fbpx
Duomenys visais laikotarpiais turėjo labai svarbią reikšmę žmonių gyvenime. Keičiantis laikui keitėsi tik būdai kaip tie duomenys yra renkami, saugomi bei naudojami – jei kažkada duomenys buvo rašomi ant kaulų, po daugelio metų popieriuje, dar vėliau elektroniniuose dokumentuose, duomenų bazėse. Taip pat laikui bėgant ženkliai didėjo ir duomenų kiekiai, o to pasekoje atsirado ir milžiniškas poreikis inovacijoms šioje srityje.
Diskusijoje mokslininkai, viešojo sektoriaus ir verslo atstovai diskutuos apie duomenis ir duomenų inovacijas bei kur duomenis galime panaudoti:
 • Kodėl ,,DATA is the new OIL” ir kur verslas naudoja duomenis ir ką galima padaryti geriau?
 • Kokios duomenų valdymo inovacijos laukia mūsų netolimoje ateityje?
 • Kaip jos pakeis verslą ir valstybines institucijas?
 • Kaip duomenis naudoja verslas, siekiant priimti kuo objektyvesnius ir tikslesnius sprendimus?
 • Ką naujo šioje srityje planuoja valstybinis sektorius?
Data: Lapkričio 28 d.
Laikas: 15:00 val.
Trukmė: 1 val.
Vieta: Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius
Forma: Diskusija vyks gyvai, Kazimiero Simonavičiaus universitete.
Diskusijoje dalyvaus ekspertai iš Kazimiero Simonavičiaus Universiteto, ,,Danske Bank”, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir tvarių technologijų įmonės ,,Sign on Tab”.
Diskusiją moderuos Vaidotas Ramonas, Ryšių reguliavimo tarnybos Skaitmeninių paslaugų departamento direktorius.
Kviečiame registruotis iki lapkričio 27 d.
Registracijos nuoroda: https://cutt.ly/CM01AcD

Lapkričio 28-30 d. KSU vyks Erasmus projekto “Developing and Consolidating ICT Skills in a Digitalised Environment in Higher Education” mokymai, kurių metu dėstytojams bus pristatomi projekto metu sukurti 3 moduliai: “Verslo įgūdžiai: projektų valdymas ir antreprenerystė”, “Gyvenimo įgūdžiai: esminės kompetencijos asmeniniam tobulėjimui” bei “IKT įgūdžiai: informacijos valdymas ir kibernetinis saugumas”. Mokymų metu dėstytojai bus supažindinti, kaip galima aukščiau minėtų įgūdžių ugdymą integruoti į savo dėstomus dalykus. Todėl mokymuose kviečiami dalyvauti bet kurių sričių/dalykų dėstytojai. Visi mokymuose dalyvavę dėstytojai gaus pažymėjimus su valstybiniu programos kodu.

Mokymai vyks anglų kalba. Mokymuose taip pat dalyvaus ir dėstytojai iš projekto partnerių: Sofijos universiteto (Bulgarija) bei Žilinos universiteto (Slovakija).

Detali mokymų programa

KSU šiuose mokymuose turi tik 5 vietas. Mokymuose dalyvaus pirmieji penki užsiregistravę. Norintieji dalyvauti turi užsiregistuoti el. paštu kristina.slekiene@ksu.lt iki lapkričio 24 d. 16 val.

Kviečiame dalyvauti Duomenų apsaugos pareigūno kursuose. Mokymus veda penki lektoriai – savo srities profesionalai.

Kursai apims šias temas:

 1. Europos privatumo ir duomenų apsaugos reglamentavimo evoliucija;
 2. Asmens duomenų tvarkymo principai ir pagrindai;
 3. Duomenų subjekto teisės;
 4. Duomenų apsaugos pareigūnas, pagrindinės įmonės/įstaigos duomenų apsaugos tvarkos, procedūros ir įrankiai;
 5. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas;
 6. Atitikties BDAR reikalavimams vertinimas. Duomenų tvarkymo veiklos įrašai;
 7. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas;
 8. Duomenų tvarkymo saugumas.

