fbpx

Socialinių mokslų bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m., Vilnius
Studijos vykdomos lietuvių/anglų kalba
Semestro studijų kaina 1425 €.
Plačiau apie nuolaidų sistemą – čia.

Taikoma 20% nuolaida įmokai už studijas iki liepos 31 d.

Gaukite konsultaciją apie studijas

[contact-form-7 id=”18376″]

Apie programą

Mados industrija – tai vienintelė ir unikali studijų programa Šiaurės Rytų Europoje. Šioje studijų programoje ruošiamas mados industrijos ekspertas, kuris gebės reaguoti į globalius mados pasaulio pokyčius, numatys ir atitinkamai formuos kūrybos produktus vartojančią visuomenę.

Programos turinys suformuotas remiantis ateities verslo modeliu, suteikiant studentams sistemingas metodologinio pobūdžio žinias apie ekonominės veiklos pradžią mados rinkoje, prisitaikymo prie jos galimybes ir mokėjimą tinkamai reaguoti į globalius mados pasaulio pokyčius. Nūdienos mada pereina į sudėtingą mados kūrimo, gamybos, distribucijos, komunikacijos, vartojimo, prisirišimo ir įsitraukimo ciklą. Studentai įgis ne tik mados kūrimo ir verslo žinias, bet išmoks kaip tinkamai komunikuoti apie madą, gebės organizuoti mados produktų pateikimą rinkai, diktuoti mados kryptis ir jas jungti su kitomis kūrybinių veiklų sritimis. Studijų metu didelis dėmesys skiriamas kūrybiškam mados produktų ženklodaros valdymui ir naujų produktų į rinką įvedimui.

Studijų procese aktyviai dalyvauja sėkmingai mados industrijoje įsitvirtinę socialiniai ir verslo partneriai, kurie sudaro galimybes studentams atlikti profesinę praktiką. Programos partneriai aktyviai dalyvauja studijų procese tiek formuojant studijų programos turinį, tiek vykdant bendras projektines veiklas.

Programos išskirtinumai

Vienintelė tokia programa Lietuvoje

Mažos studentų grupės, individualus dėmesys studentui

Galimybė studijas derinti su darbu

Po studijų gebėsite:

 • Įsisavinti teorines ir praktines komunikacijos mokslo žinias bei suprasti kūrybos visuomenės, kūrybos ekonomikos ir kūrybinio verslo sąsajas bei ateities tendencijas;
 • Taikyti įgytas mados istorijos ir industrijos žinias ir formuoti mados industrijos verslo modelius, komunikacines formas bei inovacines pridėtinės vertės grandines;
 • Komunikuoti apie madą naujausiomis technologijomis, efektyviai valdant medijas ir socialinius tinklus;
 • Valdyti mados produktų kūrimo ir įvedimo į rinką procesus formuojant efektyvią marketingo ir rinkodaros strategiją;
 • Plėtoti ir stiprinti naujas mados industrijos šakas bei verslo organizavimo modelius;
 • Priimti tvarius sprendimus, nukreiptus į mados industrijos integraciją dinamiškos kūrybos visuomenės kontekste;
 • Pagrįsti ir adaptuoti savo sprendimus atsižvelgiant į kintančias technologines, teisines, socialines ir etines aplinkas;
 • Adaptuotis prie kintančios kūrybos ekonomikos bei naujų mados industrijos modelių.

Karjeros perspektyvos

Studijų dalykai

 • Kūrybinės industrijos
 • Mados istorija ir industrija
 • Mados verslas: organizavimas ir vadyba
 • Mados reklamos mokslinis tyrimas
 • Mados antropologija
 • Mados portfelio vadyba
 • Integruotos marketingo komunikacijos
 • Įvaizdžio komunikacija
 • Mados dizainas
 • Mados fotografija
 • Kompozicija ir spalvotyra
 • Elektroninis marketingas
 • Meno istorija
 • Kūrybinių projektų vadyba
 • Odos galanterija ir technologijos
 • Interjero dizainas ir technologijos
 • Mados žurnalistika
 • Tekstilės pramonė ir technologijos
 • Mados psichologija
 • Mados tyrimai ir statistika
 • Grafinis dizainas ir 3D spauda
 • Scenos menai
 • Prekės ženklo vadyba
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Ir kt.

Kalba KSU bendruomenė

Dr. Mindaugas Kazlauskas
Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius

Studijų programos tikslus įgyvendina kruopščiai pagal griežtus atrankos kriterijus parinktas personalas, kurį sudaro tiek pripažinti teoretikai, tiek gausią patirtį mados sektoriuje sukaupę praktikai. Studijos vienintelės Lietuvoje, pagrįstos probleminio dėstymo didaktikomis, nukreiptomis ne į formalų procesą, o į kūrybinį rezultatą. Programa išskiria tuo, kad yra maksimaliai orientuota į šiuolaikinius verslo poreikius, pasižymi tarpdiscipliniškumu, specifiniais tikslais ir turiniu.

Prof. dr. Eugenijus Skerstonas
Dėstytojas

Kaip ir visi dėstytojai, savo studentams siekiu perteikti naujausias, kuo įdomesnes žinias apie išvaizdos madas, jas siedamas su kostiumo istorija, individo psichologija, kūrybiniu potencialu. Man svarbu, kad studentai išmoktų mąstyti plačiai, kūrybingai, kad tobulintų minčių raišką ir iškalbą. Baigus mokslus veiklos tikrai pakaks, jeigu jos bus nuoširdžiai siekiama, daug dirbama. Veiklos kryptys ar profiliai, akivaizdu, priklausys nuo individualaus pasirinkimo, ryškesnio potraukio kuriai nors iš išvaizdos mados sričių (sakykim, komercija), įskaitant ir žurnalistiką.

Ieva Savikevičiūtė
Studentė

Labai džiaugiuosi pasirinkus šias studijas. Studijų programa yra tikslingai atrinkta, dėstomi dalykai supažindina su visa mados industrija: fotografija, interjeru, meno ir mados istorija, audiovizualiniais dalykais. Taip pat, praktikuojame tiek meninę, tiek rinkodarinę mados sritis. Egzaminai bei atsiskaitomieji darbai dažnai būna praktiniai, atliekami komandose, tokie kaip: suorganizuoti fotosesiją, kurti mados žurnalą, vaizdo įrašus ir kt. Taip pat paskaitų metu turime svečių, patys lankomės įvairiose įstaigose, meno-mados parodose kartu su dėstytojais. Studijų metu susipažįstame ir gilinamės į visą mados industriją, mus paruošia ir padeda pasirinkti, kokia kryptimi eiti toliau bei susikurti savo ateitį tokią – apie kokią svajoji!

Programos dėstytojai

null

Prof. dr. Eugenijus Skerstonas

null

DOC. DR. RIMANTAS PLUNGĖ

null

Doc. Meda Norbutaitė

null

LEKT. URTĖ MIKELEVIČIŪTĖ

Gaukite konsultaciją apie studijas

[contact-form-7 id=”18376″]