fbpx

Tiesioginis priėmimas

Tiesioginis priėmimas į KSU magistro studijas vyks iki 2020 m. rugsėjo 14 dienos. Studijų pradžia 2020 m. rugsėjo 14 d.

Į magistro studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami:

1. asmenys, baigę universitetines studijas, kurių kryptis atitinka studijų programos, į kurią norima stoti, studijų kryptį.

2. asmenys, baigę Socialinių mokslų srities ir Humanitarinių mokslų Istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės universitetines bakalauro programas.

Pastaba: Stojantieji privalo turėti pasirinktai programai privalomus 2 bakalauro studijų pagrindų dalykus (žr. lentelės 2 dalį). Stojantieji, neturintys privalomųjų bakalauro studijų pagrindų dalykų, gali juos išlaikyti studijų metu, pagal sudarytą individualių studijų planą.

Studijų dalykų atitiktį nustato KSU Priėmimo komisija.

Asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių universitetinių bakalauro studijų programas arba koleginių studijų Socialinių mokslų srities profesinio bakalauro programas, gali būti priimami:

1. Tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad už išlaikytus privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus ir privalomus specialiuosius krypties dalykus iš norimai studijuoti programai patvirtinto studijų dalykų sąrašo, pateikiamo 1 lentelės 2 ir 3 dalyje, yra surinkę ne mažiau kaip 30 kreditų (ECTS).

2. Studijuodami papildomosiose studijose**, jei už išlaikytus privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus ir privalomus specialiuosius krypties dalykus neturi surinkę 30 kreditų (ECTS) minimumo iš norimai studijuoti programai patvirtinto studijų dalykų sąrašo, pateikiamo 1 lentelės 2 ir 3 dalyje.

** Papildomosios studijos bus vykdomos, jei pageidaujančiųjų studijuoti skaičius bus ne mažesnis nei 12.

Privalomų bakalauro studijų pagrindų ir specialiųjų dalykų sąrašas

Programos pavadinimas

Privalomi bakalauro studijų pagrindų dalykai

Privalomi specialieji programos dalykai

Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas
Viešojo administravimo magistras
Nuolatinė sesijinė (1,5 m.)
(anglų kalba)
Ekonomikos pagrindai/teorija arba mikroekonomika ir makroekonomika – (6 ECTS);Socialinių tyrimų metodai arba kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai/statistika, arba atitinkami dalykai (6 ECTS) Vadyba/ vadybos istorija ir teorija; Finansų apskaita; Informacinės technologijos; Statistika; Matematika; Sociologija; Politologija; Strateginis valdymas; Dalykinė/ verslo komunikacija; Projektų vadyba; Kūrybinės ir kultūrinės industrijos/Kūrybos ekonomika; Įmonių socialinė atsakomybė; Tarptautinė/ pasaulio ekonomika; Inovacijų vadyba
Organizacinės inovacijos ir vadyba
Organizacijų vadybos magistras
Nuolatinė sesijinė (1,5 m.)
(lietuvių kalba)
Vadyba/ vadybos istorija ir teorija; arba atitinkami dalykai (6 ECTS)Socialinių tyrimų metodai arba kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai/statistika, arba atitinkami dalykai (6 ECTS) Mikroekonomika/ Makroekonomika arba Ekonomikos teorija, arba atitinkantys dalykai; Auditas; Informacinės technologijos; Matematika; Sociologija; Marketingas; Integruotos marketingo komunikacijos; Buhalterinė apskaita; Finansai; Personalo valdymas; Strateginis valdymas; Dalykinė/ verslo komunikacija; Projektų vadyba; Įmonių socialinė atsakomybė
Integruota kūrybos komunikacija
Komunikacijos magistras
Nuolatinė sesijinė (1,5 m)
(lietuvių kalba)
Komunikacijos pagrindai/teorija arba atitinkami dalykai (6 ECTS)Socialinių tyrimų metodai arba kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai/statistika, arba atitinkami dalykai (6 ECTS) Mikroekonomika/ Makroekonomika arba Ekonomikos teorija, arba atitinkantys dalykai; Integruotos marketingo komunikacijos; Sociologija; Marketingas; Socialinių medijų komunikacija; Informacinės technologijos; Kūrybinės gyvensenos komunikacija; Logika; Filosofija; Personalo valdymas; Strateginis valdymas; Projektų vadyba; Dalykinė/ verslo komunikacija; Vadyba/ vadybos istorija ir teorija.

Studijoms trūkstamus dalykus galima išlaikyti:

1. vieną semestrą studijuojant papildomosiose studijose (iki 30 ECTS kreditų) ir tada stojant į magistrantūrą;

2. iš karto studijuojant tiek papildomuosius, tiek magistrantūros dalykus pagal patvirtintą individualų paskaitų ir atsiskaitymų grafiką, jei reikia, išdėstant magistrantūros studijas per 2 m. (studijuojant nuolatine sesijine forma).

Pateikiami dokumentai:

  • prašymas dalyvauti priėmime (formą galite rasti čia);
  • asmens tapatybės kortelė arba pasas;
  • diplomo ir jo priedėlio kopijos;
  • kitos, išsilavinimą liudijančių dokumentų, kopijos;
  • dokumento, liudijančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija;
  • 1 nuotrauka (3×4);
  • dokumentų tvarkymo mokesčio kvitas.*

*30 EUR dokumentų tvarkymo mokestį galima sumokėti į šias sąskaitas (pateikta žemiu):

Motyvacinių pokalbių tvarkaraštis

Stojantieji per išankstinį ir tiesioginį priėmimą į KSU dalyvauja motyvaciniame pokalbyje su Priėmimo  komisija.

Prieš atvykstant į motyvacinį pokalbį stojantieji turi užsiregistruoti el. paštu priemimas@ksu.lt

Stojamoji įmoka

Įmokos dydis – 30 EUR.

Būtina nurodyti įmokos pavadinimą:

*studijų dokumentų tvarkymo mokestis už  už nuolatines studijas / – už nuolatines-sesijines studijas

gavėjas „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas 111968775
gavėjo bankas LUMINOR, AB
gavėjo sąskaita LT 854010 0424 0030 9151
mokėtojas mokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodas mokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtis Įrašykite įmokos pavadinimą*
gavėjas „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas 111968775
gavėjo bankas AB SEB bankas
gavėjo sąskaita LT24 7044 0600 0785 3756
mokėtojas mokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodas mokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtis Įrašykite įmokos pavadinimą*

Daugiau informacijos:

Mob. tel. +370 618 08894

El. p.: priemimas@ksu.lt