Detali programa ir registracija

Daugiau informacijos telefonu 8 600 14470 arba el. paštu training@ksu.lt

Kviečiame dalyvauti seminare „Duomenų tvarkymas valstybinėse institucijose“, kuriuo siekiama stiprinti kompetencijas įgyvendinant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą valstybinėse institucijose, pasitelkiant gerąją reglamento taikymo praktiką, aptarti naujausias tendencijas. Seminaro metu itin didelis dėmesys seminare bus skiriamas praktiniams pavyzdžiams ir konkrečių situacijų analizei.

Detali programa ir registracija

Daugiau informacijos telefonu 8 600 14470 arba el. paštu training@ksu.lt

Kviečiame dalyvauti seminare „Duomenų tvarkymas sveikatos priežiūros sektoriuje“, kuriuo siekiama: stiprinti kompetencijas įgyvendinant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą sveikatos priežiūros sektoriuje, pasitelkiant gerąją reglamento taikymo praktiką, aptarti naujausias tendencijas. Seminaro metu itin didelis dėmesys seminare bus skiriamas praktiniams pavyzdžiams ir konkrečių situacijų analizei.

Detali programa

Daugiau informacijos telefonu 8 600 14470 arba el. paštu training@ksu.lt

Mokymų datos: spalio 21-22, 27-29 d.

Programa yra parengta pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1R-289 patvirtintą „Mokymų mediacijos tema minimalių reikalavimų sąrašą“ ir „Mediatorių kvalifikacinio egzamino programą“.

Detali programa

Trukmė: 40 val.

Kaina: 450 eur.

Registracija

Kursų vieta: Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius.

Tel.  +370 600 14470 el. paštas: training@ksu.lt

 

Kursai skirti:

Advokatams, notarams, antstoliams, teisininkams bei asmenims turintiems teisinių žinių apie mediacijos reglamentavimą, taikos sutarčių sudarymą, šeimos teisę.

Mokymus veda: tarptautinė mediatorė, KSU lektorė Jolanta Tupko-Mazur, teisėja Donata Kravčenkienė, asesorė Sandra Jarulaitienė, psichoterapeutė, teisininkė Ingrida Sviderskienė.

Mokymų ypatumai:

 • Mokymai nukreipti į dalyvių praktinių įgūdžių lavinimą;
 • Programa bus vykdoma tik gyvai.
 • Mokymų dalyviams bus išduodami registruoti mokymų pažymėjimai su NŠPR valstybiniu programos kodu.
Programos kodas: N43061305
Mokymų trukmė: nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo 15 d.
Kaina: 449 Eur*

*Galima gauti Užimtumo tarnybos paramą programai.

Registracija

Įgyjamos/tobulinamos kompetencijos:

 • Kurti ir vykdyti nesudėtingus testavimo atvejus rankiniu būdu.
 • Kurti ir vykdyti nesudėtingus automatinius testus.

Mokymai skirti: 

Parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį kurti nesudėtingus testavimo atvejus rankiniu, bei automatiniu būdu.

Mokymai vyks nuotoliniu.

Daugiau informacijos telefonu +370 640 78959 ir el. paštu – krc@ksu.lt

 

Po programos dalyvis:

Supranta ir atpažįsta programinės įrangos testavimo tikslus, principus, technikas ir priemones bei gerąsias praktikas. Skiria programinės įrangos gyvavimo ciklo modelius, testavimo lygius ir tipus. Supranta ir taiko statinio testavimo metodus.

