fbpx

Teisės magistras (vientisosios studijos)
Nuolatinės sesijinės studijos – 5 m.
Nuotolinės studijos – 5 m. NAUJIENA!

Studijos vykdomos lietuvių kalba
Klaipėda

Studijų kaina nuo 142,5 € mėn.
Pažangiausiems – nemokamos studijos
Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia.
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!

Asmenybei, kuri...

yra sąžininga ir siekia teisingumo,

turi analitinio mąstymo gebėjimų ir stiprų atsakomybės jausmą,

“tvirtai stovi ant žemės”, tuo pačiu yra labai supratinga,

visada nori sužinoti įvykio priežastis ir pasekmes,

geba komunikuoti.

Nori tapti...

teisėju,

prokuroru,

advokatu,

antstoliu,

notaru,

teisininku tiek privačiojo, tiek viešojo sektoriaus institucijose.

Nori gebėti...

atlikti fundamentinius teisės tyrimus,

taikyti praktikoje kriminalinės justicijos teisės žinias,

taikyti civilinės teisės krypties žinias verslo ir finansų srityse,

tirti ir nagrinėti įvairias teisines situacijas, konfliktus,baudžiamąsias ir civilines bylas,

teikti teisines paslaugas ir konsultacijas piliečiams ir įmonėms.

Apie programą

Teisės vientisųjų studijų programa yra klasikinės teisės studijos, kurios vienu metu jungia bakalauro ir magistro studijas. Studijų programa suteikia fundamentines teisės žinias ir gebėjimus, kurie yra reglamentuojami norminių dokumentų. Išklausytų dalykų visuma yra pagrindas, be specialių kvalifikacinių apribojimų, siekti karjeros visose svarbiausiose teisinės veiklos srityse.

Teisės vientisųjų studijų programos tikslas – rengti aukščiausios teisinės kvalifikacijos teisės specialistus, turinčius sistemines teisės mokslo žinias, gebančius susieti, moksliškai pagrįsti, vertybiškai įprasminti ir praktiškai naudoti skirtingų teisės šakų žinias bei metodologijas, teisiškai vertinti situacijas ir spręsti problemas.

Teisės studijų metu teorinės studijos maksimaliai siejamos su praktine veikla, patirties kaupimu ir moksliniais tyrimais, formuojamas aktyvus vertybinis požiūris į šiuolaikinį gyvenimą, ugdomi specialūs komunikacijos ir karjeros planavimo įgūdžiai.

Programos studijų rezultatai

  • Studentai turi įgyti fundamentalias teisės žinias, išmanyti viešosios ir privatinės teisės principus ir institucinę sistemą, jų tarpusavio santykį, teisės santykį su politiniais, ekonominiais ir socialiniais procesais.
  • Studentai turi įgyti platų teorinių ir praktinių žinių apie teisių ir laisvių esmę ir paskirtį suvokimą, žinoti atskirų teisės šakų principus ir jų normų turinį. Išmanyti teisinių institucijų sandarą ir sąrangą.
  • Naudojant globalių politinių ir teisnių procesų, ekonominio vyksmo dėsnių žinojimą bei specialiuosius mokslinių tyrimų metodus, studentai turi gebėti taikyti analitinį kritinį, teisinį mąstymą bei gebėti rinkti ir analizuoti informaciją, reikalingą svarbioms praktinėms ir mokslinėms problemoms spręsti bei aiškinti ir taikyti teisės normas atskirose visuomeninių-teisinių santykių srityse.
  • Studentai,naudodami teisės terminiją, turi gebėti analizuoti praktines asmens bei socialinių darinių elgesio situacijas, sklandžiai ir teisiškai argumentuotai perteikti mintis įvairioms auditorijoms,  analizuoti informaciją apie teisinius ir socialinius procesus, kelti pagrįstas hipotezes, gebėti savarankiškai vykdyti teisės srities mokslinius tyrimus, pagrįsti daromas išvadas logikos dėsniais paremtais argumentais žodžiu ir raštu, taip pat gebėti užmegzti bei išlaikyti profesinius santykius su individais, grupėmis.
  • Studentai turi gebėti taisyklingai taikyti teisės normas ir suprasti jas išreiškiančius dokumentus, analizuodami teisės šaltinius ir kritiškai vertindami skirtingas nuomones ir pozicijas.
  • Studentai turi gebėti priimti teisinius sprendimus,  suprasti šiuolaikinius teisinio reglamentavimo kontekstus,  veiksmingai taikyti teisės žinias, analizuoti ir organizuoti teisinius procesus.
  • Studentai turi gebėti priimti sprendimus taikydami specializuotas (pošakines) teisės normas ir gebėti teikti kompleksines teisines išvadas, atsižvelgiant į kitų sričių teisinių santykių regalmentavimo ypatumus bei juose vyraujančią specifiką.
  • Studentai turi gebėti efektyviai bei profesionaliai bendrauti raštu ir žodžiu, lietuvių ir anglų kalbomis naudodami inovatyvias technologijas, komunikuodami tiek pilną, tiek nepilną informaciją teisės srityje.
  • Studentai turi gebėti savarankiškai ir dirbdami komandoje nustatyti teisės pažeidžiamumo elementą turinčio socialinio ginčo sprendimo teisines priemones ir būdus, kurie geriausiai atitiktų ir tikslingai keistų susidariusią situaciją bei užtikrintų veiksmingą socialinių santykių subjektų teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jų realizavimą.
  • Studentai turi gebėti tobulėti ir mokytis visą gyvenimą, priimti inovatyvius sprendimus ir atlikti teisinius mokslinius tyrimus.
  • Studentai turi gebėti priimti naujoves, identifikuoti teisines problemas, jas adaptuoti ir panaudoti savo profesinėje veikloje.

