m),

Lietuvių/anglų kalba

 

Komunikacijos pagrindai/teorija arba atitinkami dalykai (6 ECTS)

ir

Socialinių tyrimų metodai arba kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai/statistika, arba atitinkami dalykai (6 ECTS)

 

Marketingas; Integruota marketingo komunikacija; Socialinių medijų komunikacija; Viešieji ryšiai; Sociologija; Informacinės technologijos; Kūrybinės gyvensenos komunikacija; Logika; Filosofija; Psichologija; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Strateginis valdymas; Projektų vadyba; Dalykinė/ verslo komunikacija; Elgsenos kainodara; Vadyba/ vadybos istorija ir teorija, arba atitinkamai tapatūs studijų dalykai; Mikroekonomika/ Makroekonomika arba Ekonomikos teorija, arba atitinkamai tapatūs studijų dalykai.

 

Organizacinės inovacijos ir vadyba

Verslo vadybos magistras

Nuolatinė – nuotolinė (1,5 m.),

Lietuvių/anglų kalba

 

Vadyba/ vadybos istorija ir teorija; arba atitinkami tapatūs studijų dalykai(6 ECTS)

ir

Socialinių tyrimų metodai arba kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodai/statistika, arba atitinkamai tapatūs studijų dalykai (6 ECTS)

 

Mikroekonomika/ Makroekonomika arba Ekonomika, arba atitinkamai tapatūs studijų dalykai; Matematika; Sociologija; Marketingas; Integruota marketingo komunikacija; Finansinė apskaita; Finansai; Strateginis valdymas; Dalykinė/ verslo komunikacija; Projektų vadyba; Įmonių socialinė atsakomybė; Verslo derybos; Inovacijų vadyba; Elektroninio verslo vadyba; Lyderystė; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Verslo analitika; Organizacinė elgsena; Elgsenos kainodara; Tarptautinis verslas; Verslumas.

 

Aviacijos vadyba

Verslo vadybos magistras

Nuolatinė – nuotolinė (1,5 m.),

Anglų kalba

 

Vadyba/ vadybos istorija ir teorija; arba atitinkami tapatūs studijų dalykai(6 ECTS)

ir

Socialinių tyrimų metodai arba kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodai/statistika, arba atitinkamai tapatūs studijų dalykai (6 ECTS)

 

Mikroekonomika/ Makroekonomika arba Ekonomika, arba atitinkamai tapatūs studijų dalykai; Matematika; Sociologija; Marketingas; Integruota marketingo komunikacija; Finansinė apskaita; Finansai; Strateginis valdymas; Verslo komunikacija; Projektų vadyba; Įmonių socialinė atsakomybė; Verslo derybos; Inovacijų vadyba; Elektroninio verslo vadyba; Lyderystė; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Verslo analitika; Organizacinė elgsena; Elgsenos kainodara; Tarptautinis verslas; Verslumas; Tarptautiniai pardavimai; Aviacijos industrija; Aviacijos finansai; Valdymo apskaita; Rizikų valdymas; Krizių valdymas; Verslo modeliai.

 

 

Studijoms trūkstamus dalykus galima išlaikyti:

1. vieną semestrą studijuojant papildomosiose studijose (iki 30 ECTS kreditų) ir tada stojant į magistrantūrą;

2. iš karto studijuojant tiek papildomuosius, tiek magistrantūros dalykus pagal patvirtintą individualų paskaitų ir atsiskaitymų grafiką, jei reikia, išdėstant magistrantūros studijas per 2 m.

 

PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ KAINA

Stojant į Integruotos komunikacijos, Organizacinių inovacijų ir vadybos ir Aviacijos vadybos studijų programas, papildomųjų studijų kaina apskaičiuojama pagal lankomų dalykų kreditų skaičių. Vieno kredito (ECTS) kaina – 37,25 Eur.

Stojimo dokumentų pateikimas

Visi stojantieji į KSU turi dalyvauti motyvaciniame pokalbyje su Priėmimo komisija. Motyvacinis pokalbis organizuojamas nuotoliniu būdu. Stojantieji prieš motyvacinį pokalbį turi užsiregistruoti užpildydami studijų užklausos formą arba el.paštu priemimas@ksu.lt ir nurodyta tvarka pateikti šiuos dokumentus:

– prašymas dalyvauti priėmime;

– asmens dokumento – asmens tapatybės kortelės arba paso –  kopija;

– diplomo ir jo priedėlio kopijos;

– brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

– kitos, išsilavinimą liudijančių dokumentų, kopijos;

– dokumento, liudijančio pavardės (ar vardo) keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (ar vardu), kopija;

– stojamosios studijų įmokos apmokėjimo patvirtinimą.

*60 EUR stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į šias sąskaitas (pateikta žemiau):

Priėmimo dokumentai

Priėmimo taisyklės 2024 m.

gavėjas „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas 111968775
gavėjo bankas LUMINOR, AB
gavėjo sąskaita LT 854010 0424 0030 9151
mokėtojas mokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodas mokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtis Įrašykite įmokos pavadinimą*

Stojamoji įmoka

Įmokos dydis – 60 EUR.

Būtina nurodyti įmokos pavadinimą:

*studijų dokumentų tvarkymo mokestis už  už nuolatines studijas / – už nuolatines-nuotolines studijas

gavėjas „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas 111968775
gavėjo bankas AB SEB bankas
gavėjo sąskaita LT24 7044 0600 0785 3756
mokėtojas mokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodas mokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtis Įrašykite įmokos pavadinimą*

Daugiau informacijos:

Mob. tel. +370 618 08894

El. p.: priemimas@ksu.lt