Gebės:

 • Surinkti ir skirtingais būdais (use case, user story) aprašyti funkcinius reikalavimus.
 • Sukurti funkcinius reikalavimus atitinkantis testų planas, panaudojant testavimo technikas (black box, white box, patirtines), lygius (sistemų sąsajos API testavimas – Integration, System, Acceptance) ir testavimo atvejus (smoke, regression).
 • Sukurti klaidų ataskaita.
 • Sukurti ir įvykdyti nefunkcinių testų planas, apimančius naršyklių suderinamumo, vartotojo patogumo (“usability”), saugumo bendrų naršyklių ir žiniatinklio svetainių funkcijų testavimą.
  Sukurti automatizuotą testavimo scenarijų panaudojant automatinio testavimo įrankio pagalbą, lokatoriumi.
 • Paruošti testinius duomenis (XLS, XML, properties formatais) ir panaudoti jų įrašymo priemones (Scriptella, JDBC ar analogiškos).
 • Testuose panaudoti gerąją praktiką (PageObject projektavimo šablonais, abstrakčios klasės, pavadinimų konvencijomis) ir atlikti jų vykdymą nuolatinės integracijos (Jenkins ar analogiškos) sistemos pagalba.

Po mokymų:

Baigę kursus dalyviai gaus registruotus mokymų pažymėjimus su valstybiniu programos kodu.

Seminaro metu bus aptariami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimai valstybinio sektoriaus įstaigoms ir įmonėms, jų įgyvendinimas pasitelkiant gerąją Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktiką, aptariamos naujausios tendencijos. Itin didelis dėmesys seminare bus skiriamas praktiniams pavyzdžiams ir konkrečių situacijų analizei valstybiniame sektoriuje.

 

Seminaro data ir laikas: rugsėjo 23 d. nuo 9.30 val. iki 15 val.

Trukmė: 6 ak. val.

Kaina: 130 Eur

Detali programa

Registracija

Seminaras vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą. Nuoroda į seminarą bus atsiųstą užsiregistravusiems dalyviams seminaro dieną.

 

Seminarą veda Laura Juodakytė – lektorė turinti 15 metų teisinio darbo patirtį prekybos, išmaniųjų sprendimų ir technologijų sektoriuose veikiančiose tarptautinėse įmonėse ir įmonių grupėse. Lektorė turi patirties dirbdama duomenų apsaugos pareigūne (Data Protection Officer) ir atitikties pareigūne (Compliance Officer). Advokatų kontoros „JLaw“ steigėja, taip pat viena iš Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos steigėjų.

Seminaras skirtas valstybinio sektoriaus įstaigų ir įmonių vadovams, duomenų apsaugos pareigūnams, teisininkams, saugos įgaliotiniams, skyrių ir departamentų vadovams ir kitiems asmenims, atsakingiems už duomenų apsaugą valstybės įstaigose ar įmonėse.

 

Seminaro dalyviai gaus pažymėjimus su valstybiniu programos kodu.

Daugiau informacijos telefonu +370 640 78959 arba el. paštu krc@ksu.lt

 

Seminaro metu bus aptariami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigoms, jų įgyvendinimas pasitelkiant gerąją Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktiką, aptariamos naujausios tendencijos. Itin didelis dėmesys seminare bus skiriamas specialių kategorijų duomenų tvarkymui, praktiniams pavyzdžiams ir konkrečių situacijų analizei sveikatos priežiūros sektoriuje.

 

Seminaro data ir laikas: rugsėjo 16 d. nuo 9.30 val. iki 15 val.

Trukmė: 6 ak. val.

Kaina: 130 Eur

Detali programa

Registracija

Seminaras vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą. Nuoroda į seminarą bus atsiųstą užsiregistravusiems dalyviams seminaro dieną.

 

Seminarą veda Laura Juodakytė – lektorė turinti 15 metų teisinio darbo patirtį prekybos, išmaniųjų sprendimų ir technologijų sektoriuose veikiančiose tarptautinėse įmonėse ir įmonių grupėse. Lektorė turi patirties dirbdama duomenų apsaugos pareigūne (Data Protection Officer) ir atitikties pareigūne (Compliance Officer). Advokatų kontoros „JLaw“ steigėja, taip pat viena iš Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos steigėjų.

