fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Technologijų fakultetas buvo įkurtas 2016 m. Fakultetas yra akademinis padalinys, vienijantis visas naujai Universitete besisteigiančias technines ir technologines kryptis. Fakultetui vadovauja prof. dr. Viktoras Bolotinas.
Pirmuoju Technologijų fakulteto padaliniu tapo anksčiau įkurta Interneto inžinerijos katedra.

Technologijų fakulteto tikslas yra rengti aukščiausios kvalifikacijos technologijų bei informatikos specialistus.

Šiuo metu Kazimiero Simonavičiaus universitetas ruošiamas sertifikavimui pagal (EK) Reglamento 1321/2014 147-ąją dalį kaip Orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacija, vykdanti pagrindinio mokymo B1.1 kategorijos orlaivių techninės priežiūros specialistų rengimą.

Šiam tikslui pasiekti ruošiami (EK) Reglamento 1321/2014 66-os ir 147-os dalių reikalavimus atitinkantys kokybės vadybos nuostatai, vadovėliai, standartizuotų testų klausimynai bei kartu su aviacijos techninės priežiūros industrijos partneriais –  praktiniai ir laboratoriniai darbai.

Kazimiero Simonavičiaus universiteto  Orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijos pasiruošimas sertifikavimui vykdomas vadovaujant prof. dr. Viktorui Bolotinui, kuris yra 147/66 dalių specialistas, turintis didesnę nei 10-ies metų instruktoriaus ir Pagrindinio mokymo vadovo patirtį.

Jūsų dėmesiui pateikiame laisvai pasirinktus modulių vadovėlių puslapius:

Mathematics
Physics
Electrical Fundamentals
Electronic Fundamentals
Human Factors
Aviation Legislation
Basic Aerodynamics
Maintenance Practices I
Maintenance Practices II
Materials and Hardware
Digital Techniques / Electronic Instrument Systems

Mokymai

Technologijų fakulteto dekanas

prof. dr. Viktoras Bolotinas

Mob. tel. +370 673 00439

El. p. viktoras.bolotinas@ksu.lt