fbpx

Tiesioginis priėmimas

Tiesioginis priėmimas į KSU magistro studijas vyks iki 2023 m. rugpjūčio 18 d. Studijų pradžia 2023 m. rugsėjo 1 d.

Į Europos Sąjungos teisės, Integruotos komunikacijos bei Organizacinių inovacijų ir vadybos magistro studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę universitetines studijas, kurių kryptis atitinka studijų programos, į kurią norima stoti, studijų kryptį.

Į Integruotos komunikacijos bei Organizacinių inovacijų ir vadybos magistro studijas stojantys asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių nei studijų programos, į kurią norima stoti, universitetinių bakalauro studijų programas arba neuniversitetinių studijų Socialinių mokslų srities profesinio bakalauro programas, gali būti priimami:

  1. tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad už išlaikytus privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus ir privalomus specialiuosius krypties dalykus iš norimai studijuoti programai patvirtinto studijų dalykų sąrašo, esančio žemiau pateikiamos lentelės 2 ir 3 dalyje, yra surinkę ne mažiau kaip 30 kreditų (ECTS);
  2. studijuodami papildomosiose studijose**, jei už išlaikytus privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus ir privalomus specialiuosius krypties dalykus neturi surinkę 30 kreditų (ECTS) minimumo iš norimai studijuoti programai patvirtinto studijų dalykų sąrašo,esančio žemiau pateikiamos lentelės 2 ir 3 dalyje.

** Papildomosios studijos bus vykdomos, jei pageidaujančiųjų studijuoti skaičius bus ne mažesnis nei 12.

Studijų dalykų atitiktį nustato KSU Priėmimo komisija.

Privalomų bakalauro studijų pagrindų dalykų sąrašas

Programos pavadinimas

Privalomi bakalauro studijų pagrindų dalykai

Bakalauro studijų pagrindų dalykai (Privaloma lankytų dalykų apimtis ne mažiau kaip 18 ECTS)

Organizacinės inovacijos ir vadyba

Organizacijų vadybos magistras

Nuolatinė sesijinė (1,5 m.),

Lietuvių/anglų kalba

 

Vadyba/ vadybos istorija ir teorija; arba atitinkami tapatūs studijų dalykai(6 ECTS)

ir

Socialinių tyrimų metodai arba kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodai/statistika, arba atitinkamai tapatūs studijų dalykai (6 ECTS)

 

Mikroekonomika/ Makroekonomika arba Ekonomika, arba atitinkamai tapatūs studijų dalykai; Matematika; Sociologija; Marketingas; Integruota marketingo komunikacija; Finansinė apskaita; Finansai; Strateginis valdymas; Dalykinė/ verslo komunikacija; Projektų vadyba; Įmonių socialinė atsakomybė; Verslo derybos; Inovacijų vadyba; Elektroninio verslo vadyba; Lyderystė; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Verslo analitika; Organizacinė elgsena; Elgsenos kainodara; Tarptautinis verslas; Verslumas.

 

Integruota komunikacija

Komunikacijos magistras

Nuolatinė sesijinė (1,5 m),

Lietuvių/anglų kalba

 

Komunikacijos pagrindai/teorija arba atitinkami dalykai (6 ECTS)

ir

Socialinių tyrimų metodai arba kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai/statistika, arba atitinkami dalykai (6 ECTS)

 

Marketingas; Integruota marketingo komunikacija; Socialinių medijų komunikacija; Viešieji ryšiai; Sociologija; Informacinės technologijos; Kūrybinės gyvensenos komunikacija; Logika; Filosofija; Psichologija; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Strateginis valdymas; Projektų vadyba; Dalykinė/ verslo komunikacija; Elgsenos kainodara; Vadyba/ vadybos istorija ir teorija, arba atitinkamai tapatūs studijų dalykai; Mikroekonomika/ Makroekonomika arba Ekonomikos teorija, arba atitinkamai tapatūs studijų dalykai.

 

Studijoms trūkstamus dalykus galima išlaikyti:

1. vieną semestrą studijuojant papildomosiose studijose (iki 30 ECTS kreditų) ir tada stojant į magistrantūrą;

2. iš karto studijuojant tiek papildomuosius, tiek magistrantūros dalykus pagal patvirtintą individualų paskaitų ir atsiskaitymų grafiką, jei reikia, išdėstant magistrantūros studijas per 2 m. (studijuojant nuolatine sesijine forma).

 

PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ KAINA

Stojant į Organizacinių inovacijų ir vadybos ir Integruotos komunikacijos studijų programas, papildomųjų studijų kaina apskaičiuojama pagal lankomų dalykų kreditų skaičių. Vieno kredito (ECTS) kaina – 37,25 Eur.

Stojimo dokumentų pateikimas

Visi stojantieji į KSU turi dalyvauti motyvaciniame pokalbyje su Priėmimo komisija. Motyvacinis pokalbis organizuojamas nuotoliniu būdu. Stojantieji prieš motyvacinį pokalbį turi užsiregistruoti užpildydami studijų užklausos formą arba el.paštu priemimas@ksu.lt ir nurodyta tvarka pateikti šiuos dokumentus:

– prašymas dalyvauti priėmime;

– asmens dokumento – asmens tapatybės kortelės arba paso –  kopija;

– diplomo ir jo priedėlio kopijos;

– brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

– kitos, išsilavinimą liudijančių dokumentų, kopijos;

– dokumento, liudijančio pavardės (ar vardo) keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (ar vardu), kopija;

– dokumentų tvarkymo mokesčio kvitą.

*50 EUR dokumentų tvarkymo mokestį galima sumokėti į šias sąskaitas (pateikta žemiu):

Priėmimo dokumentai

Priėmimo taisyklės 2023 m.

Stojamoji įmoka

Įmokos dydis – 50 EUR.

Būtina nurodyti įmokos pavadinimą:

*studijų dokumentų tvarkymo mokestis už  už nuolatines studijas / – už nuolatines-sesijines studijas/ – už nuolatines-nuotolines studijas

gavėjas„KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas111968775
gavėjo bankasLUMINOR, AB
gavėjo sąskaitaLT 854010 0424 0030 9151
mokėtojasmokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodasmokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtisĮrašykite įmokos pavadinimą*
gavėjas„KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas111968775
gavėjo bankasAB SEB bankas
gavėjo sąskaitaLT24 7044 0600 0785 3756
mokėtojasmokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodasmokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtisĮrašykite įmokos pavadinimą*

Daugiau informacijos:

Mob. tel. +370 618 08894

El. p.: priemimas@ksu.lt