Seminaras skirtas sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, duomenų apsaugos pareigūnams, teisininkams, saugos įgaliotiniams, skyrių ir departamentų vadovams ir kitiems asmenims, atsakingiems už duomenų apsaugą sveikatos priežiūros įstaigose.

 

Seminaro dalyviai gaus pažymėjimus su valstybiniu programos kodu.

Daugiau informacijos telefonu +370 640 78959 arba el. paštu krc@ksu.lt

Seminaro metu bus aptariami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimai švietimo sektoriaus įmonėms ir įstaigoms, jų įgyvendinimas pasitelkiant gerąją Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktiką, aptariamos naujausios tendencijos. Itin didelis dėmesys seminare bus skiriamas vaikų duomenų apsaugos reikalavimams, praktiniams pavyzdžiams ir konkrečių situacijų analizei švietimo sektoriuje.

 

Seminaro data ir laikas: spalio 28 d. nuo 9.30 val. iki 15 val.

Trukmė: 6 ak. val.

Kaina: 130 Eur

Detali programa

Registracija

Seminaras vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą. Nuoroda į seminarą bus atsiųstą užsiregistravusiems dalyviams seminaro dieną.

 

Seminarą veda Laura Juodakytė – lektorė turinti 15 metų teisinio darbo patirtį prekybos, išmaniųjų sprendimų ir technologijų sektoriuose veikiančiose tarptautinėse įmonėse ir įmonių grupėse. Lektorė turi patirties dirbdama duomenų apsaugos pareigūne (Data Protection Officer) ir atitikties pareigūne (Compliance Officer). Advokatų kontoros „JLaw“ steigėja, taip pat viena iš Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos steigėjų.

Seminaras skirtas švietimo sektoriaus įstaigų ir įmonių vadovams, duomenų apsaugos pareigūnams, teisininkams, saugos įgaliotiniams, skyrių ir departamentų vadovams ir kitiems asmenims, atsakingiems už duomenų apsaugą švietimo sektoriaus įstaigose ir įmonėse.

Seminaro dalyviai gaus pažymėjimus su valstybiniu programos kodu.

Daugiau informacijos telefonu +370 600 14470 arba +370 640 78959 arba el. paštu training@ksu.lt

Formali modulinė profesinio mokymo programa: Programinės įrangos testuotojas

 

Programos vykdymas: nuo 2022m. kovo 14 d.
Švietimo programos kodas: T43061308
Pilna programa arba atskiri moduliai.
Mokymų trukmė:
Trukmė: 900 val. (113 d., 22,5 sav.)

Kaina: 2010 Eur*

*Galima gauti Užimtumo tarnybos finansavimą.

Registracija

Įgyjamos kompetencija:

 • Jaunesnysis testuotojas

Mokymai skirti: 

Parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį kurti nesudėtiną programinę įrangą, testuoti informacines sistemas, projektuoti ir kurti nesudėtingas duomenų bazes, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Mokymai vyksta:

Nuotoliniu būdu per Zoom platformą.

Daugiau apie programą

Kontaktai:

Tel. +370 640 78 959, El. paštas – krc@ksu.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymų tikslas – suteikti asmenims privataus detektyvo kvalifikacijai įgyti reikalingas kompetencijas ir paruošti kvalifikaciniam egzaminui Policijos departamente.

Kursų pradžia 2022 m. balandžio 25 d. Mokymai vyks kontaktiniu būdu Kazimiero Simonavičiaus universitete, Dariaus ir Girėno g. 21, Vilniuje.

Programos apimtis – 110 akad. val. Išduodamas kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimas su valstybiniu programos kodu.

Kaina: 549 Eur / 175 Eur.

Reikalavimai:

Norintiems laikyti kvalifikacinį egzaminą Policijos departamente būtina:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą;
 • Būti nepriekaištingos reputacijos;
 • Turėti kursų baigimo pažymėjimą.

Detalesnė informacija ir registracija į kursus Privačių detektyvų kursai.