fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Verslo mokykla įkurta 2012 m., prie KSU prijungus Verslo ir vadybos akademiją. Verslo mokykla vykdo bakalauro bei magistro studijas, rengia verslo, vadybos, rinkodaros, finansų specialistus.

Verslo mokykla remiasi į studentą orientuotų studijų principais. Studijų metodika, gebėjimas prisitaikyti prie studentų poreikių, geri dėstytojų, studentų ir administracijos santykiai sudaro puikias sąlygas asmens saviugdai ir kūrybiškumui puoselėti. Nedidelės studentų grupės, individualizuotos paskaitos, seminarai, kūrybinės dirbtuvės, konsultacijos, komandinis bei individualus darbas, dalykiniai žaidimai padeda studentams geriau suvokti verslo ir vadybos subtilybes, o studijos tampa maloniu ir profesionaliu užsiėmimu.

Dauguma aukštesniųjų kursų studentų jau dirba: jie nesunkiai įsidarbina, nemaža dalis absolventų įkuria ir plėtoja nuosavą verslą, studijuoja magistrantūroje. KSU Verslo mokyklos absolventai – darbdavių geidžiamiausi.

Verslo mokyklos tikslas – rengti šiuolaikinio verslo lyderius, gebančius spręsti inovacinės žinių ekonomikos keliamus uždavinius ir iššūkius, kurti naują pridėtinę vertę teikiančias verslo idėjas, jas įgyvendinti ir suburti bei vadovauti įvairialypėms komandoms, verslo projektams, įmonėms bei organizacijoms, veikiančioms neapibrėžtomis, sunkiai prognozuojamomis globalaus verslo sąlygomis.

Dėstytojai

Verslo mokyklos studentams paskaitas veda Lietuvos ir užsienio profesoriai ir praktikai, yra organizuojami susitikimai su verslo atstovais, užsienio partneriais, vykdomos atviros ir išvykstamosios paskaitos, aktyviausiems studentams suteikiama galimybė dalyvauti mokymuose, seminaruose ir verslo renginiuose. Studentams užsiėmimus jau vedė antrepreneris Ilja Laurs, Mars Burden (JAV) ir kiti savo sričių profesionalai.

Verslumo skatinimas

Verslo mokykla kartu su Antreprenerystės ir inovacijų centru skatina universiteto studentų, dėstytojų, mokslininkų verslumą, kuria verslumui ir inovacijoms palankią aplinką. Verslo mokyklos dėstytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose verslumo ugdymo bei verslo ir inovacijų paramos projektuose:

„Verslo LAB‘as“ – projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę „Asistentas-4“ . Projekto tikslas – Didinti SVV subjektų aktyvumą regionuose teikiant konsultacijas verslo klausimais, sukuriant bendradarbystės centrus (toliau „HUB“).

Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS) – projektas vykdomas kartu su Visorių informacinių technologijų parku.

Vykdomos bakalauro ir magistro studijų programos

Bakalauro studijos
Verslo vadybos bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos anglų kalba
Vilnius

Bakalauro studijos
Verslo vadybos bakalauras

Nuotolinės studijos – 3,5 m.
Studijos anglų kalba
Vilnius

Bakalauro studijos
Verslo vadybos bakalauras

Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių/anglų kalba
Vilnius

Bakalauro studijos
Verslo vadybos bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos anglų kalba
Vilnius

Bakalauro studijos
Verslo vadybos bakalauras
Nuotolinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių/anglų kalba
Vilnius

Magistro studijos
Viešojo administravimo magistras
Nuolatinės-sesijinės studijos – 1,5 m.
Studijos anglų kalba
Vilnius

Magistro studijos
Verslo vadybos magistras
Nuolatinės-sesijinės studijos – 1,5 m.
Studijos lietuvių kalba
Vilnius

Verslo mokyklos direktorė

Deimantė Žilinskienė

Mob. tel.: +370 653 30084

El. p.: deimante.zilinskiene@ksu.lt