Bendradarbiavimas

Teisės studijų socialiai partneriai yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, VšĮ „Teisės ir valdymo institutas“, VšĮ „Europos vartotojų centras“, Teisėjų padėjėjų asociacija, Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų projektas „Galimybių akademija“, asociacijos „Vakarų Lietuvos vartotojų federacija“,„Lietuvos antstolių rūmai“, „Lietuvos notarų rūmai“, „Nacionalinė bankroto administratorių asociacija“, „Nacionalinė vartotojų konfederacija“, „Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų lyga“, „Lietuvos žmogaus teisių lyga“, advokatų profesinės bendrijos „Šulija Partners Law Firm Vilnius“ ir „Bagdanskis iLAW“, Advokato Edmundo Rusino kontora/ADER, Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra  ir kt.

NAUJIENA! Nuotolinės studijos

Pagrindinis skirtumas tarp nuotolinių ir tradicinių studijų yra tas, kad didžioji dalis studijų veiklų organizuojama KSU elektroninių studijų aplinkoje internetu. Tik pirmosios semestro paskaitos bei egzaminai, baigiamųjų darbų gynimai vykta Universitete, pasirinktinai Vilniuje arba Klaipėdoje.

Nuotolinių studijų sistemoje kiekvienam studijų dalykui yra sukuriama virtuali auditorija, kurioje talpinama studijų informacija, paskaitų, savarankiško mokymosi medžiaga, vaizdo konferencijos, testai, užduotys, konsultacijos su dėstytojais ir kita studijoms būtina informacija.

Daugiau apie nuotolines studijas galite sužinoti prisijungus prie realios nuotolinių studijų sistemos: KSU nuotolinė studijų sistema.
Norėdami prisijungti spauskite dešinėje pusėje apačioje esantį mygtuką „Log in as a guest“.

Studijuojami dalykai:

Anglų kalba / Administracinė ir administracinio proceso teisė /  Bankroto teisė / Baudžiamoji teisė / Baudžiamojo proceso teisė /  Civilinė teisė / Civilinio proceso teisė / Darbo teisė / Draudimo teisė / Ekonomikos teorija / Europos Sąjungos teisė / Filosofija / Finansų teisė / Informacijos ir komunikacijos technologijos / Intelektinės nuosavybės teisė / Juridinė retorika / Konkurencijos teisė / Konstitucinė teisė / Logika / Lotynų kalba / Mokesčių teisė ir mokesčių administravimas / Politinių, teisinių ir ekonominių teorijų istorija / Romėnų teisė / Socialinių tyrimų metodai / Specializacijos kursinis darbas / Šeimos teisė / Tarptautinė privatinė teisė / Tarptautinė viešoji teisė / Teisės istorija / Teisės teorija / Teisinės institucijos / Vartotojų teisė / Verslo ir komercinė teisė

Pasirenkamieji dalykai:

Alternatyvus verslo ginčų sprendimas / Apskaita / Aviacijos teisė / Biudžetas, jo sudarymo ir valdymo teisinis reglamentavimas / E. valdžia / E. verslas / ES projektų valdymas / Finansinių įstaigų priežiūra / Įmonių finansų valdymas / Įmonių socialinė atsakomybė / Kriminalistika / Kriminologija / Muitų teisė / Nekilnojamojo turto teisė / Pasaulinės finansų rinkos / Sutarčių teisė / Sveikatos teisė / Tarptautinė prekybos teisė / Tarptautinės ekonomikos pagrindai / Teisės psichologija / Teisės sociologija / Verslo finansai / Viešųjų pirkimų teisė

Kalba KSU bendruomenė

Dėstytojas prof. dr. Raimundas Kalesnykas

Studijos orientuotos į  rengimą kūrybingo, iniciatyvaus ir kritiškai mąstančio teisės srities specialisto, suvokiančio teisės vietą nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje, turinčio fundamentinių teisės krypties žinių ir stiprių praktinių įgūdžių, gebančio atstovauti įvairius fizinius ir juridinius asmenis bei ginti jų teises ir teisėtus interesus. Didelis dėmesys skiriamas studentų komandiniam darbui – sudaromos galimybės derinti teorines žinias ir praktinius įgūdžius sprendžiant teisines problemas, diskutuojant su dėstytoju ir tarpusavyje visais teoriniais bei praktiniais klausimais, mokantis priimti argumentuotus teisinius sprendimus bei savarankiškai ruošiant teisinių bylų maketus ir baigiamuosius darbus.

Absolventas Olegas Beriozovas:

Teisės studijos – tai puiki galimybė šiame universitete turėti tiesioginį ryšį su dėstytojais, administracija ir kolegomis. Džiaugiuosi, jog universiteto profesionalų komanda prisidėjo prie mano asmenybės ir karjeros formavimo. KSU bendruomenė yra didelė šeima, kuri visada man padėjo spręsti bet kokius iškilusius sunkumus.

Turite klausimų? Kreipkitės:
Tel. 8 5 213 3493
El. p. priemimas@ksu.lt