fbpx

Teisės magistras
Nuolatinės sesijinės studijos – 1,5 m., Vilnius
Studijos vykdomos anglų kalba
Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia.

Apie programą

Tarptautinės prekybos ir verslo teisės koncepcija remiasi šiuolaikinės tarptautinės prekybos ir verslo teisės kaip moksliniais metodais grindžiamų teisės idėjų pateikimu ir tinkamų teisinių paslaugų suteikimu subjektams, investuojantiems kapitalą į užsienio įmones ir/ar vykdantiems veiklą, susijusią su užsienio rinkomis.

Studijų programoje išskiriami keli svarbiausi kompetencijų ir žinojimo lauko lygmenys, kurie yra tarpusavyje susieti ir sąlygoja vienas kitą. Pirmasis lygis apima svarbiausius tarptautinės prekybos ir verslo teisės ypatumus, kurie išryškėja atskirose tarptautinės prekybos ir verslo teisės srityse. Antrasis – tai „know-how“ lygio žinių ir kompetencijų formavimas, leidžiantis praktiškai suvokti tarptautinės prekybos ir verslo teisės keliamus iššūkius.

Programoje derinami ir apibendrinantieji, ir detalizuojantys pradai, kad specialistai galėtų ne tik teoriškai suprasti tarptautinės prekybos ir verslo teisės tendencijas ir studijų dalykus, bet ir gebėtų mokymo procese įgytas žinias pritaikyti praktinėje veikloje.

Programos išskirtinumai

Galimybė studijas derinti su darbu

Mažos studentų grupės, individualus dėmesys studentui

Dėstytojai savo sričių ekspertai, praktikai

Po studijų gebėsite:

 • savarankiškai priimti efektyvius teisinius sprendimus;
 • socialiai atsakingai ir etiškai taikyti teisines žinias, vertinti pasekmes;
 • spręsti įvairias tarptautinio verslo problemas, atlikti teisines analizes, inicijuoti ir įgyvendinti idėjas, projektus;
 • integruoti tarptautinės verslo teisės informaciją į komercinę bei ekonominę prasmę turinčią visumą;
 • suprasti šiuolaikinio pasaulio prekybos ir teisės raidos tendencijas, vykstančius procesus, teisinius sprendimus;
 • taikyti atskiras verslo teisės sritis, reglamentuojančias teisės normas bei remiantis moksliniais metodais analizuoti atskirų sričių teisinio reglamentavimo ypatumus.

Karjeros perspektyvos

Studentai, pabaigę šią studijų programą gali tapti ekspertais ar vadovais advokatų kontorose, teisininkų biuruose, viešajame sektoriuje, kuris veikia Lietuvos teritorijoje ir įvairaus pobūdžio tarptautinėse korporacijose.

Studijų dalykai

 • Tarptautinė sutarčių teisė
 • Tarptautinė investicijų teisė
 • Tarptautinė transporto ir draudimo teisė
 • Tarptautinė ir lyginamoji įmonių teisė
 • Alternatyvūs ginčų sprendimai
 • Tarptautinė prekybos teisė
 • Mokėjimai ir kiti finansiniai aspektai tarptautinėje prekyboje
 • Tarptautinė bankininkystės teisė ir susiklosčiusi praktika
 • Tarptautinė mokesčių teisė
 • Industrinės intelektinės nuosavybės apsauga: patentai, prekių ženklai ir industrinis dizainas
 • ir kt.

Reikalavimai

Į Tarptautinės prekybos ir verslo teisės magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę teisės krypties studijų universitetines bakalauro programas arba teisės vientisųjų studijų programas. Stojantieji į Tarptautinės prekybos ir verslo teisės programą privalo mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

Programos dėstytojai

null

PROF. DR. RYŠARDAS BURDA

null

PROF. DR. VYTIS VALATKA

null

PROF. DR. RAIMUNDAS KALESNYKAS

null

AISTĖ MAŽEIKIENĖ