fbpx

Nr. 01.2.2-LMT-K-718-02-0019

Įgyvendinamas pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“.

Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto ataskaita.

Projekto pradžia – 2018 11

Projekto pabaiga – 2021 10

Laukiami rezultatai:

Projekto metu tikimasi sukurti vieną stipriausių ES Pavyzdinį didžiųjų duomenų centrą, kuris padės siekti dar didesnių rezultatų. Projekto rezultatai bus itin daugiapusiai ir vertingi prognozuojant ateities įžvalgas ilgalaikėje perspektyvoje, valdant įvairius socialinius, ekonominius, geopolitinius procesus, pavyzdžiui: vertinant pabėgėlių elgseną ilgalaikėje perspektyvoje ir panašiai. Tyrimo laukiami rezultatai taip pat turės didelį komercializavimo potencialą ir galės būti panaudoti įvairioms mokslinės ir eksperimentinės plėtros iniciatyvoms.

Projekto mokslinio tyrimo vadovas prof. Jari Kaivo-oja.

Pagrindiniai tyrėjai: prof. Arūnas Augustinaitis, prof. Steffen Roth, dr. Theresa Lauraeus, dr. Mathew Ferns Mathew, dr. Austė Kiškienė, Darius Verbyla ir Mikkel Knudsen.

Daugiau projekto rezultatų: https://bigdataexcellence.com/